Zpráva ze zasedání Boardu EADV v Berlíně 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 6, p. 360
Kategorie: Zprávy z ciziny a kongresů

Evropská akademie dermatologie a venerologie (EADV) v letošním roce doznala nevídaný rozvoj: počet členů se oproti loňskému roku zvýšil o 6,6% a dosáhl počtu 3358. Tolik obávaný příliv „laických“ (ordinary) členů, jak dovolují nové stanovy EADV, se nekonal: je jich zatím 29, převážně zástupců farmaceutických firem, pouze 1 samostatný farmaceut. V tomto směru se i Česká republika letos zařadila mezi nejvýznamnější členské země EADV (na 6. místo) se svými 126 členy (specialist a junior) s volebním právem. Díky překročení počtu 100 členů (z loňských 42) vzniklo právo zvolit si druhého národního zástupce do Boardu EADV, což proběhne nyní do konce r. 2009. V tomto roce také 16 národních dermatologických společností (včetně ČDS) přijalo kolektivní členství v EADV (v r. 2010 přistoupí dalších 8 společností), ze kterého vyplývají některé výhody: sleva 50 € z kongresových poplatků EADV a elektronický přístup do knihovny EADV.

Přestěhování sídla EADV z Bruselu do Lugana (i když dům EADV v Bruselu stále ještě zůstává ve vlastnictví EADV a jeho tržní cena meziročně citelně poklesla) vedlo ke změně v neziskovou organizaci, která neodvádí DPH (tax). Z hlediska taxace byl již uzavřen r. 2006 a 2007. Pokud bude mít EADV finanční zisk, bude jej muset „utratit“ vzdělávacími a vědeckými aktivitami. Proto byla posílena komise „Fostering“ a rozdělena na 2 části – jedna se zabývá školením rezidentů v oboru a druhá kurzy dermatologie pro praktické lékaře. Zároveň oznámila plán kurzů na r. 2010. Bylo věnováno 50 tisíc € na vzdělávací projekt v Ticině, 10 tisíc € na boj proti lepře v Indii a 50 tisíc € na registr Psonet.

Na účtu EADV je 8,5 mil. €. Hlavní příjmovou položkou jsou kongresy EADV (největší příjem měl dosud kongres ve Vídni a jarní sympozium v Istanbulu). Přesto nově zvolený pokladník EADV prof. Ronewig (Norsko) doporučuje zřízení vlastní kongresové agentury EADV, což by mohlo ještě zvýšit příjem z kongresů (dosud lokální PCO zůstávalo 10% ze zisku kongresu).

Do budoucna (za 3 roky) se má také změnit rozložení termínů kongresu ze současného středa–sobota na sobota–úterý a snížit počet vedoucích sekcí ze 3 na 2 osoby, které by se měly vždy aktivně účastnit přednáškou. Etická komise navrhla a Board EADV schválil zákaz fotografování a filmování během přednášek a také povinnost deklarovat konflikt zájmů přednášejícího.

Časopis JEADV dosáhl vysokého impact factoru: 2,276. Práce redakce se velmi zrychlila, takže od doručení článku do redakce dochází v průměru za 20 dní k rozhodnutí a do 26 dní ke konečnému rozhodnutí, zda otisknout. V letošním ročníku bude mít JEADV již 12 čísel a 2 supplementa. Ročně přichází asi 1350 článků, jejich struktura je 34 % originálních, 4 % přehledy, dopis editorovi 40 % (zde došlo k výraznému nárůstu), krátká sdělení 21 % a kazuistiky pouhých 0,5 % (zde naopak pokles). Z pohledu zastoupení zemí publikujících autorů v popředí stojí Španělsko (11 %), Itálie (9,2 %) a Turecko (8 %).

Webovské stránky (www.eadv.org) mají nový design. Veřejná část určená pro tisk a nemocné je přístupná bez omezení, část pro členy je zaheslovaná. Obsahuje např. knihovnu, CME (vzdělávací kredity z kongresů), stále v diskuzi je interaktivní část – fórum, která je finančně i provozně náročná.

Nově navržené změny v členství začnou platit až po schválení plenárním zasedáním a zavzaté až od nového kalendářního roku (tzn. 2011). Týká se to zejména volebního práva (až po 12 měsících členství, členové-důchodci budou volit, ale sami nebudou zvoleni), platby členského poplatku (ujednoceno do 31. května daného roku, laického (ordinary) členství (pouze pro evropské národnosti) a junior členství (do 35 let věku bez ohledu na atestaci). V diskuzi zůstává „předplatné“ členství, tzn. najednou zaplatit po 3 roky dopředu a 4. rok mít zdarma. Členové, kteří za 1-5 let nezaplatili, mohou své poplatky doplatit a pokračovat v členství, nebo musí projít novým přijímacím řízením (také při delší „platební neschopnosti“ je nová přihláška nemine).

EADV zahájila spolupráci s Čínskou dermatologickou společností a Indickou dermatologickou společností úspěšným turné členů výkonného výboru EADV po těchto zemích. S AAD (Americkou akademií dermatologie) se začala pořádat doškolovací sympozia. Existují i EADV stipendia pro účast na EADV kongresech (pro východní země např. Hornsteinovo stipendium), která jsou každoročně osazována zájemci z řad mladých dermatologů-rezidentů.

V průběhu zasedání Boardu EADV v Berlíně se také hlasovalo o místech konání budoucích jarních kongresů EADV: pro r. 2012 zvítězila italská Verona nad Moskvou, pro r. 2013 polský Krakow. Návrh, aby byl vytvořen seznam evropských měst splňujících náročné požadavky na pořádání kongresu a pouze z nich by se pak vybíralo, se vůbec nesetkal s výraznější podporou.

Pro Českou republiku se kvapem blíží termín 14.–17. 4. 2011, kdy se bude pod vedením prof. Arenbergera konat 8. jarní sympozium EADV v Karlových Varech. V srpnu 2009 byl v Praze již sestaven ve spolupráci s Vědeckou komisí EADV rámcový program, přípravné práce se rozběhnou v příštím roce. Akce v Karlových Varech je pořádána ve spolupráci se Slovenskou dermatovenerologickou společností a je velmi žádoucí, aby byla podpořena hojnou, nejen pasivní, účastí českých a slovenských dermatovenerologů.

Zpracoval: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se