Numerické zmeny T-lymfocytov CD4+a CD8+ v koži psoriatikov liečených cyklosporínomA


Numeric Changes of T LymphocytesCD4+ and CD8+ in the Skin of Patients with PsoriasisTreated by Cyclosporin A

Many things are still not clear in the etiopathogenesis of psoriasis. Health workers in variousbranches of medicine and even those working in other professions linked with medicine cancontribute to gaining more knowledge about its etiology, pathogenesis, diagnosis or treatment.This work presents results from observations of 19 patients with a severe form of psoriasis.Material for immunohistopathological examinations was taken from the margins of chronic psori-atic sites twice from each patient: before treatment and after a 4 - week treatment by cyclosporinA. Numeric value of CD4+ T lymphocytes, CD8+ T lymphocytes, their ratios and the values of PASIscore were followed. Significant decrease in CD4 T lymphocytes and slight decrease in CD8+ Tlymphocytes where observed after treatment. The CD4+:CD8+ ratio dropped from the values of2.10 to 1.68. A dramatic decrease in PASI score was observed - from the average value of 23.34 tothe average value of 11.97. The authors compare and discuss the results of similar cytophotomet-ric studies found in the works of other researchers, but this type of results (CD4+ and CD8+ Tlymphocytes subpopulations) is very rare in available literature. The decreases found in all studi-ed parametres correspond with clinically well-known treatment effect of cyclosporin A whoseimmunomodulating effect is targeted mainly at the T lymphocyte inflammatory population.

Key words:
psoriasis - cyclosporin A - CD4+ - CD8+ - PASI score


Autoři: K. Adamicová;  Ž. Fetisovová;  P. Cingel;  J. Péč;  K. Parobeková;  I. Chromej
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 154-157
Kategorie: Články

Souhrn

V etiopatogenéze psoriázy je veľa neznámeho. K odkrývaniu čiastkových poznatkov v jej etiológii,patogenéze, diagnostike či terapii môžu prispieť pracovníci rôznych odborov medicíny aj hraničných profesií. V súčasne prezentovanej práci autori zverejňujú výsledky pozorovaní skupiny 19pacientov s ťažkou formou psoriázy. Materiál na imunohistopatologické vyšetrenia bol získavanýz okrajov chronických psoriatických ložísk u každého pacienta dva razy: pred liečbou a po 4-týž-dňovej liečbe cyklosporínom A. Boli sledované numerické hodnoty CD4+ T lymfocytov, CD8+ Tlymfocytov, ich vzájomný pomer a hodnoty PASI skóre. Po liečbe sa zistil výrazný pokles CD4+ Tlymfocytov, nenápadnější pokles CD8+ T lymfocytov. Vzájomný pomer CD4+ : CD8+ klesol z 2,10na 1,68. Dramatický bol pokles PASI skóre z priemernej hodnoty 23,34 na priemernú hodnotu11,97. Autori diskutujú výsledky aj s nálezmi v prácach, ktoré boli zamerané na podobné sledovania cytofotometrickými metódami, keďže údajov o zisťovaniu in situ bunkových elementov (subpopulácií CD4+ a CD8+ T lymfocytov) je v dostupnej literatúre veľmi málo. Zistený poklesvšetkých sledovaných parametrov zodpovedá klinicky známemu dobrému liečebnému efektu cyklosporinu A, ktorého imunomodulačné pôsobenie je zamerané hlavne na T lymfocytovú zápalovúpopuláciu.

Klíčová slova:
psoriasis - cyklosporin A - CD4+ - CD8+ - PASI skóre

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.