Postavení scintigrafie skeletu v diagnostice a hodnocení stadiímorbus Legg-Calvé-Perthes


Position of Bone Scintigraphy in the Diagnosis and Evaluation of Stages of Legg-Calvé-PerthesDisease

Bone scintigraphy using 99m Tc phosphate complexes is a suitable method for diagnosis and study of Legg-Cal-vé-Perthes disease (LCPD). The localization of the radiopharmaceutical in bone depends on bone perfusion andmetabolism.Legg-Calvé-Perthes disease is considered as avascular necrosis of the proximal femoral epiphysis, that canresult in a secondary arthrosis. One of the main theories of development of avascular necrosis suggests vasculardamage with production of an arterial or venous thrombosis of blood vessels of the epiphysis. Avascular necrosiswith revascularization during the disease has several scintigraphic images. Conway’s scintigraphic classificationof LCPD is derived from this theory. Conway differentiates two principal mechanisms of revascularization: 1.recanalisation stage A with recanalization of the existing vessels, 2. neovascularization - stage B, with formationof new vessels. These 2 principal stages are devided into substage 1 - 4. Bone scintigraphy was used to examine 67children (51 boys, 16 girls), those suffering from hip or knee pain with a limp were suspected of LCPD. Traumaand large strain during the sport activities were often present. 31 children suffered from LCPD. A pathologicalscintigram of the hip was found in all these children. From 36 children with a negative or equivocal X-ray only in8 children a pathological scintigram was found. A stage A - recanalization associated with good prognosis wasappeared in 25 children. A stage B - neovascularization associated with a foorer prognosis was found in 16 children.The correlation of scintigraphy of the hip with X-ray examination is necessary for the correct diagnosis of stageof LCPD according to Conway’s criteria. In our experience Conway’s classification is useful for evaluation of thedevelopment of the disease; this is important for the prognosis and treatment of LCPD.

Key words:
Legg-Calvé-Perthes disease, bone scintigraphy, Conway’s scintigraphic classification


Autoři: D. Chroustová;  P. Dungl;  J. Chomiak
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, primář MUDr. O. LangOrtopedická klinika IPVZ, FN Bulovka, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Dungl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (6): 274-279.
Kategorie: Články

Souhrn

Scintigrafie skeletu pomocí 99m Tc značených fosfonátových komplexů je uznávána jako validní metoda prodiagnózu a sledování morbus Legg-Calvé-Perthes (MLCP). Přítomnost radiofarmaka v kosti závisí zejména naprokrvení a metabolismu kostní tkáně. Morbus Legg-Calvé-Perthes je považován za avaskulární nekrózu proxi-mální epifýzy femuru, která může vést k vývoji sekundární artrózy. Jedna z hlavních teorií vzniku avaskulárnínekrózy předpokládá cévní poškození s tvorbou arteriální a venózní trombózy cév epifýzy. Avaskulární nekrózaa následná revaskularizace se v průběhu choroby projevují různými scintigrafickými obrazy. Z této teorie vychá-zejí rovněž Conway a spol. při scintigrafické klasifikaci MLCP. Rozlišují dva základní mechanismy revaskulari-začního procesu: 1. rekanalizace - stadium A, kdy dochází k rekanalizaci již existujících cév, 2. neovaskularizace- stadium B, charakterizované tvorbou nových cév. Tato základní stadia jsou dále dělena na substadia 1 - 4.Celkem bylo vyšetřeno 67 dětí (51 chlapců, 16 dívek) s podezřením MLCP, s klinickými příznaky bolestiv kyčelním, ev. kolenním kloubu a kulháním. Diagnózu potvrzenou rtg vyšetřením mělo 31 dětí. U všech těchtodětí byl i patologický nález na scintigrafii. Ze 36 dětí se suspektním MLCP, které měly negativní nebo neurčitýnález na rtg, byl patologický nález na scintigramu kyčelních kloubů nalezen u 8 dětí, negativní nález mělo 28 dětí.Ve stadiu A - rekanalizace bylo zachyceno 25 dětí, u nichž lze očekávat dobrou prognózu. Ve stadiu B - neovasku-larizace bylo 16 dětí, u nichž se naopak předpokládá prognóza horší.Ke správnému určení stadia MLCP podle scintigrafické klasifikace je nutná korelace scintigrafického obrazukyčelních kloubů (nezbytný je kolimátor pinhole) s rtg snímkem. Podle našich zkušeností tato klasifikace přispívák posouzení vývoje choroby, což má význam z hlediska určení prognózy i volby léčebného postupu.

Klíčová slova:
morbus Legg-Calvé-Perthes, scintigrafie skeletu, Conwayova scintigrafická klasifikace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se