Stanovení poměru D- a L- formy kyseliny asparagové ve tkániintervertebrálního disku jako ukazatel věku


Assessment of theRatio of the D- and L-Form of Aspartic Acid inIntervertebral Disk Tissue as an Indicator of Age

Assessment of age according to racemization coefficient of aspartic acid in dentin is considereda reliable method. Proteins which are isolated from dentin are non-collagenous proteins or collagen. As collagen is one of the most frequent proteins in the human body, the question arises whether the D-form of aspartic acid can be assessed also in other tissues and the racemizationcoefficient used for assessment of age. In the submitted work the author assessed to use the racemization coefficient in the tissue of the intervertebral disk. A lyophilized portion of the annulusfibrosus was hydrolyzed and the amino acids of the hydrolysate were estimated after derivationby gas chromatography on a chiral capillary column. The values of the racemization coefficientindicate limited possibilities to assess age from thus prepared tissue.

Key words:
assessment of age - intervertebral disk - racemization of aspartic acid - chiral aminoacid separation


Autoři: A. Pilin;  R. Čabala;  F. Pudil;  V. Bencko
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN Praha Katedra analytické chemie PF UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemicé technologie VŠCHT, Praha Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 2, p. 24-26
Kategorie: Články

Souhrn

Určení věku stanovením koeficientu racemizace kyseliny asparagové z dentinu je považováno zaspolehlivou metodu. Bílkoviny, které jsou z dentinu izolovány jsou nekolagenní proteiny nebo kolagen. Vzhledem k tomu, že kolagen je jednou z nejrozšířenějších bílkovin v lidském těle, naskýtáse otázka, zda D- formu kyseliny asparagové je možné stanovit i v jiných tkáních a použít koeficientu racemizace k určení věku. V této práci byl stanovován koeficient racemizace ve tkáni meziobratlového disku. Lyofilizovaná částka anulus fibrosus byla hydrolyzována a aminokyselinyhydrolyzátu byly po derivatizaci stanovovány metodou plynové chromatografie na chirální kapilární koloně. Hodnoty koeficientu racemizace svědčí pro omezené možnosti určení věku z taktopřipravené tkáně.

Klíčová slova:
určení věku - meziobratlový disk - racemizace kyseliny asparagové - chirální sepa-race amiokyselin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.