Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 13. prosince 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 1, p. 45-46
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomní: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, dr. Polášková, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluvení: prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

  • A. Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 1. 11. 2012 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS a po připomínkách schválen.
  • B. Nově projednáno:

1. Organizace atestací

Výbor ČDS znovu projednal a doporučil nutnost schválení atestačního testu Akreditační komisí v oboru.

2. Lůžkový fond v dermatovenerologii

(prof. Arenberger)

Stále přetrvává snaha snižovat lůžkový fond. Dermatovenerologie má však svůj vzdělávací kmen, který bez lůžkového fondu (27 měsíců praxe) nelze uskutečnit. MZ signalizovalo přípravu novelizace vyhlášky, která by místo stávající podmínky práce školence na lůžkách v jednotlivých oborech upřednostnila výkony.

Prof. Arenberger informuje o situaci v Jihlavě, ve Strakonicích a v Pardubicích. Výbor konstatuje, že případné další rušení lůžek může snížit kvalitu vzdělávání v oboru, vést k poklesu kvality a dostupnosti péče, zhoršení sesterské ošetřovatelské péče i dostupnosti zevní a fyzikální léčby v dermatologii. Navíc se ambulantní léčba může přesunem kožních pacientů do ambulancí jiných odborností podle zpracovaných dat z kožního oddělení Vojenské nemocnice v Brně prodražit.

Diskutována další strategie jednání o zachování lůžkového fondu v oboru.

3. Biologická léčba u VZP

Výbor ČDS znovu připomíná, že existující centra biologické léčby jsou skutečnými „Centry“. VZP v příštím roce zaplatí 98 % nákladů referenčního období na biologickou léčbu na jedno rodné číslo. Pro další léčbu je rozhodující počet léčených na konci r. 2012. Prof. Arenberger jednal o navýšení počtu nových pacientů s VZP a MZd a podařilo se navýšit jejich počet ze 102 % referenčního období na 108 %. Zároveň vzniklo další nové centrum.

Dermatoonkologie: od r. 2013 lze vykazovat PDT v rámci paušálu mimo kalkulace centrové léčby.

Diskutována spádovost a prevalence proléčenosti biologiky.

4. Systemizace lékařských přístrojů (POSYP)

Národní referenční ústav při MZ vypracoval seznam lékařských přístrojů – Výbor ČDS provedl připomínkování a doplnění – zejména v oblasti fototerapie.

5. Návrh úhradové vyhlášky

V novém návrhu dojde ke změnám bodového ocenění klinických vyšetření. Limitace Q byla zrušena. K největším změnám dojde v univerzálních kódech – např. 09235, 09237 (až o 17 bodů).

6. Zákon o univerzitních nemocnicích

T. č. je již paragrafová verze k připomínkám – má platit od 1. 1. 2014, ale při některých jednáních byla stávající předloha kompletně odmítána. FN se má přejmenovat na „Ústav“ s novým managementem. Jeden z protiargumentů je, že existuje riziko, že tento nestátní „Ústav“ může ve svém hospodaření krachovat a teoreticky být následně zprivatizován.

7. Specifický léčebný program pro Retarpen

Prof. Resl navrhuje při nedostupnosti Pendeponu vypracovat takový program – mělo by však zařídit MZ. Podávající lékař není přitom ušetřen rizik odpovědnosti za nežádoucí účinky. Cesta mimořádného dovozu je možná.

Výbor ČDS požádá MZ a Hlavního hygienika o řešení – lék je potřebný pro léčbu zejména syfilis a erysipelu.

8. Stanoviska SÚKL (prim. Benáková, prof. Arenberger)

Antivirotika – ve skupině budou zřejmě všechna financována stejně. Pro PL navrženo uvolnění preskripce pro acyklovir, ale i ostatních. Týká se indikace herpes zoster. K dalšímu posuzování navrženo zohlednit biologickou dostupnost.

Daivobet a Xamiol má nízkou úhradu, dále diskutována úhrada Belogentu a podophyllotoxinu – zůstane stejná. K preskripci vemurafenibu je potřeba připsat Dermatoonkologická centra.

9. BIOREP

VZP požaduje výroční zprávu o biologikách. Provoz BIOREPu a honoráře pro zadávající se podařilo zafinancovat. Nově je ošetřeno hlášení nežádoucích účinků.

10. Časopis Čs. dermatologie

Financování do konce r. 2012 bude cestou ČLS JEP. Výbor schválil, že předplatné na r. 2013 se nebude zvyšovat.

11. Akce 2013

Doc. Ettler informuje, že k 13. 12. 2012 bylo přihlášeno 30 odborných akcí, jsou vystaveny na www.derm.cz. Organizátoři akcí, které budou pořádány ČDS, se zaváží uhradit poplatek pro ČLK 500 Kč + DPH na účet ČDS ČLS JEP, a to i případné další doplatky podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (např. za přítomnost firem).

12. Faktura za vedení webu derm.cz

Předložena ve výši 8 120 Kč. Výborem ČDS schváleno.

13. Bilance 2012 a rozpočet 2013

Meziroční příjem činil 355 000 Kč, rozpočet na rok 2013 je sestaven obdobně jako pro rok 2012.

14. Inventura majetku ČDS

Provedena, schválen odpis zastaralého a nefunkčního notebooku Fujitsu.

15. ZP MV ČR – program prevence

Dr. Dědečková (Praha) žádá o statut preventivního centra pro ZP 211. Výbor ČDS po odborné stránce nemá k žádosti námitek, rozhodnutí o potřebnosti tohoto nového centra ponechává na ZP MV ČR.

16. DPČ sekretářek ČDS

Výbor ČDS schválil uzavření Dohod o pracovní činnosti pro paní dr. Rydlovou a paní Sitařovou, které budou vykonávat práci sekretářek ČDS i v roce 2013.

17. Noví členové ČDS

Dr. Suchánková (Praha), dr. Navolokina (Most), dr. Jílková (K. Vary), dr. Kriebelová (K. Vary), dr. Owczarzy (K. Vary), dr. Papoušková (K. Vary).

18. Různé

Dr. Mervartová z MZ se dotazuje, co patří pod dg. L30.8 – odpoví prof. Arenberger.

19. Termín příštího zasedání Výboru ČDS: 7. 2. 2013 v Praze

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se