Diagnóza vztahů – trvale nedoceněna


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 2, p. 63
Kategorie: Úvodník

Přestože snahy o zlepšení kvality života pacienta a zajištění komplexní léčby v dermatovenerologii zaznívají v současné odborné literatuře i v našich přednáškách stále častěji, skutečná praxe ukazuje, že bez zajištění základní psychosomatické péče jsou pouhým módním a prázdným seskupením slov. Mezilidské vztahy a jejich kvalita jsou zásadním komunikačním prostorem v  psychosociálnírovině. Člověk jako bytost sociální si vytváří propracovanou sociální síť: rodinné a přátelské vtahy, pracovní kolektivy, zájmové a umělecké činnosti, etická a morální pravidla. Neřešené obtíže v oblasti mezilidských vztahů bývají zdrojem a spouštěčem psychosociální zátěže, která rovněž aktivuje stresovou osu a navozuje psychosomatické poruchy, se kterými se často setkáváme i u našich nemocných.

Dovolte mi proto, vážené a milé kolegyně a kolegové, abych vás požádala o odbornou podporu v úsilí o prosazení „Návrhu základní psychosomatické péče“, který vypracovala Psychosomatická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro všechny klinické obory.

Cílem je časné diferenciálně-diagnostické vyjasnění komplexních klinických obrazů nemoci včetně somatických, psychických a psychosociálních. Rozpoznání etiologického propojení mezi psychickými a somatickými faktory nemoci je součástí komplexní bio-psycho-sociální diagnózy. K orgánově-medicínské diagnóze se tak přidává diagnóza vztahů.

V čem spočívá základní psychosomatická péče (ZPP)? Základní psychosomatická péče je míněna jako zvýšení kompetence somatických lékařů s ohledem na bio-psycho-sociální model nemoci. Podmínkou je aktivní a důvěru podporující vztah mezi lékařem a pacientem, symetrie dialogu. Základní psychosomatickou kompetenci lékaře lze získat vzděláváním v oblasti psycho-sociálních znalostí. Pacientova osobnostní struktura a jeho aktuální vztahy mohou významně přispívat k interakci psychických a somatických činitelů nemoci. Na místě je motivace pacienta k zahájení etiologicky zaměřené psychoterapie u odborného psychoterapeuta lékaře nebo klinického psychologa. Přínosná bývá i rodinná psychoterapie.

Léčba vychází z aktuálního stavu pacienta a vyžaduje: zmírnění symptomů nemoci, zprostředkování vhledu do patogenních souvislostí, porozumění situaci, jež může klinické projevy nemoci vyvolat, i profylaktickou orientaci pacienta a jeho nejbližších vztahových osob (změna způsobu života, překonávání zábran, vyhýbání se konfliktním oblastem).

Léčebné postupy v základní psychosomatické péči: verbální intervence po dobu minimálně 20 minut, která se zcela zaměřuje na aktuální stav nemoci a pacienta..

Psychoterapeuticky zaměřené vedení rozhovorusi klade za cíl:

  • podněcovat introspekci pacienta,
  • zprostředkovávat emocionálně nesené vhledy do psychosomatických souvislostí dění v nemoci
  • projasňovat význam konfliktů na straně pacienta, které se na nemoci podílejí.

Člověkjedefinován jako bytost v mnoharovinách: v biologických, psychologických, sociálních a také i duchovních. Komunikačním prostorem v biologické rovině jsou synapse. Na nich dochází k intenzivní intercelulární výměně informací pomocí mediátorů a receptorů.

Psychosomatické poruchy zasahují více regulačních rovin: psychických, neuronálně vegetativních, endokrinních i imunitních. Receptory lymfocytů přijímají signály z nervového a endokrinního systému a centrální nervový systém zachycuje signály vysílané systémem imunitním. Každá porucha má svůj vývoj a je závažnou osobní i společenskou skutečností,která významně ovlivňuje nejen kvalitu života pacienta.

Honorování lékařských výkonů v oblasti základní psychosomatické péče je nezbytné vyjednat s kompetentními orgány ve shodě s odbornými lékařskými společnostmi.

Závažným předpokladem k zavedení základní psychosomatické péče je i reforma zdravotnictví, která by vyžadovala hospodárnější chování zdravotních pojišťoven. Ekonomický přínos psychosomatického přístupu ve zdravotnictví byl objektivně potvrzen mnoha mezinárodními studiemi. Skutečnost, že včasná diagnóza psychosociálních a behaviorálních poruch u pacientů, kteří vyhledají primárně pomoc dermatovenerologa, podstatně snižuje nadbytečný počet laboratorních a diagnostických vyšetření a rozšiřuje léčebné možnosti, zůstává stále nedoceněna. Zatěžování jsou i nadále nemocní, zdravotníci i zdravotní pojišťovny, bez ohledu na etické a ekonomické důsledky.

Co se podařilo v oboru dermatovenerologie z hlediska základní psychosomatické péče?

Psychosomatická ambulancena Dermatovenerologické klinice 1.LF UK je v činnosti od  roku 1985. Centrum pro léčbu a prevenci psychosomatických poruch v dermatovenerologii byloustaveno ve Všeobecné fakultní nemocnici v roce1998. Ve spolupráci s Výborem České dermatologické společnosti ČLS JEP byla ustavena Psychodermatologická sekce ČDS v roce 2004, která má registrovaných 117 členů většinou dermatovenerologů, ale i alergologů, klinických psychologů a  psychiatrů. Vítáni jsou další zájemci, kteří se mohou přihlasit na www.psychodermatologie.cz.  Název psychodermatologická sekce jsme zvolili z hlediska spolupráce s Evropskou dermatologickou a psychiatrickou společností. V rámci mezioborové spolupráce se aktivně zúčastníme i činnosti nezávislého Sdružení pro psychosomatiku o.s. www.psychosomaticke.sdruzeni.

Co je nezbytné udělat za podpory odborných lékařských společností? Prosadit psychosomatickou péči u kompetentních zdravotnických orgánů a zdravotních pojišťoven, vytvořit vhodné pracovních podmínky pro psychosomaticky zaměřené a vzdělané lékaře. Psychosomatická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP bude rázně a trvale prosazovat „Návrh základní psychosomatické péče“. Věřím v podporu České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a vaši účinnou pomoc v úsilí o komplexní péči o naše nemocné.

Přeji nám všem životní harmonii, na níž se podílí i kultivace našich vzájemných kolegiálních vztahů.

Růžena Pánková

členka výboru Psychosomatické sekce

České psychiatrické společnosti ČLS JEP


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více