Doškolování lékařů – Kontrolní test


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 1, p. 11

1. Součástí základního andrologické vyšetření je:

 • a) sonografické vyšetření skrota
 • b) vyšetření na STD
 • c) venografie vena spermatica interna
 • d) spermiogram

2. Spermiogram vyšetřujeme:

 • a) po 5 dnech pohlavní abstinence
 • b) po 2 týdnech pohlavní abstinence
 • c) doba karence nerozhoduje
 • d) vždy po aplikaci testosteronu

3. Základními parametry spermiogramu jsou:

 • a) počet a velikost spermií
 • b) celkový počet spermií v ejakulátu
 • c) počet spermií/ml, motilita a morfologie
 • d) počet spermií/ml, fenomén aglomerace a morfologie

4. Počítání spermií provádíme:

 • a) v zástinovém mikroskopu
 • b) v Thomově komůrce
 • c) v nativním preparátu
 • d) po barvení podle Gramma

5. Azoospermie znamená:

 • a) chybění ejakulátu
 • b) počet spermií < 1 mil./ml
 • c) žádné spermie v ejakulátu
 • d) nepohyblivé spermie

6. Objem ejakulátu < 2 ml nazýváme:

 • a) andropauza
 • b) aspermatismus
 • c) parvisemie
 • d) oligozoospermie

7. Oligoasthenozoospermie znamená:

 • a) zvýšený počet nezralých forem spermií v ejakulátu
 • b) celkově snížený počet spermií a < 30 % spermií s normální morfologií
 • c) počet spermií < 20 mil./ml a < 50 % progresivně pohyblivých spermií
 • d) objem ejakulátu < 2 ml

8. Dolní hranice počtu spermií/ml je:

 • a) 40 mil./ml
 • b) 20 mil./ml
 • c) 1 mil./ml
 • d) 30 mil./ml

9. Po jaké době neúspěšných pokusů o koncepci je indikováno vyšetření spermiogramu?

 • a) po 6 měsících
 • b) po 12 měsících
 • c) po 24 měsících
 • d) není stanoven žádný časový limit

10. Varikokéla:

 • a) je konvolut dilatovaných žil z plexus pampiniformis
 • b) při klinickém vyšetření je velmi vzácným nálezem
 • c) může být jednou z příčin infertility i časnějšího nástupu andropauzy
 • d) nemá žádný vliv na spermiogenezu

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 6/2011:

Pavel S., Pizinger K.: Pigmentové névy a jejich vztah ke vzniku kožního melanomu

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3d, 4a, 5d, 6c, 7b, 8d, 9c, 10b.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×