DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 6, p. 317
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

SARKOIDÓZA

Test zahrnuje i více správných odpovědí a) až d):

1. V histologickém obraze typicky sarkoidózy nacházíme:

 • a) Langerhansovy buňky
 • b) Toutonovy buňky
 • c) Aničkovovy buňky
 • d) Nahý granulom

2. Neurosarkoidóza:

 • a) často postihuje nervus facialis
 • b) může zvyšovat intrakraniální tlak
 • c) nejčastěji postihuje nervus peroneus communis
 • d) může se projevit hyperprolaktinémií

3. Postižení srdce u sarkoidózy:

 • a) se může manifestovat koronární příhodou
 • b) se nejčastěji projevuje chlopenní vadou
 • c) bývá klinicky asymptomatické
 • d) může být odhaleno na EKG

4. Syndrom Blau:

 • a) se manifestuje v dětském věku
 • b) je autosomálně dominantně dědičný
 • c) nejčastěji vede k časné renální insuficienci
 • d) nejčastěji vede k jaternímu selhání

5. Při očním postižení sarkoidózou:

 • a) může prominovat papila optického nervu
 • b) může vzrůstat nitrooční tlak
 • c) může být přítomen exoftalmus
 • d) bývá nejčastěji postižen sklivec

6. Plicní postižení:

 • a) je při sarkoidóze přítomno asi v polovině případů
 • b) u pacientů se výrazně podílí na mortalitě přímo spojené se sarkoidózou
 • c) odůvodňuje pravidelné provádění rentgenových snímků
 • d) vždy vyžaduje léčbu

7. Anémie u pacientů se sarkoidózou nejčastěji bývá:

 • a) normochromní
 • b) megaloblastová
 • c) mikrocytární
 • d) sideropenická

8. Sérová hladina angiotenzin konvertujícího enzymu:

 • a) bývá u sarkoidózy zvýšená
 • b) bývá u sarkoidózy snížená
 • c) je nezbytným vyšetřením pro stanovení diagnózy
 • d) v některých případech může sloužit k monitoringu aktivity onemocnění

9. Jaterní postižení při sarkoidóze:

 • a) často vede k ikteru
 • b) se může projevovat elevací aminotransferáz
 • c) se může projevovat elevací obstrukčních enzymů
 • d) může být doprovázeno splenomegalií

10. Pacienti se sarkoidózou:

 • a) podléhají hlášení infekční choroby jako pacienti s mykobakteriózami
 • b) měli by být dlouhodobě dispenzarizováni i po ukončení léčby
 • c) jsou ohroženi zvýšeným rizikem hematologických malignit
 • d) jsou ohroženi zvýšeným rizikem hyperkalcémie

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 5/2009:

Fejfarová, V.: Syndrom diabetické nohy – z pohledu diabetologa

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6d, 7c, 8b, 9a, 10a


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se