Detekce kaspázyjako příznaku poškozené tkáně


Detection ofCaspase as a Symptom of Tissue Damage

Caspases are cysteine proteases which participate in different stages of apoptosis. Apoptosis, celldeath, programmed by its nucleus is associated also with a number of diseases and tissue damage.To this process increasing attention is paid also in the sphere of forensic medicine, in particularto make use of the diagnostic contribution in investigation of cause of death, vital reaction andtime when the injury developed.In damaged tissues by immunohistochemical methods caspase activity was assessed. Caspase 8activity (Flice) was detected in the heart muscle in congenital heart disease in a two-week oldinfant but also in ischaemia in a 58-year old woman with thrombosis of the coronary artery or inacute circulatory failure after an overdosage of pervitin in a 39-year-old drug addict. In the liverthere was a positive finding in hepatocytes in chronic inflammatory changes caused by chronicalcohol abuse.An early caspase 8 reaction after an injury is suggested by positive findings in skeletal muscles ofthe neck and larynx in a 47-year-old man who was strangled. A positive reaction was proved onlyat the site of the line caused by the strangulation tool. However macroscopically nor by commonhistological staining the muscle tissue did not display any signs of injury at the mentioned sites.The results suggest that immunohistochemical evidence of caspase 8 can be used as a suitablecomplementary examination not only for detection of damaged tissue but also for evaluation ofearly stages of the vital reaction.

Key words:
apoptosis - caspases - disease - injury - ante-mortem and post-mortem injury


Autoři: P. Klír;  P. Toupalík;  I. Bouška;  J. Ježková
Působiště autorů: Subkatedra soudního lékařství IPVZ Praha, Ústav soudního lékařství UK 2. LF Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 4, p. 48-50
Kategorie: Články

Souhrn

Kaspázy náleží k cystein-proteázám, které se v různých fázích účastní apoptózy. Apoptóza jakosmrt buňky, programovaná jejím jádrem, provází i řadu onemocnění a poškození tkáně. Tomutoději je věnováno stále více pozornosti též v oblasti soudního lékařství, zejména k využití dia-gnostického přínosu při sledování příčiny smrti, vitální reakce i doby vzniku poranění.V poškozených tkáních byla imunohistochemicky zjišťována aktivita kaspáz. Aktivita kaspázy 8(Flice) byla prokázána v myokardu při vrozené srdeční vadě u 14 dní starého dítěte, ale též přiischemii u 58leté ženy s nálezem trombózy koronární arterie, nebo při akutním oběhovém selhánípo předávkování pervitinu u 39letého toxikomana. V játrech byl její pozitivní nález v hepatocy-tech při chronických zánětlivých změnách v případě chronického abúzu alkoholu.Časné reakci kaspázy 8 po vzniku poranění nasvědčují pozitivní nálezy v kosterním svalu krkua ve svalstvu hrtanu u 47letého muže, který byl uškrcen. Pozitivní reakce byla prokázána pouzev místě rýhy od škrtidla, avšak makroskopicky, ani v běžném histologickém barvení svalová tkáňnevykazovala v uvedených místech známky poranění.

Klíčová slova:
apoptóza - kaspázy - nemoc - poranění - vitální reakce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se