Otravy u dětí, prevence nejčastějších intoxikací,zásady správné léčby


Intoxications in Children, Prevention of the Most Frequent Intoxications, Principles of CorrectTreatment

The toxicological information centre (TIS) provides information on acute intoxications 24 hours a day, inparticular to doctors, to laymen mainly on first aid provisions. Most frequent are intoxications in young children,an important role can be played by suitable prevention, a very significant part is that of the mother and closesurroundings but also the collaboration with the paediatrician.If an intoxication occurs it is possible to obtain immediately information at TIS on the most suitable procedurein the given case. When addressing TIS most detailed data on the patient will be helpful. In some intoxications thegenerally applied procedure - provoking vomiting, gastric lavage, administration of activated charcoal and salineslaxatives is not necessarily the best.

Key words:
intoxications in children, prevention, treatment, toxicological information


Autoři: A. Cahová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání 1. LF UK, Toxikologické informační středisko, Praha, přednostka doc. MUDr. D. Pelclová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (6): 310-312.
Kategorie: Články

Souhrn

Toxikologické informační středisko (TIS) podává informace o akutních otravách 24 hodin denně, a to přede-vším lékařům, laikům pak hlavně o poskytnutí první pomoci. Nejčastěji dochází k otravám u malých dětí, velkývýznam zde může sehrát vhodná prevence, velmi důležitá je při ní role matky a nejbližšího okolí, ale takéspolupráce s dětským lékařem.Pokud k otravě dojde, je možné telefonicky ihned získat na TIS informace o nejvhodnějším postupu v konkrét-ním případě. Při dotazu na TIS napomůže co nejpodrobnější sdělení údajů o pacientovi. U některých otrav nemusíbýt všeobecně aplikovaný postup - vyvolání zvracení, výplach žaludku, podání aktivního uhlí a salinickéhoprojímadla - správný.

Klíčová slova:
otravy u dětí, prevence, léčení, toxikologické informace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se