CHRONICKÁ KOPŘIVKA


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 94, 2019, No. 3, p. 122-123
Kategorie: Poučení pro pacienty

CHARAKTERISTIKA

Chronická kopřivka je závažné onemocnění

Kopřivka patří mezi velmi časté kožní choroby. Podobně jako po kontaktu s kopřivou se projevuje typickými pupeny či oválnými ložisky s bělavým středem, která mohou splývat až v obrovské mapovité plochy. Silně svědící pupeny vznikají rychle během několika minut a mizí bez následků v průběhu několika hodin. Postihne-li kopřivka i hlubší podkoží, projevuje se otokem, zejména v obličeji (rty, oční víčka), na rukou a nohou může trvat až dva dny. Pokud otok postihne sliznice, může vést k závažným, až život ohrožujícím stavům – dýchací a polykací obtíže, bolest břicha, pokles tlaku a poruchy vědomí.

Vzhled a průběh chronické kopřivky jsou natolik typické, že diagnostika obvykle nečiní potíží.

Chronická kopřivka, na rozdíl od akutní, trvá déle než šest týdnů a může probíhat i roky.

PŘÍČINY

Chronická kopřivka není alergie

Příčiny chronické kopřivky dlouho nebyly vůbec známé. Díky nejnovějšímu výzkumu se ukazuje, že až u poloviny osob jsou v pozadí imunitní odchylky, tzv. autoreaktivita, v jejímž důsledku dochází k uvolnění histaminu. Zjednodušeně řečeno je histamin látka, která se uvolňuje ze žírných buněk do kůže po působení alergenu při časné alergické reakci (např. na vosí bodnutí). Histamin a další látky způsobují rozšíření kožních cév a zvýšení propustnosti cévn stěny, což se projeví kopřivkovými pupeny nebo i otokem. Ale u chronické kopřivky dochází k uvolnění histaminu bez působení nějakého zevního alergenu. Chronická kopřivka tedy nebývá způsobená alergií.

Na průběh kopřivky mají vliv tzv. spouštěcí faktory doprovodné choroby, které mohou být důvodem úpornosti. Pátrá se tedy po spouštěčích, jako jsou potraviny, léky (zejména proti bolesti) a také chronické záněty a skryté infekce včetně parazitárních. Dále po vnitřních chorobách jako jsou onemocnění štítné žlázy, krve, pojiva, dále po imunitních a alergických, eventuálně i nádorech. Menší skupina kopřivek je vyvolávána fyzikálními vlivy, jako je tlak, chlad, teplo, vibrace, voda, tělesná námaha, sluneční záření atp. Obecně se chronická kopřivka může objevit z nejrůznějších zevních či vnitřních příčin a i jejich kombinací.

Příčiny a spouštěče lze laboratorními testy jen málokdy přesně odhalit, a tak rozsáhlá, nesystematická laboratorní vyšetření obvykle nepřináší kýžený výsledek.

LÉČBA

Chronická kopřivka je léčitelná

Na rozdíl od předchozích dob, kdy nebyly vhodné, tj. účinné a přitom bezpečné léky, je současná situace podstatně lepší. V léčbě kopřivky se používají léky označované jako antihistaminika. Užívají se v tabletách, na trhu je jich řada, některá jsou i volně prodejná. U chronické kopřivky se používají tzv. nesedativní antihistaminika (netlumící pozornost). A to pouze ta, prověřená pro léčbu chronické kopřivky, neboť se u těžkých případů používá i vyšší dávkování než obvyklé, a navíc dlouhodobě. Lékař musí ve spolupráci s pacientem vytipovat vhodné antihistaminikum a individuální dávku, případně kombinaci antihistaminik, protože neexistuje lék účinkující na každého člověka a na každou kopřivku stejně dobře. Jen výjimečně a krátkodobě se používají celkově kortikosteroidy. Zevně se mohou úlevově používat tekuté pudry nebo chladivé emulze s obsahem zinku, eventuálně dalších protisvědivých přísad, jako je ichthamol, tanin atp. V léčbě nejzávažnějších případů chronické spontánní kopřivky, která nereaguje na intenzivní léčbu antihistaminiky, je v současné době možno použít tzv. biologickou léčbu. Jedná se o injekční léčiva, která jsou po splnění určitých kritérií podávána ve specializovaných dermatologických centrech.

PRAKTICKÉ POKYNY

Vyhledávání a vyhýbání se spouštěčům a pravidelná léčba vedou ke zlepšení průběhu

  • Veďte si deníček a sledujte: požité potraviny, nápoje, léky i jen občas užívané (proti bolesti, projímadla, oční a ušní kapky, čípky, antikoncepce, vitaminy, minerály aj. potravinové doplňky, alternativní medicína atp.); dále očkování, infekce a jiná případná onemocnění; jakékoliv změny ve zdravotním stavu i životním stylu, pracovní i mimopracovní aktivity a i vaše duševní naladění. Stres je někdy přeceňován, ale na průběh kopřivky může mít vliv. Nezapomeňte uvést případné doprovodné potíže, jako jsou bolest hlavy, kloubů, břicha, teploty, a také uveďte přítomnost otoku v obličeji nebo dýchacích či polykacích potíží. K záznamům můžete využít i strukturovaný formulář od lékaře – „kopřivkový kalendář“.
  • Sdělte lékaři jakoukoliv změnu či podezření, i když se vám zdají být nepravděpodobné.
  • Předepsané léky na kopřivku užívejte pravidelně, a to souvisle, denně (při užívání jen nárazově, podle potřeby nelze očekávat zlepšení dlouhodobého průběhu).

Pokud vyvolávající faktory stále působí, nemohou žádné léky samotné vznik kopřivky zablokovat úplně, proto dodržujte i obecné preventivní zásady:

  • Dieta s nízkým obsahem histaminu a pseudoalergenů – některé potraviny jsou totiž schopné samy, bez alergenu, jen díky velkému množství histaminu, vyvolat stejné potíže jako u alergie. Tento jev se označuje jako pseudoalergie či intolerance. Tedy nepožívejte kořeněné, konzervované, trvanlivé, aromatické pokrmy a nápoje, bylinné čaje, džusy, alkohol, rajčata, jahody, tropické ovoce, zralé a plísňové sýry, ořechy, mořské ryby a plody. O podrobnostech se poraďte s lékařem, neboť další omezení jsou individuální, včetně vlastního pozorování.
  • Režim: vyhýbejte se horkému prostředí – přetopené, zakouřené místnosti, sauna, velká tělesná námaha. Oblečení volte prodyšné, volné, hladké – prevence pocení a tření kůže.
  • Hygiena a péče o kůži: vhodnější je krátké sprchování chladnější vodou, osušení provádějte zlehka a jemně. Používejte podpůrné prostředky k mytí a promazávání kůže, protože u chronické kopřivky je kůže náchylnější k podráždění, svědění a přesušení.
  • Neexperimentujte s léčivy ani se „zaručenými“ radami a kúrami od známých atp.
  • S nejasnostmi a dotazy se obraťte na odborného lékaře – dermatologa.

Jako u všech chronických chorob, tak ani u kopřivky není realistické očekávat rychlé a trvalé vymizení příznaků. Cílem je průběh choroby zmírnit, stabilizovat a v dlouhodobém měřítku pak i dosáhnout stavu bez kopřivky. Ke zvládnutí chronické kopřivky je tedy třeba dlouhodobé léčby a dlouhodobého dodržování preventivních opatření – vyhýbání se spouštěčům. Také vzájemná spolupráce a důvěra mezi pacientem a lékařem hrají roli. Vytrvejte a výsledky se dostaví.

Užitečné odkazy:

www.chcizdravoukuzi.cz; www.urticaria.net

Edukační projekt České dermatovenerologické společnosti ČSL JEP

© MUDr. Nina Benáková, Ph.D., 2016

Materiál je chráněn autorskými právy a je určen členům ČDS ČLS JEP pro edukační účely v ordinacích. Není povoleno ho mimo tyto účely dále reprodukovat či jakkoliv rozšiřovat, včetně jeho částí. Pro jakékoliv jiné využití je třeba souhlasu autora a redakce Čs. Dermatologie.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se