3. konference Akné a obličejové dermatózy


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 6, p. 358-359
Kategorie: Zprávy z ciziny a kongresů

V první listopadový pátek se konala ve starobylých prostorách sálu Hlahol (naproti pražskému Žofínskému ostrovu) již 3. celostátní konference na téma Akné a obličejové dermatózy pořádaná Pracovní skupinou pro akné České dermatologické společnosti, tentokrát jako sympózium v rámci 5. Česko-slovenského kongresu.

Přednášky si přišlo poslechnout více než 200 lékařů z České i Slovenské republiky. Velmi potěšující bylo, že pozvání přednášet přijali profesoři Gerd Plewig z Mnichova (autor proslulé učebnice Acne a rosacea) a Harald Gollnick z Magdeburgu (jeden ze současných koordinátorů Global Alliance for better outcome in acne therapy).

Konferenci zahájil předseda České dermatologické společnosti profesor MUDr. PetrArenberger. Ve svém projevu ocenil práci výboru Pracovní skupiny pro akné i konference samotné.

Vlastní odborný program byl rozdělen do dvou částí- v první části přednášeli němečtí hosté, druhá pak byla věnována především kazuistikám. Program moderoval již zkušený moderátor, člen výboru Pracovní skupiny MUDr. David Stuchlík.

Úvodní přednášku na téma Terminální disekující folikulitida přednesl profesor Gerd Plewig. Terminální disekující folikulitida je nový název pro chorobu dříve nazývanou acne inversa. Podle profesora Plewiga je tento název mnohem vhodnější, protože onemocnění postihuje terminální folikuly, z nichž většina nesouvisí s apokrinními žlázami (nejedná se tedy o onemocnění apokrinních žláz!). Postižení zasahuje hluboko do kůže (proto disekující). Na rozdíl od běžné akné postihuje nemocné až v období dospělosti. Pacienti mohou nebo nemusí mít akné v anamnéze. Základní metodou léčby této chorobné jednotky je radikální chirurgická exstirpace postižených vlasových folikulů.

Profesor Harald Gollnick nazval svoji přednášku Patogeneze akné dnes a léčebné novinky.

V oblasti patogeneze akné zůstávají v popředí čtyři dosud známé základní faktory (folikulární hyperkeratóza, hyperplázie mazových žláz, mikrobiální kolonizace a imunoreakce s reaktivním zánětem). Zkoumá se ale význam řady dalších faktorů, např. CRH-R1, 5-α reduktázy, TLR 2, N-gelatinázy, matrix metalloproteinázy, dipeptidylpeptidázy IV a aminopeptidázy. V lokální léčbě akné není v žádném případě vhodné užívat samotná lokální antibiotika, vynikající jsou naopak kombinované preparáty, např. kombinace adapalenu a benzoylperoxidu (v České republice zatím nedostupná, pozn. autorky). V perorální léčbě mají stále základní význam izotretinoin a antibiotika. Profesor Gollnick zdůraznil nutnost udržovací léčby akné, nejlépe lokálními retinoidy.

Blok kazuistik zahájil profesor Petr Arenberger na téma Úklidové služby – rizikové povolání. Referováno bylo o pacientce s lézí v dutině ústní. Ložisko u nemocné postupně progredovalo až na tvář. Jednalo se o velmi zajímavé kombinované postižení: spinocelulární karcinom a syfilitickou infekci. Kazuistika poukázala na obtížnost vyšetřování lézí v dutině ústní. Byl diskutován i zásadní význam vyšetření PCR jako objektivní průkaz DNA mikroba.

MUDr. Marta Hašková se ve své přednášce věnovala kazuistikám pacientů s těžkými formami akné. Ukázala, že izotretinoin zůstává dominantním lékem v jejich léčbě, někdy je nutné přidat před nebo k izotretinoinu i perorální kortikosteroidy. Bylo demonstrováno několik případů s úspěšným výsledkem léčby.

MUDr. Lenka Baručáková z Ostravy referovala o kazuistice 64leté pacientky s velmi vzácným idiopatickým destruktivním onemocnění střední části obličeje. Tato klinická jednotka je definována jako progredující, lokalizovaný, zánětlivý proces postihující oblast nosu, patra a paranasálních dutin. Vede postupně k destrukci měkkých tkání i skeletu. Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1876, etiologie není známa. V léčbě uvedené pacientky s 1,5 roku trvajícími tuhými otoky tváří byly aplikovány pulzy Solu-Medrolu i.v., následně kombinace perorálních steroidů a cyklosporinu A s dobrým efektem na zastavení a stabilizaci lokálního nálezu.

MUDr. Zuzana Nevoralová přednesla přednášku na téma Sledování pacientů s těžkými formami akné léčených perorálním izotretinoinem. Celkový počet léčených pacientů byl 100. Přítomnost těžké formy akné v rodině byla u 44 % sledovaných. Intenzivní sportovní aktivitu před zahájením léčby uvedlo 51 % mužů a 10 % žen. Velmi časté byly jiné choroby a laboratorní abnormality (51 % pacientů) a pozitivní atopická anamnéza (33 % pacientů). Léčba všech pacientů byla možná. Během terapie se objevily jen běžné a nezávažné nežádoucí účinky. Deprese způsobená perorálním izotretinoinem nebyla zaznamenána. Výsledky léčby byly vynikající v 97 % případů.

Otázkou, zda keloidní jizvy jsou velkou neznámou, se v závěrečném sdělení věnovala předsedkyně Pracovní skupiny pro akné docentka Jarmila Rulcová. V přednášce uvedla, že u mnoha pacientů je hlavním nebo jediným vyvolávajícím faktorem trauma. Predisponující oblastí jsou lokality se zvýšeným pnutím kůže. Neexistuje jednoduchý medicínský postup, který by byl nejúspěšnější u všech keloidních jizev. Proto je i široká škála metod snažících se úspěšně řešit tuto problematiku: preventivní opatření, standardní postupy, radioterapie, chirurgické zákroky, kryoterapie, karboxyterapie a jiné. Přednáška byla doplněna nádhernými fotografiemi nejen koloidních jizev, ale i řady zajímavých tetováží.

Na závěr konference pokřtili členové výboru Pracovní skupiny pro akné spolu s profesorem Plewigem logo pracovní skupiny.

Třetí konference Pracovní skupiny pro akné je za námi. Setkala se opět s nečekaným zájmem lékařů. Těšíme se, že tak pěkná bude i 4. konference Akné a obličejové dermatózy, která se bude konat dne 5. listopadu 2010 v Brně v hotelu Holiday-Inn. Kromě souhrnných přednášek jsou plánovány především kazuistiky. Aktivně se může zúčastnit každý, kdo má chuť a zajímavé téma. Nejlepší přednášky budou finančně ohodnoceny. Abstrakta přednášek mohou všichni zájemci zasílat již nyní na adresu znevoralova@atlas.cz. V případě velkého zájmu bude možnost prezentace i formou posterů. Na všechny příspěvky se těšíme!

MUDr. Zuzana Nevoralová

Za výbor Pracovní skupiny pro akné


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2009 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se