Neonatální(perinatální) hemochromatóza


Neonatal(Perinatal) Hemochromatosis

Autopsy findings are described of six cases (from four families) of neonatal hemochromatosis,a defect featured by severe prenatal iron storage in the liver and in a number of visceral organssimilarly as in the hereditary adult-type hemochromatosis. Genetically, the two disorders aredifferent, however. All the cases showed a characteristic liver damage with heavy iron deposits inthe liver cells, lobular disarray and intralobular fibrosis, tendency towards multinuclear hepato-cyte formation, ultimately resulting in pigmented cirrhosis and liver failure. In five instances thecirrhosis present was atrophic, in one case it was hepatomegalic. Death occurred prenatally inone case (31 st week), perinatally in three, and two cases died as young infants. The mechanism ofthe liver disorder, mainly that of iron accumulation, has remained unresolved. Extrahepatally,hemosiderosis affected various epithelia (in particular, thyreocytes, renal distal tubular epitheliaand those of pancreatic acini) and myocardial cells which, however, did not show any damage. Intwo instances the placenta was conspicuously hyperplastic, in one case it showed prominenthydropic transformation of its villi. In one case there was simultaneous cytomegaly. Entitieswhich must be considered in the differential diagnosis of neonatal hemochromatosis because ofconsiderable hepatic and extrahepatic iron accumulation have been discussed.

Key words:
neonatology - hemochromatosis - histopathology - differential diagnosis


Autoři: M. Elleder;  A. Chlumská;  Š. Hadravská;  D. Pilát
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 146-153
Kategorie: Články

Souhrn

Jsou popsány pitevní nálezy šesti případů (ze 4 rodin) novorozenecké hemochromatózy, defektucharakterizovaného těžkým prenatálním střádáním železa v játrech a dalších viscerálních orgánech, obdobně jako je tomu u vrozeného dospělého typu hemochromatózy. Geneticky se však tytodvě poruchy liší. Ve všech případech byly přítomny charakteristické jaterní změny s masivnímidepozity železa v jaterních buňkách, s porušenou architekturou lobulů a intralobulární fibrózoua tendencí k tvorbě mnohojaderných hepatocytů. Tyto změny posléze vedly k pigmentové cirhózea jaternímu selhání. V 5 případech šlo o cirhózu atrofickou, v jednom případě hepatomegalickou.Ke smrti došlo prenatálně v 1 případě (ve 31. týdnu), perinatálně ve 3 a v časném kojeneckémvěku ve 2 případech. Mechanismus jaterní poruchy, zejména střádání železa, zůstává neobjasněn.Extrahepatálně hemosideróza postihovala různé epitely (zejm. štítnou žlázu, distální tubuly ledvin a lalůčky pankreatu) a dále buňky myokardu, které však nejevily žádné známky poškození. Ve2 případech byla placenta nápadně hyperplastická, v 1 případě byly placentární klky výrazněhydropické. V 1 případě byla současně cytomegalovirová infekce.V diferenciální diagnóze neonatální hemochromatózy musí být uvažovány jednotky charakterizované výrazným jaterním i mimojaterním hromaděním železa.

Klíčová slova:
neonatologie - hemochromatóza - histopatologie - diferenciální diagnóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se