Změny ve specializačním vzdělávání v patologii od roku 2012


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 3, p. 134
Kategorie: Články

Podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi MZ ČR a Univerzitami v České republice, která opravňuje jednotlivé lékařské fakulty vykonávat činnosti na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, je od 1. 1. 2012 teoretická výuka v rámci specializačního vzdělávání v základních oborech převedena z IPVZ na lékařské fakulty.

Fakulty zajišťují a koordinují teoretickou část výuky Specializačního vzdělávání (SV) zařazených uchazečů, a to buď vlastními zdroji nebo smluvně prostřednictvím FN nebo jiných školících institucí, které mají příslušné akreditace na vzdělávání.

Počínaje dnem 1. 1. 2012 jsou Lékařské fakulty (LF) pověřeny přijímáním žádostí uchazečů o zařazení do oboru SV včetně všech náležitostí dle § 19 odst. 2 Zákona. Každý uchazeč vyplní žádost ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků) a písemně vytištěnou ji dodá včetně všech dokladů na Oddělení specializačního vzdělávání LF.

Dále jsou LF pověřeny vedením evidence o lékařích zařazených do SV pomocí webové aplikace vedené MZ ČR, vydáváním průkazů odbornosti – indexů a zapisováním údajů o zařazení do SV, vydáváním certifikátů o absolvování základního kmene, prováděním atestačních zkoušek v základních oborech dle plánu stanoveného Koordinační oborovou radou pro SV dle vyhlášky 188/2009 Sb. a smluvním zajištěním provádění praktických atestačních zkoušek s příslušnými akreditovanými zdravotnickými zařízeními., přípravou diplomů o specializaci, které vydává dle § 5 odst. 1 Zákona MZ ČR.

Specializační vzdělávání je řízeno Koordinační oborovou radou (KOR), která je složena vždy z jednoho zástupce každé LF.

Koordinační oborové radě podléhají Specializační oborové rady (SOR), které jsou řídícími orgány pro příslušný specializační obor (celkem 39 pro lékaře + 3 pro zubní lékaře). SORy stanovují plány vzdělávacích akcí tj. teoretické výuky a termín a místo konání atestačních zkoušek vždy pro daný kalendářní rok.

Ministerstvem zdravotnictví schválený termín atestačních zkoušek:

Podzim 2012: LF UK v Plzni - 10.12.-11.12.2012

Přihlášky: do 10. 9. 2012

Kontakt: www.lfp.cuni.cz/sekce/201-home.html

Mgr. Renáta Peteříková, LF UK v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň

tel. 377 593 463, e-mail: renata.peterikova@lfp.cuni.cz

Vzdělávací akce:

Základy patologie (5denní): 17. 9. - 21. 9. 2012 - LF UK v Plzni

Předatestační stáž (7týdenní): 22. 10. - 7. 12. 2012 - LF UK v Plzni

- A. Skálová -

Koordinační oborová rada (KOR)

Předseda: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. 1. LF UK v Praze

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 1. LF UK v Praze

doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. 2. LF UK v Praze

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 3. LF UK v Praze

doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. LF UK v Plzni

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. LF MU v Brně

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA LF UP v Olomouci

Specializační oborová rada (SOR)

Složení SOR patologie – garanti za jednotlivé LF

1. LF UK v Praze prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

2. LF UK v Praze prof. MUDr. Roman Kodet, DrSc.

3. LF UK v Praze prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

LF UK v Plzni prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

LF MU v Brně prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

LF UP v Olomouci prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se