Zápis ze schůze výboru ČDS Praha 2. 5. 2019


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 94, 2019, No. 3, p. 126-127

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. VocilkováOmluveni: prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 10:00–12:30 hod.

PROGRAM

A. Projednáno

Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 7. 3. 2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven a schválen.

B. Nově projednáno

1. Přípravy na kongres ČDS-SDVS 2019 v Olomouci

Další upřesnění termínů, programu a způsobu předání diplomů autorům vítězných publikací 2018

(prof. Arenberger, prof. Štork).

2. Projednání žádosti MZ – odboru lékařské péče

Jedná se o spolupráci ve věci sjednocení kritérií pro posuzování možnosti využití přístrojů k estetickému ošetření pleti v rámci živnostenského oprávnění ze dne 15. března 2019. Písemné stanovisko připravil prof. Štork.

3. Projednání žádosti fy BGP Products Czech Republic s.r.o.

Jde o podporu přípravku ENDWARTS a partnerství pro 15. kongres ČDS-SDVS. Výbor souhlasí s podporou pro léčebné prostředky tohoto výrobce a považuje za vhodné podobnou podporu poskytnout i produktům, které mají stejný efekt.

4. Informace o sjezdu SAD v Pardubicích dne 12. dubna 2019 (doc. Ettler)

Zprávu ze sjezdu výbor doporučuje zveřejnit v časopise Česko-Slovenská dermatologie.

5. Rámcová smlouva s OAKS Consulting, s. r. o.

Výbor ČDS souhlasí s podpisem rámcové smlouvy o spolupráci s firmou OAKS Consulting, s. r. o., v rámci realizace projektu PACE-in-PSORIASIS a podobných projektů a využití konzultačních služeb v oblasti cen a úhrad zdravotnických intervencí.

6. Léková agenda (prim. Benáková)

V období od minulé schůze výboru zpracovány žádosti ze SÚKLu  o stanovisko výboru k níže uvedeným lékům:

 • Filgrastimy pegfligrastim a lipegfligrastim FiHZ – léčba neutropenie u chemoterapie. Oproti stávajícímu stavu se podmínky úhrady nemění. Bereme na vědomí.
 • Revlimid 2.HZ (lenalidomid) – léčba mnohočetného myelomu. Oproti stávajícímu stavu se podmínky úhrady nemění. Bereme na vědomí.
 • Mepact 2.HZ (mifamurtid) – SÚKL úhradu u osteosarkomu nepřiznal. Bereme na vědomí.
 • Taltz 1.HZ – rozšíření indikace na PsA, formulace indikace u PSOR zůstává zachována. Bereme na vědomí.
 • Humira 1.HZ – návrh na rozšíření stávající indikace u RA (REV) a nově dětí s morbus Crohn (GIT), dermatologie se týká návrh na rozšíření stávající indikace u hidradenitis suppurativa, a to u adolescentů od 12 let. Bez připomínek.
 • Biologika anti TNF – (RS 70/2) – SÚKL navrhuje snížení úhrad u biosimilárních anti TNF. Bez připomínek.
 • Dupixent 2.HZ – SÚKL stanovuje úhradu s níže uvedenou specifikací (držitel registračního rozhodnutí se dohodl se SZP na cenovém ujednání):

P: Dupilumab je hrazen dospělým pacientům s těžkou formou atopické dermatitidy po selhání (nedostatečné účinnosti) alespoň jednoho ze způsobů konvenční systémové imunosupresivní terapie (s výjimkou kortikosteroidů) nebo u pacientů, kteří systémovou terapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace.

Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 16 a po 24 týdnech od zahájení léčby a dále nejméně každých 24 týdnů, a bude ukončena v těchto případech:

 • nedosažení nejméně EASI-50 v týdnu 16,
 • nedosažení nejméně EASI-75 v týdnu 24,
 • v případě výskytu nezvládnutelných nežádoucích účinků,
 • při nedostatečné adherenci k terapii,
 • při poklesu účinnosti pod EASI-50 při dvou po sobě následujících kontrolách. Bez připomínek.

 

 • Aldara – 1.HZ – zamítnutí rozšíření úhrady u aktinické keratózy (indikační formulace jako je u Picata). Nesouhlasíme s vyřazením úhrady Aldary u indikovaných AK. Věříme, že SÚKL nalezne řešení ve prospěch pacientů a že držitel registračního rozhodnutí a ZP najdou konsensus stran cenového ujednání. Nesouhlas.

7. Informace ze SÚKLu

 • Benlysta (belimumab) – upozornění na zvýšené riziko závažných psychiatrických nežádoucích účinků (deprese, suicidia, sebepoškozování) u léčených pacientů se SLE.
 • Xeljanz (tofacitinib) – upozornění na zvýšené riziko plicní embolie a úmrtí u léčených pacientů s RA.

8. Vykazování kódu 44251 (prof. Resl)

Výbor kontaktuje lymfologickou společnost a projedná s jejími zástupci pravidla pro jeho vykazování – dopis pro dr. Pavlasovou napíše prim. Benáková.

9. Informace o dokončování náležitostí Metodického pokynu k STI

(prof. Resl)

10. ILDS

Kontrola platby ročního příspěvku za ČDS – vyřídí dr. Vocilková spolu s asistentkou paní Čížkovou.

11. Ustanovení komise

V rámci ČDS byla ustanovena Komise pro Biorep ve složení prof. Arenberger (garant), dr. Kojanová (koordinátor), prof. Cetkovská, prof. Štork, dr. Fialová, dr. Gkalpakiotis, prim. Machovcová.

12. Projednány a schváleny přihlášky nových členů

dr. Omelková (Uherské Hradiště, Pardubice), dr. Afanasyeva (Praha 3), dr. Žampachová (Pardubice)

Bereme na vědomí změny u členů: dr. Kalinová (Dolní Loučky), dr. Pinková (Brno), dr. Semanová (Stropkov, SR), dr. Přibáňová (Bernardová, Praha 1), dr. Dvořáčková (Svitavy), dr. Krnáčová (Ticháčková, Olomouc)

O snížení příspěvku žádají: dr. Langerová (Olomouc), dr. Kyrová (Brno), pouze ČLS JEP.

Zapsala: dr. Vocilková


Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie Dětská pneumologie Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se