Některé poznatkyzískané při průkazu fibronectinu u popálenin kůže


ImmunohistologicalDetection of Fibronectin in Skin Burn Wounds - Someour Observation

Occurence of fibronectin was detected in paraffin sections of burn skin samples, excised fromsurviving patients, as well as skin samples removed from the death persons, who succumbed burnwounds. The other groups of samples, used for comparison with the previous one, consisted of theintact skin excisions and skin samples post-mortem exposed to thermic changes. Indirect immu-noperoxidase reaction was the immunohistochemical method used in all examinations.In post-mortem burn skin samples there was a loss of fibronectin activity in the epidermo-dermaljunction area as well as in the papillary dermis. In burn skin samples, excised from patients whoonly survived for very short time their (serious skin) burns, no evidence of any fibronectinactivity was seen. Also in two other cases, when patients - due to their severe burns - survived forseveral hours only, there were no conspicuous differences in the intensity of fibronectin activityseen in comparison with features found in the intact skin samples. Fibronectin activity was,however, increased in all other burn skin samples, where the survival time of patients was from30 minutes to 5 weeks and there were following differences in its intensity and also in its patternof distribution. In the 1st-degree and in a superficial 2nd-degree skin burn wounds, fibronectinwas also present in the epidermis. In the papillary dermis, fibronectin was distributed ratherdiffusely or in a spot-like pattern while in the reticular dermis, there was a tendency to formnet-like structures among collagen fibers. In deeper 2nd-degree and in the 3rd-degree burnwounds, fibronectin was deposited in vicinity of blood vessels and skin appendages in a fibrillarpattern. In 6 out of 11 samples, where the survival time ranged from 7 to 21 days, fibroblasts werearranged among fine collagen fibers and some of these cells exhibited positive fibronectin activityon their surface. Numerous fibroblasts with finely scattered fibronectin spots and also a decreaseof fibronectin activity were observed in more mature granulation tissue, present in burn skinsamples where survival time of patients was five weeks.

Key words:
fibronectin - burns - immunohistochemistry


Autoři: T. Q. Dao;  M. Hirt;  M. Zelený;  T. Pexa
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství LF Masarykovy univerzity Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 51-54
Kategorie: Články

Souhrn

Byl sledován výskyt fibronectinu v parafínových řezech vzorků popálené kůže ve srovnání s kůžíintaktní a kůží vystavenou termickým změnám po smrti. K tomu byla užita imunohistochemickámetoda nepřímé imunoperoxidasové reakce. U posmrtně popálených vzorků byl patrný výpadekreakce fibronectinu v epidermo-dermálním spojení a ve stratum papillare. Ve vzorcích popálenékůže odebraných od jedinců zemřelých velmi krátce po vzniku popálenin nebyla prokázána akti-vita fibronectinu. Také ve dvou případech, kdy pacienti zemřeli během několika hodin v důsledkutěžkého popálení, nebyl zjištěn nápadný rozdíl v intenzitě aktivity fibronectinu, ve srovnání s in-taktní kůží. Aktivita fibronectinu byla zvýšena u všech ostatních vzorků s dobou přežití od 30minut do 5 týdnů a to v různé intenzitě a různé podobě distribuce. U popálenin I. a povrchovýchpopálenin II. stupně byl fibronectin přítomný i v epidermis, ve stratum papillare se objevil spíšdifusně nebo v podobě skvrn, kdežto ve stratum reticulare měl tendenci vytvářet síťové strukturymezi kolagenními vlákny. U hlubokých popálenin II. stupně a popálenin III. stupně se fibronectinukládal predilekčně do okolí zachovaných cév a kožních adnex v podobě jemných vláken. U 6 z 11vzorků s dobou přežití od 7 do 21 dní byly fibroblasty uspořádané mezi jemnými kolagennímivlákny a některé z nich prezentovaly pozitivní aktivitu fibronectinu na povrchu. Hojné fibroblas-ty s jemně roztroušenými fibronectinovými skvrnami a obraz snížení aktivity fibronectinu vezralejší granulační tkáni byly pozorovány u popálenin kůže 5 týdnů starých.

Klíčová slova:
fibronectin - popáleniny - imunohistochemie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se