Objektivizace poraněníhrudníku a s nimi sdružených poranění pomocí


Objectivization of ChestInjuries and Associated Injuries by the AbbreviatedInjury Scale and the New Injury Severity Score

The authors focused attention on objectivization of the severity of chest injuries and associatedinjuries using the Abbreviated Injury Scale (AIS) and the New Injury Severity Score (NISS). Theyevaluated injuries detected on post-mortem examination in subjects who died from the sequelaeof injuries in the Faculty Hospital Prague 10. The group comprised a total of 90 subjects regar-dless of sex aged 17 - 94 years who died in the hospital in 1996 - 2000. Traffic injuries accountedfor 70 % deaths, other blunt injuries for 27.8 % and only 2.2 % were penetrating injuries of thechest. The mean AIS value of the chest was 3.7, the mean value of NISS was 50.7. The NISS valuedeclined in relation to age of the deceased patients and the period of survival. The period ofsurvival varied from 30 mins. to 136 days. The mean NISS value on survival up to 5 hours afterinjury was 55.0. On comparison of our group we found that the results were consistent with thoseof American studies.

Key words:
chest injury - AIS - NISS


Autoři: T. Adámek;  D. Vajtr;  J. Štefan
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 55-57
Kategorie: Články

Souhrn

V této práci jsme se zaměřili na objektivizaci závažnosti poranění hrudníku a s nimi sdruženýchporanění pomocí Abbreviated Injury Scale (AIS) a New Injury Severity Score (NISS). Posuzovalijsme poranění zjištěná při pitvě u osob, které zemřely na následky úrazu ve FNKV v Praze. Dosouboru bylo zahrnuto celkem 90 osob bez rozdílu pohlaví ve věku 17-94 let, které zemřely veFNKV v letech 1996-2000. Dopravní nehody se na vzniku těchto smrtelných poranění podílely70 %, jiná tupá poranění 27,8 % a pouze 2,2 % byla penetrující poranění hrudníku. Průměrná hod-nota AIS hrudníku byla 3,7. Průměrná hodnota NISS byla 50,7. Hodnota NISS klesala v závislostina věku zemřelých a na délce přežití. Délka přežití zraněných osob se pohybovala v rozmezí půlhodiny až 136 dnů. Průměrná hodnota NISS při přežití do pěti hodin po úrazu byla 55,0. Přisrovnání našeho souboru jsme zjistili shodné výsledky s americkými studiemi.

Klíčová slova:
poranění hrudníku - AIS - NISS

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se