Morfologie syndromuhypoplastického levého srdce z chirurgického hlediska


Morphology of Hypoplastic leftHeart Syndrome from the Surgical Point of View

Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) is found in a wide spectrum of changes of the mitralvalve, left ventricle and aorta. It represents a critical congenital heart disease with a small leftventricle and stenosis or atresia of the aortic and the mitral valve. The knowledge of a detailedanatomy of this lesion is necessary from the viewpoint of assessment of all possibilities of thesurgical treatment, interventional cardiological procedures or foetal cardiac surgery.Sixty one hearts with HLHS from the collection of heart specimens with congenital heart malfor-mations were reviewed. The existence of a wide spectrum of malformations of all heart structureswas proved. In all the cases enlarged right atrium and right ventricle was found. In 23,0% ofspecimens foramen ovale was restrictive or closed. The left ventricle was small in all the hearts,extreme hypoplasia was observed in 26,2% in presence of a combination of the mitral and theaortic atresia. Most commonly, the combination of mitral stenosis with aortic atresia (36,1%) andcombination of mitral and aortic stenosis (32,8%) were present. Mitral atresia with aortic stenosiswas identified in 4,9% cases. The mitral valve was usually dysplastic with short and thick chordaeand smaller annulus. In 39,3% of all hearts fibroelastosis of the left ventricular endocardium waspresent. In these cases moderate degree hypoplasia of the left ventricle in combination withmitral and aortic stenosis was often found (65,0%). All the aorta was hypoplastic starting from theaortic valve, across the ascendent part and aortic arch untill the isthmus. Its diameter usuallyvaried between 2 and 4 mm. Coarctation of the aorta was found in 16,4% hearts. Persistent leftsuperior caval vein represented the most common associated heart lesion.From the surgical point of view, nearly in all reviewed hearts Norwood surgery, consisting inaortic reconstruction from aorta, main pulmonary artery and a patch from the pulmonary homo-graft could be performed. Reconstruction would be very difficult in presence of an extremehypoplasia of the ascending aorta. Untill present, possibilities to prevent the development of theleft ventricular hypoplasia by a foetal surgical intervention or possibility of the surgical augmentation of the left ventricle by excision of a thick endocardium do not cross the horizons of theory.

Key words:
circulation – congenital heart disease – hypoplastic left heart syndrome - morphology –cardiac surgery


Autoři: T. Tláskal;  V. Povýšilová
Působiště autorů: Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha Ústav patologické anatomie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 2, p. 43-50
Kategorie: Články

Souhrn

Syndrom hypoplastického levého srdce (HLHS) se vyskytuje v širokém spektru postižení mitrálníchlopně, levé komory a aorty. Je to kritická vrozená srdeční vada s malou levou komorou a stenó-zou nebo neprůchodností aortální i mitrální chlopně. Znalost detailní morfologie této vady jenutná z hlediska posouzení možností chirurgického řešení, intervenčního kardiologického zásahunebo fetální kardiochirurgie.Ze sbírek archivovaných srdečních malformací jsme revidovali 61 srdcí s HLHS. Potvrdili jsmeexistenci širokého spektra postižení všech srdečních struktur. Ve všech případech jsme našlizvětšenou pravou síň i pravou komoru. Foramen ovale bylo ve 23,0 % restriktivní nebo uzavřené.Levá komora byla ve všech srdcích malá, její extrémní hypoplazii jsme zaznamenali v 26,2 % přikombinaci mitrální a aortální atrezie. Nejčastější byla kombinace mitrální stenózy s aortální atre-zií (36,1 %) a kombinace mitrální a aortální stenózy (32,8 %). Kombinace mitrální atrezie s aortálnístenózou byla zjištěna u 4,9 % případů. Mitrální chlopeň měla užší anulus a byla ztluštělá s krát-kými silnými chordami. V 39,3 % všech srdcí jsme našli fibroelastózu endokardu levé komory.Jednalo se zpravidla o hypoplazii levé komory středního stupně, nejčastěji v kombinaci s mitrálnía aortální stenózou (65,0 %). Aorta byla hypoplastická v celém rozsahu od aortální chlopně přesascendentní část a oblouk až po isthmus, její průměr byl obvykle mezi 2 a 4 mm. Koarktace aortybyla zjištěna u 16,4 % pacientů. Z přidružených vad byla nejčastější perzistující levostranná hornídutá žíla.Z chirurgického hlediska by téměř u všech revidovaných malformací bylo možné řešení Norwoodovou operací, spočívající v rekonstrukci aorty z vlastní aorty, kmene plicnice a záplaty z pulmonálního homograftu. Rekonstrukce by byla obtížná při extrémní hypoplazii ascendentní aorty.Možnost zabránit vývoji hypoplazie levé komory fetálním chirurgickým zákrokem nebo možnostoperačního zvětšení levé komory excizí ztluštělého endokardu jsou zatím pouze teoretické.

Klíčová slova:
Klíčová slova: krevní oběh - vrozená srdeční vada - syndrom hypoplastického levého srdce -morfologie - kardiochirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se