Prof. Jana Hercogová – je již čas na bilancování?


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 2, p. 118-119
Kategorie: Osobní zprávy

Žatecká rodačka, abiturientka poděbradského gymnázia, nastoupila ke studiu lékařství na 2. lékařskou fakultu v Praze roku 1978 a promuje s cenou děkana v roce 1984. Pro můj prvotní kontakt s budoucí první dámou české dermatovenerologie jsou rozhodující léta 1984–85, a to v průběhu jejího prvního kontaktu s oborem dermatovenerologie na 1.kožní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK. Tehdejší absolventka, přidělená na mnou vedené oddělení této kliniky v Apolinářské ulici, dobře pro obor teoreticky připravená, absorbovala ve velmi krátké době základy klinické dermatovenerologie. Záhy po zapracování na oddělení dokázala často překvapit výbornou diferenciálně-diagnostickou rozvahou i dobrým návrhem terapie. Její zájem o pacienty byl vždy příkladný a netýkal se vždy jen kožní nemoci samotné. Pak dr. Hercogová z mého zorného úhlu mizí. Prochází povinným „kolečkem“ předepsaným pro obor a v roce 1987 nastupuje na dermatovenerologickou kliniku na Bulovce. Absolvuje dlouhodobý pobyt na vídeňské klinice Prof. Wolffa a později i  v dermatopatologickém institutu Prof. Ackermanna ve Philadelphii. S  Bulovkou je spjata celá její profesionální kariéra – zde se stává odbornou asistentkou, habilituje (1995) a toto pracoviště vede jako přednostka od května 1995. Po as. Čapkové a mém konzultačním období, přebírá odbornou záštitu nad výstavbou kožní kliniky v nové budově FN v Motole, kde za krátké období dokázala vybudovat velmi dobře koncipované a moderní klinické pracoviště. Zde pracuje opět jako jeho přednostka v létech 1999–2004, kdy je tato klinika – pro mne dodnes z ne zcela jasných důvodů – přesunuta zpět do nádherného Hübschmannova pavilonu na Bulovku. I tuto nepochybně drastickou změnu zvládla již tehdejší profesorka (jmenována v říjnu 2004) s bravurou jí vlastní. Budovu i pracoviště, do té doby výborně vedené a opravené prim. Schmiedbergerovou, dále upravuje, rekonstruuje, vybavuje do podoby moderního klinického pracoviště.

Jen těžko lze vyjmenovat všechny minulé a současné odborné funkce naší jubilantky, za mnohé vybírám:

  • mnohaletá členka výboru České dermatovenerologické společnosti (vědecká sekretářka)
  • členka vědecké rady ČLK, 2.LF UK, FNB
  • členka zkušební a akreditační komise pro dermatovenerologii MZd
  • zakladatelka i dlouhodobá prezidentka České akademie dermatovenerologie
  • koordinátorka Evropského dne melanomu v ČR a předsedkyně nadačního fondu Ikaros
  • proděkanka pro klinické obory 2. LF UK
  • hostující profesorka na dermatologické klinice v Sieně, Milanu a Florencii.

Z ediční činnosti je nejvýznamnější společné šéfredaktorství Česko-slovenské dermatovenerologie, mimo jiné je i členkou redakční rady J.of European Academy of Dermatology and Venereology, Int. J. of Dermatology, Archives of Dermatology, J. of Cosmetic Dermatology a dalších. Je členkou 17 odborných tuzemských a zahraničních společností (v 6 z nich obdržela čestné členství). Její mezinárodní aktivity vyznamenla např. i American Academy of Dermatology. Její vědecká činnost byla po léta zaměřena na lymeskou boreliózu, vitiligo, kosmetickou dermatologii, kožní nádory, psoriázu, fotochemoterapii, lymfedém a další oblasti. Prof. Hercogová je autorkou 5 monografií v angličtině, nejcitovanější z nich je Vitiligo, vydaná v New Yorku nakladatelstvím Marcel Dekker, 2004, (619 stran), 32 kapitol v monografiích, 125 originálních prací (54 impaktovaných, citační ohlas 362), 98 publikovaných abstrakt a 184 přednášek doma i v zahraničí (z toho 128 krát invited speaker).

Já sám si především cením její obrovskou potenci a touhu po organizaci odborných setkání. Prof. Hercogová založila tradici Pražských dermatologických konferencí (Prague Dermatological Meeting) s mezinárodní účastí (první pořádaná v r. 1995).

Nejvýznačnější akcí, za jejíž pořádání vděčíme, kromě vynikající pověsti české dermatovenerologie, jen a jen prof. Hercogové, byl 11. Kongres Evropské akademie dermatovenerologie konaný v Praze roku 2002. Vynikající organizace celé akce, přes 6.000 účastníků a především celosvětové uznání, bylo poděkováním za 2 roky života, které prof. Hercogová této akci věnovala. Na tuto akci navázalo i prof. Hercogovou iniciované založení České akademie dermatovenerologie, jako pokračovatelky tradice, tohoto vynikajícího kongresu. Tato obecně prospěšná společnost podporuje rozvoj české dermatovenerologie, uděluje granty a ceny. Tento významný počin bude mít v současné době další krok – vybudování členské základny.

A v tomto roce se u nás bude konat opět velká mezinárodní akce, kterou pro náš obor získala prof. Hercogová – 10. světový kongres International Society of Dermatology, který si rozsahem a významem nezadá s kongresem EADV v roce 2002. Prezidentkou tohoto kongresu není nikdo jiný než naše jubilantka.

Vážená paní profesorko, milá Jano, bylo pro mne nesmírně těžké popsat Tvoji genezi jako profesorky našeho oboru a Tvůj význam pro obor samotný. Je možno tak učinit jen ze zlomků Tvé přepestré činnosti, jejíž rozsah je obdivuhodný. A k tomu ještě povinnosti manželky a matky dvou bezproblémových dětí.

Přeji Ti za nás všechny, české dermatology, k Tvému životnímu jubileu pevné zdraví, chuť do práce i k překonávání překážek, které Ti tu a tam nemilosrdně zkříží cestu.

Prim.MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Prezident České akademie dermatovenerologie o.p.s.

Prezident České flebologické společnosti

Vice-prezident International Union of Phlebology

Milá Jano,

děkuji Ti za veškerou energii věnovanou časopisu, který, díky Tobě, doznal mnoha pozitivních změn, a k životnímu jubileu Ti přeji vše nejlepší.

Za redakci časopisu

Jiří Štork


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2009 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se