Mykotická onemocnění srdce


Mycotic Diseases of the Heart

There has been an increasing frequency of deep mycotic infections over the last years complicating mostly disease states with immunosuppression. During the last 30 years, 54 cases of mycoticinfection of the heart were identified at the Fingerland Department of Pathology in HradecKrálové, with 32 cases during the last 10 years alone (prevalence 0.2% of 28 199 autopsies).A review of the sex, age, etiology, source of infection, principal disease and morphological cardiacfindings is presented. There was male predominance (74 %). The mean age of the patients was 48years (ranging from 15 days to 87 years). Yeasts of genus Candida dominated, followed in incidence by genus Aspergillus. The postmortem haemocultivation was positive in only 25 % of all cases,while cultivation from a vegetation or a myocardial abscess was positive in 61 %. The probablesource of infection was detected in 28 pacients; very often it was bronchopneumonia or an infected central venous catheter. Endocarditis was found in 28 cases, including six cases on a prosthetic valve and four cases on mural endocardium. Isolated myocarditis was found in 25 patients.There was also one case of isolated mycotic pericarditis. In more than half of all patients therewas a state of immunosuppression, usually caused by a haematologic malignancy.

Key words:
endocarditis - myocarditis - pericarditis - pancarditis - deep mycotic infection - Candida - Aspergillus


Autoři: M. Tomšová
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 172-176
Kategorie: Články

Souhrn

Četnost výskytu hlubokých mykóz, které komplikují zejména stavy spojené se sníženou obranyschopností, v posledních letech neustále narůstá. V období od roku 1971 do roku 2000 bylo na Fingerlandově ústavu patologie v Hradci Králové diagnostikováno 54 případů mykotického postiženísrdce, z nichž se 32 vyskytlo v posledních 10 letech (prevalence 0,2 % na 28 199 provedených pitev). Bylo sledováno pohlaví, věk, etiologický činitel, zdroj infekce, základní onemocnění a patologický nález na srdci. V souboru převažují muži (74 %). Průměrný věk pacientů byl 48 let a věkovérozmezí 15 dní až 87 let. Jako etiologický činitel dominovaly kvasinky rodu Candida, přibližně večtvrtině případů byly původcem houby rodu Aspergillus. Pozitivní kultivační záchyt z hemokultivace provedené při pitvě byl pouze ve 25 % případů, zatímco kultivace přímo z abscesu v myokardu či vegetace endokarditidy byla pozitivní v 61 %. Pravděpodobný zdroj infekce se podařilozjistit u 28 pacientů, nejčastěji šlo o bronchopneumonii či infikovanou trombózu centrálního žilního katétru. Ve 28 případech byla zastižena endokarditida, přičemž 6krát na chlopenní náhraděa 4krát na nástěnném endokardu. Izolovaná mykotická myokarditida byla prokázána u 25 zemřelých. V jednom případě šlo o izolovanou mykotickou perikarditidu. Více jak polovina pacientůbyla imunosuprimována základním onemocněním, nejčastěji se jednalo o hematologická maligníonemocnění.

Klíčová slova:
endokarditida - myokarditida - perikarditida - pankarditida - hluboké mykózy -Candida - Aspergillus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se