Změny ve specializačním vzdělávání v patologii od roku 2012


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 3, p. 134
Kategorie: Články

Podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi MZ ČR a Univerzitami v České republice, která opravňuje jednotlivé lékařské fakulty vykonávat činnosti na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, je od 1. 1. 2012 teoretická výuka v rámci specializačního vzdělávání v základních oborech převedena z IPVZ na lékařské fakulty.

Fakulty zajišťují a koordinují teoretickou část výuky Specializačního vzdělávání (SV) zařazených uchazečů, a to buď vlastními zdroji nebo smluvně prostřednictvím FN nebo jiných školících institucí, které mají příslušné akreditace na vzdělávání.

Počínaje dnem 1. 1. 2012 jsou Lékařské fakulty (LF) pověřeny přijímáním žádostí uchazečů o zařazení do oboru SV včetně všech náležitostí dle § 19 odst. 2 Zákona. Každý uchazeč vyplní žádost ve webové aplikaci EZP (Evidence zdravotnických pracovníků) a písemně vytištěnou ji dodá včetně všech dokladů na Oddělení specializačního vzdělávání LF.

Dále jsou LF pověřeny vedením evidence o lékařích zařazených do SV pomocí webové aplikace vedené MZ ČR, vydáváním průkazů odbornosti – indexů a zapisováním údajů o zařazení do SV, vydáváním certifikátů o absolvování základního kmene, prováděním atestačních zkoušek v základních oborech dle plánu stanoveného Koordinační oborovou radou pro SV dle vyhlášky 188/2009 Sb. a smluvním zajištěním provádění praktických atestačních zkoušek s příslušnými akreditovanými zdravotnickými zařízeními., přípravou diplomů o specializaci, které vydává dle § 5 odst. 1 Zákona MZ ČR.

Specializační vzdělávání je řízeno Koordinační oborovou radou (KOR), která je složena vždy z jednoho zástupce každé LF.

Koordinační oborové radě podléhají Specializační oborové rady (SOR), které jsou řídícími orgány pro příslušný specializační obor (celkem 39 pro lékaře + 3 pro zubní lékaře). SORy stanovují plány vzdělávacích akcí tj. teoretické výuky a termín a místo konání atestačních zkoušek vždy pro daný kalendářní rok.

Ministerstvem zdravotnictví schválený termín atestačních zkoušek:

Podzim 2012: LF UK v Plzni - 10.12.-11.12.2012

Přihlášky: do 10. 9. 2012

Kontakt: www.lfp.cuni.cz/sekce/201-home.html

Mgr. Renáta Peteříková, LF UK v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň

tel. 377 593 463, e-mail: renata.peterikova@lfp.cuni.cz

Vzdělávací akce:

Základy patologie (5denní): 17. 9. - 21. 9. 2012 - LF UK v Plzni

Předatestační stáž (7týdenní): 22. 10. - 7. 12. 2012 - LF UK v Plzni

- A. Skálová -

Koordinační oborová rada (KOR)

Předseda: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. 1. LF UK v Praze

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 1. LF UK v Praze

doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. 2. LF UK v Praze

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 3. LF UK v Praze

doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. LF UK v Plzni

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. LF MU v Brně

doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA LF UP v Olomouci

Specializační oborová rada (SOR)

Složení SOR patologie – garanti za jednotlivé LF

1. LF UK v Praze prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

2. LF UK v Praze prof. MUDr. Roman Kodet, DrSc.

3. LF UK v Praze prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

LF UK v Plzni prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

LF MU v Brně prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

LF UP v Olomouci prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se