Rozbor histopatologických pitevních nálezů u 8 pacientů s chřipkovou (H1N1) pneumonií


Autoři: H. Skálová;  C. Povýšil;  J. Hofmanová;  B. Goldová;  R. Jakša;  K. Jandová;  J. Galko
Působiště autorů: Institute of Pathology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague ;  Czech Republic
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 3, p. 161-164
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V letech 2009 a 2010 virus chřipky A podtypu H1N1 způsobil první chřipkovou pandemii po 41 letech. V České republice vrcholila v listopadu a prosinci roku 2009 a v jejím průběhu bylo zaznamenáno 101 úmrtí u pacientů s laboratorně potvrzenou chřipkovou infekcí H1N1. Další jednotlivé případy přibyly koncem roku 2010 a začátkem 2011. Zde dokumentujeme 8 nekroptických případů pacientů, kteří zemřeli v letech 2009 až 2011 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze s potvrzenou H1N1 chřipkovou infekcí a byla u nich provedena pitva na Ústavu patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Tato skupina pacientů se od jiných publikovaných liší jednak vyšším věkem zemřelých a také zejména vysokým zastoupením pacientů se závažným chronickým interním, často maligním onemocněním. U všech pacientů se rozvinula atypická pneumonie s následným respiračním selháním. V tomto článku jsme se zaměřili přednostně na histopatologické změny v respiračním traktu, které jsme doplnili o související nálezy v jiných orgánech a klinická data. Dominantním nálezem bylo difúzní alveolární poškození doprovázené různě rozsáhlými intraalveolárními hemoragiemi a zánětlivou infiltrací. U části pacientů byly nalezeny cytopatické změny pneumocytů a jejich deskvamace do alveolů, reaktivní změny bronchiálního epitelu, intraalveolární fibrinózní exudát, drobné nekrózy, reziduální nekrotizující bronchitida, ložiska granulační tkáně a počínající fibrózy. V jednom případě byly zastiženy neobvyklé vaskulární změny nejistého původu. Přestože se histopatologický nález přibližně shoduje s jinými publikovanými studiemi a kazuistikami, našli jsme i pozoruhodné rozdíly a celkově lze říci, že námi popsaný soubor pacientů je v porovnámí s ostatními mírně atypický. Jeho zdokumentováním bychom chtěli rozšířit počet popsaných případů a tím napomoci lepšímu porozumění a rozpoznání patogeneze tzv. nové chřipky.

Klíčová slova:
virus chřipky A (H1N1) – virová pneumonie – difúzní alveolární postižení


Zdroje

1. Pandemic influenza.

[http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/pandemic-influenza]

2. Džupová O, Havlíčková M, Helcl M, Kabelková M, Kulichová J, Roháčová H, Beneš J. Pacienti s pandemickou chřipkou A (H1N1) 2009 v intenzivní péči. Anest Intenziv Med 2010; 21(5): 251–257.

3. První případ prasečí chřipky v ČR. [http://www.pandemiechripky.cz/mexicka-praseci-chripka]

4. SZÚ: Aktualizované informace – potvrzené případy onemocnění virem „Pandemic (H1N1) 2009“ ke dni 3.3.2010. [http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualizovane-informace-o-potvrzenych-pripadech-onemocneni-2]

5. Harms PW, Schmidt LA, Smith LB, et al. Autopsy findings in eight patients with fatal H1N1 influenza. Am J Clin Pathol 2010; 134 (1): 27–35.

6. Kynčl J, Havlíčková M. Základní epidemiologické charakteristiky chřipkové epidemie. Klin Mikrobiol Inf Lek 2010; 16(4): 116–119

7. Gill JR, Sheng ZM, Ely SF, et al. Pulmonary pathologic findings of fatal 2009 pandemic influenza A/H1N1 viral infection. Arch Patol Lab Med 2010; 134 (2): 235–243.

8. Guarner J, Falcón-Escobedo R. Comparison of the pathology caused by H1N1, H5N1, and H3N2 influenza viruses. Arch Med Res 2009; 40 (8): 655–661.

9. Shieh WJ, Blau DM, Denison AM, et al. 2009 pandemic influenza A (H1N1): pathology and pathogenesis of 100 fatal cases in the united states. Am J Pathol 2010; 177 (1): 166–175.

10. Mauad T, Hajjar LA, Callegari GD, et al. Lung pathology in fatal novel human influenza A (H1N1) infection. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181 (1): 72–79.

11. Park PK, Blum JM, Napolitano LM, et al. Extracorporal Membrane oxygenation (ECMO) in Patients with ARDS. Crit Care Clin 2011; 27(3):627–46.

12. Rosen DG, Polez AE, Anzalone ML, et al. Postmortem findings in eight cases of influenza A/H1N1. Mod Pathol 2010; 23: 1449–1457.

13. Nin N, Lorente JA, Sánchez-Rodríguez C, et al. Kidney histopathological findings in fatal pandemic 2009 influenza A (H1N1). Intensive Care Med 2011; 37 (5): 880–881.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se