Morfometrické parametry jadernádorových buněk EBV pozitivních a EBV negativníchHodgkinských lymfomů


Morphometric Parameters of Nucleiof EBV-Positive and EBV-Negative Hodgkin’sLymphoma Cells

Five morphometric parameters of nuclei of EBV-positive and EBV-negative Hodgkin’s lymphomacells were assessed for length, width, area, circumference, and circularity. For the measurementof the nuclei of the tumor cells (Hodgkin, Reed-Sternberg cells) the system of image analysis„Lucie“ was used. In comparison with EBV-positive Reed-Sternberg cells, the nuclei of the EBV -negative Reed-Sternberg cells had significantly larger circumference, area and width. The nucleiof the Hodgkin cells in EBV-negative Hodgkin’s lymphomas had significantly larger width andcircularity. The authors assume that the altered morphometric parameters are related to a latentEBV infection.

Key words:
Hodgkin’s lymphoma - EBV-positivity - morphometry of nuclei


Autoři: J. Mačák ;  P. Řiháková
Působiště autorů: Ústav patologie LF UP, Olomouc Laboratoř molekulární patologie. Centrum molekulární biologie a medicíny LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 2, p. 57-60
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotili pět morfometrických parametrů (délku, šířku, plochu, obvod a cirkularitu) jadernádorových buněk u EBV pozitivních a EBV negativních Hodgkinských lymfomů. Pro měřeníjader nádorových buněk (Hodgkinových a Reed-Sternbergových buněk) byl užit systém analýzyobrazu Lucie. Jádra EBV negativních Reed-Sternbergových buněk ve srovnání s EBV pozitivnímiReed-Sternbergovými buňkami měla signifikantně větší následující parametry: obvod, plochua šířku. Jádra Hodgkinových buněk EBV negativních H. L. měla signifikantně větší šířku buněka cirkularitu. Autoři se domnívají, že změněné morfometrické parametry souvisejí s latentní EBVinfekcí.

Klíčová slova:
Hodgkinský lymfom - EBV pozitivita - morfometrie jader

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se