Prof. Jana Hercogová – je již čas na bilancování?


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 2, p. 118-119
Kategorie: Osobní zprávy

Žatecká rodačka, abiturientka poděbradského gymnázia, nastoupila ke studiu lékařství na 2. lékařskou fakultu v Praze roku 1978 a promuje s cenou děkana v roce 1984. Pro můj prvotní kontakt s budoucí první dámou české dermatovenerologie jsou rozhodující léta 1984–85, a to v průběhu jejího prvního kontaktu s oborem dermatovenerologie na 1.kožní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK. Tehdejší absolventka, přidělená na mnou vedené oddělení této kliniky v Apolinářské ulici, dobře pro obor teoreticky připravená, absorbovala ve velmi krátké době základy klinické dermatovenerologie. Záhy po zapracování na oddělení dokázala často překvapit výbornou diferenciálně-diagnostickou rozvahou i dobrým návrhem terapie. Její zájem o pacienty byl vždy příkladný a netýkal se vždy jen kožní nemoci samotné. Pak dr. Hercogová z mého zorného úhlu mizí. Prochází povinným „kolečkem“ předepsaným pro obor a v roce 1987 nastupuje na dermatovenerologickou kliniku na Bulovce. Absolvuje dlouhodobý pobyt na vídeňské klinice Prof. Wolffa a později i  v dermatopatologickém institutu Prof. Ackermanna ve Philadelphii. S  Bulovkou je spjata celá její profesionální kariéra – zde se stává odbornou asistentkou, habilituje (1995) a toto pracoviště vede jako přednostka od května 1995. Po as. Čapkové a mém konzultačním období, přebírá odbornou záštitu nad výstavbou kožní kliniky v nové budově FN v Motole, kde za krátké období dokázala vybudovat velmi dobře koncipované a moderní klinické pracoviště. Zde pracuje opět jako jeho přednostka v létech 1999–2004, kdy je tato klinika – pro mne dodnes z ne zcela jasných důvodů – přesunuta zpět do nádherného Hübschmannova pavilonu na Bulovku. I tuto nepochybně drastickou změnu zvládla již tehdejší profesorka (jmenována v říjnu 2004) s bravurou jí vlastní. Budovu i pracoviště, do té doby výborně vedené a opravené prim. Schmiedbergerovou, dále upravuje, rekonstruuje, vybavuje do podoby moderního klinického pracoviště.


Jen těžko lze vyjmenovat všechny minulé a současné odborné funkce naší jubilantky, za mnohé vybírám:

  • mnohaletá členka výboru České dermatovenerologické společnosti (vědecká sekretářka)
  • členka vědecké rady ČLK, 2.LF UK, FNB
  • členka zkušební a akreditační komise pro dermatovenerologii MZd
  • zakladatelka i dlouhodobá prezidentka České akademie dermatovenerologie
  • koordinátorka Evropského dne melanomu v ČR a předsedkyně nadačního fondu Ikaros
  • proděkanka pro klinické obory 2. LF UK
  • hostující profesorka na dermatologické klinice v Sieně, Milanu a Florencii.

Z ediční činnosti je nejvýznamnější společné šéfredaktorství Česko-slovenské dermatovenerologie, mimo jiné je i členkou redakční rady J.of European Academy of Dermatology and Venereology, Int. J. of Dermatology, Archives of Dermatology, J. of Cosmetic Dermatology a dalších. Je členkou 17 odborných tuzemských a zahraničních společností (v 6 z nich obdržela čestné členství). Její mezinárodní aktivity vyznamenla např. i American Academy of Dermatology. Její vědecká činnost byla po léta zaměřena na lymeskou boreliózu, vitiligo, kosmetickou dermatologii, kožní nádory, psoriázu, fotochemoterapii, lymfedém a další oblasti. Prof. Hercogová je autorkou 5 monografií v angličtině, nejcitovanější z nich je Vitiligo, vydaná v New Yorku nakladatelstvím Marcel Dekker, 2004, (619 stran), 32 kapitol v monografiích, 125 originálních prací (54 impaktovaných, citační ohlas 362), 98 publikovaných abstrakt a 184 přednášek doma i v zahraničí (z toho 128 krát invited speaker).

Já sám si především cením její obrovskou potenci a touhu po organizaci odborných setkání. Prof. Hercogová založila tradici Pražských dermatologických konferencí (Prague Dermatological Meeting) s mezinárodní účastí (první pořádaná v r. 1995).

Nejvýznačnější akcí, za jejíž pořádání vděčíme, kromě vynikající pověsti české dermatovenerologie, jen a jen prof. Hercogové, byl 11. Kongres Evropské akademie dermatovenerologie konaný v Praze roku 2002. Vynikající organizace celé akce, přes 6.000 účastníků a především celosvětové uznání, bylo poděkováním za 2 roky života, které prof. Hercogová této akci věnovala. Na tuto akci navázalo i prof. Hercogovou iniciované založení České akademie dermatovenerologie, jako pokračovatelky tradice, tohoto vynikajícího kongresu. Tato obecně prospěšná společnost podporuje rozvoj české dermatovenerologie, uděluje granty a ceny. Tento významný počin bude mít v současné době další krok – vybudování členské základny.

A v tomto roce se u nás bude konat opět velká mezinárodní akce, kterou pro náš obor získala prof. Hercogová – 10. světový kongres International Society of Dermatology, který si rozsahem a významem nezadá s kongresem EADV v roce 2002. Prezidentkou tohoto kongresu není nikdo jiný než naše jubilantka.

Vážená paní profesorko, milá Jano, bylo pro mne nesmírně těžké popsat Tvoji genezi jako profesorky našeho oboru a Tvůj význam pro obor samotný. Je možno tak učinit jen ze zlomků Tvé přepestré činnosti, jejíž rozsah je obdivuhodný. A k tomu ještě povinnosti manželky a matky dvou bezproblémových dětí.

Přeji Ti za nás všechny, české dermatology, k Tvému životnímu jubileu pevné zdraví, chuť do práce i k překonávání překážek, které Ti tu a tam nemilosrdně zkříží cestu.

Prim.MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Prezident České akademie dermatovenerologie o.p.s.

Prezident České flebologické společnosti

Vice-prezident International Union of Phlebology

Milá Jano,

děkuji Ti za veškerou energii věnovanou časopisu, který, díky Tobě, doznal mnoha pozitivních změn, a k životnímu jubileu Ti přeji vše nejlepší.

Za redakci časopisu

Jiří Štork


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více