Pleomorfní hyalinizující angiektatickýnádor: kazuistika


Pleomorphic Hyalinizing AngiectaticTumor

Authors present an additional case report of pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor (PHAT),only recently recognized entity amongst the soft tissue tumors. 63-year-old man underwent surgery for subcutaneous tumor growing on the forearm. Grossly, ovoid well demarcated tumor 4,0 x3,5 x 2,5 cm was removed. Histologically, hypovascular areas of spindle-cells arranged in sheetsand fascicles resembling spindle-cell sarcoma and areas rich on ectatic vessels with fibrin deposits or thickened hyalinized walls were present. Some cells contained intranuclear cytoplasmaticinclusions, lobulated nuclei with or without prominent nucleoli or multiple nuclei. Mitoses wereless than 1 per 30 HPF, Ki-67 nuclear positivity was observed in 2,6% of tumor cells. Immunohistochemically, cells were positive with vimentin, but negative for CD34, S100, desmin, smooth-muscleactin, EMA, VWF, CD99, bcl-2 and cytokeratins. The patient did well, without recurrent tumorafter 13 months follow-up. Spectrum of tumors including solitary fibrous tumor, giant-cell angiofibroma, neurilemmoma, malignant fibrous histiocytoma and acral myxoinflammatory tumor withatypical bizarre giant cells is discussed in differential diagnosis.

Key words:
pleomorphic angiectatic hyalinizing tumor - sarcoma - soft parts - vasculature - solitary fibrous tumor


Autoři: K. Hušek;  K. Veselý
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 177-181
Kategorie: Články

Souhrn

Pleomorfní hyalinizující angiektatický nádor (PHAT) podkoží a měkkých částí je vzácný nádorpopsaný teprve nedávno. Autoři prezentují vlastní pozorování jednoho případu PHATu. 63letémumuži byl chirurgicky odstraněn dobře ohraničený kulovitý nádor 4,0 x 3,5 x 2,5 m rostoucí v podkoží na předloktí. Mikroskopicky byl nádor tvořen vřetenobuněčnými fascikulárně uspořádanýmihypovaskulárními partiemi připomínajícími vřetenobuněčný sarkom a bohatě vaskularizovanýmipartiemi s cévními angiektáziemi s uloženinami fibrinu nebo perivaskulární hyalinizací. Některénádorové buňky obsahovaly intranukleární cytoplazmatické inkluze nebo měly laločnatá jádras nápadnými jadérky popř. byly vícejaderné. Mitotická aktivita nepřesahovala 1 mitózu na30HPF, 2,6 % buněk vykazovala jadernou pozitivitu s Ki-67. Imunohistochemicky byly nádorovébuňky pozitivní na vimentin. Imunohistochemické reakce s CD34, S100, dezminem, hladkosvalovým aktinem, EMA, VWF, CD99, bcl-2, cytokeratiny byly negativní. Třináct měsíců po operativnímodstranění nádoru je pacient zdráv a bez recidivy. Je diskutována široká diferenciální diagnózazahrnující solitární fibrózní tumor, obrovskobuněčný angiofibrom, neurilemom, maligní fibrózníhistiocytom a akrální myxoinflamatorní nádor s bizarními buňkami.

Klíčová slova:
pleomorfní angiektatický hyalinizující nádor - sarkom - měkké tkáně - vaskulatura -solitární fibrózní nádor

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.