Onkocytom ledviny - morfologická variabilita 102případů


Oncocytoma of Kidney. Morphologic Variability of 102Cases

From the collection of 2500 cases of renal epithelial tumors in our files, 102 renal oncocytomaswere analyzed for size, multifocality and a morphologic spectrum of the growth pattern. The sizeof the tumors ranged from 1.5 to 13 cm in diameter, with a mean of 6.3 cm. Three cases weremultifocal, four cases were combined with another primary renal tumor (1x angiomyolipoma, 1xconventional renal carcinoma, 2x papillary renal cell carcinoma). A central fibrosis or a scar wasnoted in 13 cases, and there was a gross area of hemorrhage in 11 cases. In 4 cases extensivenecroses were recognized.Histologically, an alveolar pattern was noted in 70 cases. A tubular pattern was revealed in 31cases and an unusual tubopapillar („glomeruloid“) pattern was noted in one case. Foci of atypicalnuclei were identified in 58 cases. In 4 oncocytomas broad areas of clearance of the oncocyteswere found. Psammoma bodies were recognized in 9 tumors and foci of ossification were presentin 4 cases. Intracellular and extracellular hyaline globules were noted in two cases.Renal oncocytoma has a variable morphologic spectrum, and its diagnosis should be based on ananalysis of structural and cytologic features. Differential diagnosis of renal oncocytomas withvarious tumors of the kidney which contain granular cytoplasm is discussed. These tumors withgranular cytoplasm include conventional renal cell carcinomas, chromophobe cell carcinomas,and rare examples of papillary renal carcinomas.

Key words:
renal oncocytoma - kidneys - renal tumors - renal carcinoma


Autoři: O. Hes;  Michal M. Šulc M.;  M. Podhola;  M. Zámečník;  R. Čuřík;  Mičulka P. Neubauer L.;  Z. Kinkor;  M. Pavlovský
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav FN UK Plzeň Oddělení patologie NsP Chomutov Fingerladův ústav FN UK Hradek Králové Oddělení patologie NsP Trenčín, S. R Katedra patologie SPAN Bratislava, S. R Ústav patologie FNsP Ostrava Oddělení patologie, NsP Vsetín
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 2, p. 51-56
Kategorie: Články

Souhrn

V sestavě 102 renálních onkocytomů vybraných ze souboru 2500 epiteliálních nádorů ledvin bylproveden rozbor zaměřený na velikost, multifokalitu, makroskopický vzhled a histologickou stavbu. Velikost nádorů se pohybovala od 1,5 do 13 cm v největším rozměru, průměr 6,3 cm. Třipřípady renálního onkocytomu byly multifokální, 4 byly kombinovány s jiným primárním nádorem ledviny (1krát angiomyolipom, 1krát konvenční renální karcinom, 2krát papilární renálníkarcinom). Centrální fibróza či jizva byla přítomná u 13 případů. Větší ložisko hemoragie bylozachyceno u 11 tumorů, ve 4 případech byla zaznamenána rozsáhlá nekróza. Histologicky bylo 70případů solidně alveolárního růstu. Tubulární typ růstu byl zaznamenán u 31 nádorů. V 1 tumorubyl přítomen neobvyklý typ tubopapilárního („glomeruloidního“) růstu. Ložiska atypických jaderbyla zjištěna v 58 případech. Ve 4 onkocytomech byla nalezena větší ložiska světlobuněčné přeměny onkocytů. Psamomatózní tělíska byla prokázána u 9 nádorů a u 4 onkocytomů byla zaznamenána ložiska metaplastické kosti. Ve dvou nádorech byla přítomná hyalinní intracytoplazmatickáa extracelulární tělíska.Renální onkocytom má široké morfologické spektrum a diagnóza by měla být založena na rozboruarchitektonických a cytologických vlastností nádoru. Diskutujeme diferenciální diagnostikus různými nádory ledvin s granulární cytoplazmou. Mezi tyto nádory patří konvenční renálníkarcinom, chromofobocelulární karcinom a vzácné případy papilárního renálního karcinomu.

Klíčová slova:
renální onkocytom - ledviny - renální nádory - renální karcinom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.