Odborné akce v r. 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 2, p. 120-122
Kategorie: Kalendář odborných akcí

2. 4. 2009

Melanom a kožní nádory – stinná stránka slunce

Místo: Praha

Délka trvání: 10

Pořadatel: Fotobiologická sekce ČDS ČLS JEP; Dermatoonkologická sekce ČOS ČLS JEP, La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique

Odborný garant: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: ettler@fnhk.cz

3. 4. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Ústí nad Labem

Délka trvání: 4

Pořadatel: Kožní oddělení Masarykovy nemocnice

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Filipovská

Kontakt: olga.filipovska@mnul.cz 

8. 4. 2009

XX. regionální dermatovenerologický seminář

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel:  I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně a OS ČLK Brno-město

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz 

9. 4. 2009

Novinky v korektivní dermatologii, reference ze zahraničních kongresů

Místo: Syllabova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Délka trvání: 6, od 12.00 hod.

Pořadatel: Společnost Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP ve spolupráci se 3. LF UK Praha

Odborný garant: doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.

Kontakt: vohradnikova.olga@seznam.cz 

14. 4. 2009

Pražský odpolední seminář – Estetická dermatologie I 

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

15. 4. 2009

Venerologie

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 5

Pořadatel:  IPVZ

Odborný garant: MUDr. R. Trýzna

Kontakt: Roman.Tryzna@vfn.cz

16. 4. 2009

3. Západočeský dermatovenerologický seminář

Místo: Plzeň, FN Bory, pav. 22 a pavilon 4

Délka trvání: 4

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: pizinger@fnplzen.cz, tel. 377 402 250, fax 377 402 692

17. – 18. 4. 2009

VI. sjezd SAD ČR

Místo: Pardubice

Délka trvání: 16

Pořadatel: Sdružení ambulantních dermatologů Pardubice

Odborný garant: MUDr. Petr Zajíc, MBA – prezident sdružení

Kontakt: www.sadcr.com, info@sadcr.com, tel.: 733129696, fax: 466260349

21. 4. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Jihlava

Délka trvání: 3

Pořadatel: Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová

Kontakt: znevoralova@atlas.cz 

23. – 26. 4. 2009

6th EADV Spring Symposium v Bukurešti, Rumunsko

www.eadvbucharest2009.com

12. 5. 2009

Pražský odpolední seminář – Estetická dermatologie II

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

15. – 16. 5. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Litomyšl

Délka trvání: 7-8

Pořadatel:  FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci  Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.,  prim. MUDr. Josef Leichter

Kontakt: ettler@fnhk.cz, Leichter.Josef@seznam.cz 

20. 5. 2009

3. International Symposium of Aesthetic Medicine (3. ISAM)

Místo: Kongresové centrum Praha

Délka trvání: 8

Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

20. 5. 2009

15. pražské dermatologické sympozium

Místo: Kongresové centrum Praha

Délka trvání: 8

Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

20. 5. 2009

SPAE sympozium

Místo: Kongresové centrum Praha

Délka trvání: 3

Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

20. 5. 2009

Den České a Slovenské dermatovenerologické společnosti

Místo: Kongresové centrum Praha

Délka trvání: 3

Pořadatel: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Odborný garant: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

20. – 24.  5. 2009

10. světový dermatologický kongres 2009 (ICD)

Místo: Praha

Délka trvání: 5 dnů

Pořadatel: International Society of Dermatology

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz; president@icd2009.com

23. – 24. 5. 2009

Workshop on Atopic Dermatitis Prague 2009

Místo: Praha

Délka trvání: 10

Pořadatel:  Občanské sdružení Máša

Odborný garant: MUDr. Radek Klubal

Kontakt: masa@masa.cz

29. – 30. 5. 2009

Dermatologický seminář Jihočeského regionu

Místo: České Budějovice

Délka trvání: 5

Pořadatel: Kožní odd. Nemocnice České Budějovice a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Jiří Horažďovský, PhD.

Kontakt: horazdovsky@nemcb.cz

5. – 6. 6. 2009

II. Kurz moderní dermatovenerologie a kosmetologie pro rezidenty a mladé lékaře v oboru ČR + Slovensko

Místo: Praha, 3.LF UK a FN KV, Syllabova posluchárna a prostory Dermatovenerologické kliniky a ORL FN KV

Délka trvání: 19

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDS SLS, SSEDK, ESCAD, La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.; MUDr. Dušan Buchvald a MUDr. Hana Zelenková

Kontakt: pa@avemedica.cz 

12. 6. 2009

Cyklus dermatologie v kapitolách pro praxi: Bulózní dermatózy

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 6-8

Pořadatel:  IPVZ

Odborný garant: MUDr. M. Jirásková, CSc.

Kontakt: milena.jiraskova@lf1.cuni.cz

11. – 12. 9. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Jihlava

Délka trvání: 5

Pořadatel: Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová

Kontakt: znevoralova@atlas.cz 

23. 9. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Hradec Králové

Délka trvání: 4

Pořadatel:  FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci  Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

7. – 11. 10. 2009

18th Congress of the EADV Berlín

www.eadvberlin2009.com

16. – 18. 10. 2009

Dermatopatologie pro dermatology a patology

Místo: Frymburk

Délka trvání: 20

Pořadatel: Bioptická laboratoř Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Michal Michal; MUDr. Dmitry Kazakov, Ph.D.; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

17. 10. 2009

Jak léčím já?

Místo: Ústí nad Labem

Délka trvání: 8

Pořadatel:  Kožní sanatorium s. r. o., Ústí nad Labem

Odborný garant: MUDr. Hana Duchková, DrSc.

Kontakt: duchkova@koznisanatorium.cz 

21. 10. 2009

XXI. regionální dermatovenerologický seminář

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel:  I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně a OS ČLK Brno-město

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz 

24. – 25. 10. 2009

Dermatologický seminář Jihočeského regionu

Místo: České Budějovice

Délka trvání: 5

Pořadatel: Kožní odd. Nemocnice České Budějovice a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Jiří Horažďovský, PhD.

Kontakt: horazdovsky@nemcb.cz

5. 11. 2009

3. konference Akné a obličejové dermatózy

Místo: Praha – součást V. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů Délka trvání: 3

Pořadatel:  Pracovní skupina pro akné Sekce korektivní dermatologie České dermatologické společnosti

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: znevoralova@atlas.cz

5. – 7. 11. 2009

Odborný seminář Sekce dětské dermatologie

Místo: Praha – součást V. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

Délka trvání: 5

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, Sekce dětské dermatologie

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Kontakt: hbuckov@fnbrno.cz  

5. – 7. 11. 2009

V. kongres českých a slovenských dermatovenerologů společně se sympoziem ke 120. výročí založení Německé dermatologické společnosti v Praze

Místo: Palác Žofín, Praha 1

Délka trvání: 3 dny

Pořadatel: JASTA, s. r. o.

Odborný garant: Výbory ČDS a SDS

Kontakt: pa@avemedica.cz

10. 11. 2009

Dermatologické odpoledne

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN Brno, PMDV Jihlavská 20, 625 00 Brno Odborný garant: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Kontakt: aposp@fnbrno.cz

11. 11. 2009

Seminář dermatovenerologické kliniky

Místo: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK

Délka trvání: 2

Pořadatel: Spolek lékařů v Plzni, Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: pizinger@fnhplzen.cz, tel. 377 402 250, fax 377 402 692

18. 11. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Hradec Králové

Délka trvání: 4

Pořadatel:  FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci  Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

19. 11. 2009

Moravský kazuistický seminář

Místo: Olomouc

Délka trvání: 4

Pořadatel:  Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: ditrichd@fnol.cz 

26. 11. 2009

Novinky v korektivní dermatologii, reference ze zahraničních kongresů

Místo: Syllabova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Délka trvání: 6, od 12.00 hod.

Pořadatel: Společnost Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP ve spolupráci se 3. LF UK Praha

Odborný garant: doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.

Kontakt: vohradnikova.olga@seznam.cz 

4. 12. 2009

II. mikulášská konference v Podještědí

Místo: Liberec

Délka trvání: 7

Pořadatel:  ISIS Pharma, SPIRIG Eastern

Odborný garant: MUDr. Kučerová Xenie, MUDr. Čapková Štěpánka

Kontakt: michaela@isispharma.cz 

8. 12. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Jihlava

Délka trvání: 3

Pořadatel: Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová

Kontakt: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2009 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se