Stanovení poměru D-a L- formy kyseliny asparagové ve tkáni Achillovy šlachyjako ukazatel věku


Assessment of theRatio of the D- and L- Form of Aspartic Acid in Tissue ofthe Achilles Tendon as an Indicator of Age

The presence of the D- form of aspartic acid was detected in collagen of dentin and the interver-tebral disk before and assessment of its racemization coefficient was used for assessment of theage of subjects. Another tissue formed almost solely by collagen type I are tendons. Tendon tissuewas not investigated so far with regard to the racemization coefficient and therefore the authorsassessed the D-form of aspartic acid in the Achilles tendon. They used lyophilized tendon excisi-ons which were hydrolyzed. Amino acids in the hydrolysate were derived to N-TFA isopropylesters which were assessed by gas chromatography on a chiral capillary column. In all samplesthe D-form of aspartic acid was detected. The values of the racemization coefficient suggest thepossible use of thus processed tissue with certain limitations.

Key words:
assessment of age - Achilles tendon - aspartic acid - racemization


Autoři: A. Pilin;  R. Čabala;  F. Pudil;  V. Bencko
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN Praha Katedra analytické chemie PF UK, Praha Fakulta potravinářské a biochemicé technologie VŠCHT, Praha Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 2, p. 27-29
Kategorie: Články

Souhrn

V kolagenu dentinu a meziobratlového disku byla prokázána přítomnost D- formy kyseliny asparagové a stanovení jejího koeficientu racemizace bylo použito pro určování věku osob. Jinoutkání tvořenou téměř výhradně kolagenem typu I. jsou šlachy. Tkáň šlachy nebyla z hlediskastanovení koeficientu racemizace zkoumána, a proto jsme se v této studii zabývali stanovením D-formy kyseliny asparagové ve tkáni Achillovy šlachy. Zpracovány byly lyofilizované excize šlachy,které byly hydrolyzovány. Aminokyseliny v hydrolyzátu byly derivatizovány na N-TFA isopropylestery, které byly stanovovány metodou plynové chromatografie na chirální kapilární koloně. Vevšech vzorcích byla zjištěna přítomnost D- formy kyseliny asparagové. Hodnoty koeficientu racemizace svědčí pro možné použití takto zpracované tkáně s určitým omezením.

Klíčová slova:
určování věku - Achillova šlacha - kyselina asparagové - racemizace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.