DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 6, p. 317
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

SARKOIDÓZA

Test zahrnuje i více správných odpovědí a) až d):

1. V histologickém obraze typicky sarkoidózy nacházíme:

 • a) Langerhansovy buňky
 • b) Toutonovy buňky
 • c) Aničkovovy buňky
 • d) Nahý granulom

2. Neurosarkoidóza:

 • a) často postihuje nervus facialis
 • b) může zvyšovat intrakraniální tlak
 • c) nejčastěji postihuje nervus peroneus communis
 • d) může se projevit hyperprolaktinémií

3. Postižení srdce u sarkoidózy:

 • a) se může manifestovat koronární příhodou
 • b) se nejčastěji projevuje chlopenní vadou
 • c) bývá klinicky asymptomatické
 • d) může být odhaleno na EKG

4. Syndrom Blau:

 • a) se manifestuje v dětském věku
 • b) je autosomálně dominantně dědičný
 • c) nejčastěji vede k časné renální insuficienci
 • d) nejčastěji vede k jaternímu selhání

5. Při očním postižení sarkoidózou:

 • a) může prominovat papila optického nervu
 • b) může vzrůstat nitrooční tlak
 • c) může být přítomen exoftalmus
 • d) bývá nejčastěji postižen sklivec

6. Plicní postižení:

 • a) je při sarkoidóze přítomno asi v polovině případů
 • b) u pacientů se výrazně podílí na mortalitě přímo spojené se sarkoidózou
 • c) odůvodňuje pravidelné provádění rentgenových snímků
 • d) vždy vyžaduje léčbu

7. Anémie u pacientů se sarkoidózou nejčastěji bývá:

 • a) normochromní
 • b) megaloblastová
 • c) mikrocytární
 • d) sideropenická

8. Sérová hladina angiotenzin konvertujícího enzymu:

 • a) bývá u sarkoidózy zvýšená
 • b) bývá u sarkoidózy snížená
 • c) je nezbytným vyšetřením pro stanovení diagnózy
 • d) v některých případech může sloužit k monitoringu aktivity onemocnění

9. Jaterní postižení při sarkoidóze:

 • a) často vede k ikteru
 • b) se může projevovat elevací aminotransferáz
 • c) se může projevovat elevací obstrukčních enzymů
 • d) může být doprovázeno splenomegalií

10. Pacienti se sarkoidózou:

 • a) podléhají hlášení infekční choroby jako pacienti s mykobakteriózami
 • b) měli by být dlouhodobě dispenzarizováni i po ukončení léčby
 • c) jsou ohroženi zvýšeným rizikem hematologických malignit
 • d) jsou ohroženi zvýšeným rizikem hyperkalcémie

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 5/2009:

Fejfarová, V.: Syndrom diabetické nohy – z pohledu diabetologa

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6d, 7c, 8b, 9a, 10a


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se