Odborné akce v r. 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 6, p. 341-344
Kategorie: Kalendář odborných akcí

9. – 11. 1. 2009

Lipovské dermatovenerologické fórum

Místo: Lázně Dolní Lipová

Délka trvání: 10

Pořadatel:  Schroth, spol. s r. o., Lázně Dolní Lipová; Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK

v Hradci Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: http://lipden.lazne.cz, www.lazne.cz  

10. 1. 2009

Krajský celodenní sobotní kurz

Místo: České Budějovice

Délka trvání: 8

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

13. 1. 2009 (16.00)

Pražský odpolední seminář – Kožní změny na genitálu

Místo: Praha 8, FN Bulovka, Posluchárna

Gynekologicko-porodnické kliniky

Délka trvání: 2

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

15. 1. 2009

Dermatoskopie v praxi

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 6-8

Pořadatel: IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. L. Pock, CSc.

Kontakt: lumir.pock@volny.cz

30. 1. – 1. 2. 2009

VI. Novoveské dermatologické dny

Místo: Luhačovice

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel:  Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves a Sanatorium MIRAMARE Luhačovice

Odborný garant: Prof. MUDr. P. Barták, DrSc.

Kontakt: miramare@luhacovice.cz

7. 2. 2009

Krajský celodenní sobotní kurz

Místo: Hradec Králové

Délka trvání: 8

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

10. 2. 2009 (16.00)

Pražský odpolední seminář – Alergické kožní choroby

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

11. 2. 2009

Pražský kazuistický seminář

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika UK 1.LF a VFN

Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Kontakt: jstor@lf1.cuni.cz

11. 2. 2009

Klinicko-patologické korelace u kožních chorob pro atestaci a praxi

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 6-8

Pořadatel:  IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. L. Pock, CSc.

Kontakt: lumir.pock@volny.cz

12. 2. 2009

5. kurz dermatoskopie na Královských Vinohradech

Místo: Praha 10

Délka trvání: 5

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: pa@avemedica.cz

18. 2. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Hradec Králové

Délka trvání: 4

Pořadatel:  FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

21. 2. 2009

Krajský celodenní sobotní kurz

Místo: Plzeň

Délka trvání: 8

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

27. 2. 2009

VIII. ročník dermatologického semináře Kouty nad Desnou

Místo: Kouty nad Desnou

Délka trvání: 5

Pořadatel: Dermatovenerologické odd. Šumperské nemocnice a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Lubomír Drlík

Kontakt: drlik@nemspk.cz 

 3. 3. 2009

Prekancerózy a maligní kožní nádory, novinky v diagnostice a léčbě

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 6-8

Pořadatel:  IPVZ

Odborný garant: prim. MUDr. I. Krajsová, CSc., MBA

Kontakt: krajsova@vfn.cz

6. – 10. 3. 2009

67th Annual Meeting, AAD San Francisco, CA

www.aad.org

10. 3. 2009

Pražský odpolední seminář – Acne, rosacea a dermatózy obličeje

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

19. 3. 2009

Dermatologické odpoledne

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN Brno, PMDV Jihlavská 20, 625 00 Brno Odborný garant: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Kontakt: aposp@fnbrno.cz

20. 3. 2009

XII. Olomoucká dermatologická konference

Místo: Olomouc

Délka trvání: 5

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: ditrichd@fnol.cz 

20. – 22. 3. 2009

Meeting of Young Dermatologists from Visegrad Countries

Místo: Bratislava - Senec

Délka trvání: 16

Pořadatel: Pharmix s.r.o.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., prim. MUDr. Slavomír Urbanček

Kontakt: pmeciarova@gmail.com

1. 4. 2009

Pražský kazuistický seminář

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika UK 3.LF a FNKV

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: pa@avemedica.cz

2. 4. 2009

Seminář maligní melanom a fotoprotekce

Místo: Praha

Délka trvání: 10

Pořadatel: Fotobiologická sekce, Dermatoonkologická sekce ČDS ČLS JEP; Dermatoonkologická sekce ČOS ČLS JEP a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: ettler@fnhk.cz

 2. – 5. 4. 2009

2. Winter Academy of Dermatology

Místo: St. Moritz (Švýcarsko)

Délka trvání: 4 dny

Pořadatel: Winter Academy of Dermatology

Odborný garant: prof. Gino Vena, MD

Kontakt: www.winteracademy.net

3. 4. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Ústí nad Labem

Délka trvání: 4

Pořadatel: Kožní oddělení Masarykovy nemocnice

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Filipovská

Kontakt: olga.filipovska@mnul.cz 

7. 4. 2009

Dermatologické odpoledne

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN Brno, PMDV Jihlavská 20, 625 00 Brno Odborný garant: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Kontakt: aposp@fnbrno.cz

8. 4. 2009

XX. regionální dermatovenerologický seminář

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel:  I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně a OS ČLK Brno-město

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz 

14. 4. 2009

Pražský odpolední seminář – Estetická dermatologie I 

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

15. 4. 2009

Venerologie

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 5

Pořadatel:  IPVZ

Odborný garant: MUDr. Roman Trýzna

Kontakt: Roman.Tryzna@vfn.cz

16. 4. 2009

3. Západočeský dermatovenerologický seminář

Místo: Plzeň, FN Bory, pav. 22 a pavilon 4

Délka trvání: 4

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: pizinger@fnplzen.cz, tel. 377 402 250, fax 377 402 692

17. – 18. 4. 2009

VI. sjezd SAD ČR

Místo: Pardubice

Délka trvání: 16

Pořadatel: Sdružení ambulantních dermatologů Pardubice

Odborný garant: MUDr. Petr Zajíc, MBA

Kontakt: www.sadcr.com, info@sadcr.com, tel.: 733129696, fax: 466260349

 21. 4. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Jihlava

Délka trvání: 3

Pořadatel: Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová

Kontakt: znevoralova@atlas.cz 

23. – 26. 4. 2009

6th EADV Spring Symposium v Bukurešti, Rumunsko

www.eadvbucharest2009.com

12. 5. 2009

Pražský odpolední seminář – Estetická dermatologie II

Místo: Praha

Délka trvání: 2

Pořadatel: ČLK a Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz 

15. – 16. 5. 2009

Dermatologický seminář Jihočeského regionu

Místo: České Budějovice

Délka trvání: 5

Pořadatel: Kožní odd. Nemocnice České Budějovice a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Jiří Horažďovský, PhD.

Kontakt: horazdovsky@nemcb.cz

15. – 16. 5. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Litomyšl

Délka trvání: 7-8

Pořadatel:  FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.,  prim. MUDr. Josef Leichter

Kontakt: ettler@fnhk.cz, Leichter.Josef@seznam.cz  

20. – 24.  5. 2009

10. International Congress of Dermatology 2009 (10. světový kongres ISD) a Česko-slovenský kongres dermatologie a estetické medicíny

Místo: Kongresové centrum Praha

Délka trvání: 4 dny

Pořadatel: International Society of Dermatology (ISD), Česká akademie dermatovenerologie o.p.s., Slovenská společnost estetické dermatologie a kosmetologie

Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz; president@icd2009.com; www.dermanet.cz, www.icd2009.com

22. 5. 2009

Cyklus dermatologie v kapitolách pro praxi: Bulózní dermatózy

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Délka trvání: 6-8

Pořadatel:  IPVZ

Odborný garant: MUDr. M. Jirásková, CSc.

Kontakt: milena.jiraskova@lf1.cuni.cz

23. – 24. 5. 2009

Workshop on Atopic Dermatitis Prague 2009

Místo: Praha

Délka trvání: 10

Pořadatel:  Občanské sdružení Máša

Odborný garant: MUDr. Radek Klubal

Kontakt: masa@masa.cz

5. – 6. 6. 2009

II. Kurz moderní dermatovenerologie a kosmetologie pro rezidenty a mladé lékaře v oboru ČR + Slovensko

Místo: Praha, 3.LF UK a FN KV, Syllabova posluchárna a prostory Dermatovenerologické kliniky a ORL FN KV

Délka trvání: 19

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDS SLS, SSEDK, ESCAD, La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.; MUDr. Dušan Buchvald a MUDr. Hana Zelenková

Kontakt: pa@avemedica.cz 

10. 9. 2009

Trilaterální dermatologický míting (Wroclav – Drážďany – Praha)

Místo: Wroclav

Délka trvání: 1 den

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika Wroclav

Odborný garant: Prof. Jacek Sziepetowski, MD

Kontakt: jszepiet@derm.am.wroc.pl

11. – 12. 9. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Jihlava

Délka trvání: 5

Pořadatel: Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová

Kontakt: znevoralova@atlas.cz  

23. 9. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Hradec Králové

Délka trvání: 4

Pořadatel: FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

7. – 11. 10. 2009

18th Congress of the EADV v Berlíně

www.eadvberlin2009.com

10. 10. 2009

Jak léčím já?

Místo: Ústí nad Labem

Délka trvání: 8

Pořadatel:  Kožní sanatorium s. r. o., Ústí nad Labem

Odborný garant: MUDr. Hana Duchková, DrSc.

Kontakt: duchkova@koznisanatorium.cz

16. – 18. 10. 2009

Dermatopatologie pro dermatology a patology

Místo: Frymburk

Délka trvání: 20

Pořadatel: Bioptická laboratoř Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Michal Michal, CSc.; MUDr. Dmitry Kazakov, PhD; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz, www.medima.cz

21. 10. 2009

XXI. regionální dermatovenerologický seminář

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel:  I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně a OS ČLK Brno-město

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz 

23. 10. 2009

Odborný seminář Sekce dětské dermatologie

Místo: Brno

Délka trvání: 5

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, Sekce dětské dermatologie

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; prim. MUDr. Hana Bučková, PhD

Kontakt: hbuckov@fnbrno.cz  

24. – 25. 10. 2009

Dermatologický seminář Jihočeského regionu

Místo: České Budějovice

Délka trvání: 5

Pořadatel: Kožní odd. Nemocnice České Budějovice a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Jiří Horažďovský, PhD

Kontakt: horazdovsky@nemcb.cz

5. – 7. 11. 2009

V. kongres českých a slovenských dermatovenerologů společně se sympoziem ke 120. výročí založení Německé dermatologické společnosti v Praze

Místo: Palác Žofín, Praha

Délka trvání: 3 dny

Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDS SLS, DDG

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: pa@avemedica.cz

6. 11. 2009

3. konference Akné a obličejové dermatózy

Místo: Praha

Délka trvání: 4

Pořadatel:  Pracovní skupina pro akné Sekce korektivní dermatologie České dermatologické společnosti

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: znevoralova@atlas.cz

10. 11. 2009

Dermatologické odpoledne

Místo: Brno

Délka trvání: 3

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN Brno, PMDV Jihlavská 20, 625 00 Brno Odborný garant: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Kontakt: aposp@fnbrno.cz

11. 11. 2009

Seminář dermatovenerologické kliniky

Místo: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK

Délka trvání: 2

Pořadatel: Spolek lékařů v Plzni, Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: pizinger@fnhplzen.cz, tel. 377 402 250, fax 377 402 692

12. – 13. 11. 2009

Kongres Alp-Danube-Adriatic Association for Sexually Transmitted Infections

Místo: Košice

Délka trvání: 2 dny

Odborný garant: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Kontakt: jpec@jfmed.uniba.sk

18. 11. 2009

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo: Hradec Králové

Délka trvání: 4

Pořadatel:  FN Hradec Králové; Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci  Králové – Klinika nemocí kožních a pohlavních

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

19. 11. 2009

Moravský kazuistický seminář

Místo: Olomouc

Délka trvání: 4

Pořadatel:  Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: ditrichd@fnol.cz 

2. 12. 2009

Pražský kazuistický seminář

Místo: Praha

Délka trvání: 3

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce

Odborný garant: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Kontakt: dermatology@fnb.cz

3. – 5. 12. 2009

Dermaparty

Místo: Slovensko

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: Slovenská společnost estetické dermatologie a kosmetologie

Odborný garant: prim. MUDr. Hana Zelenková, PhD

Kontakt: zelenkova@vl.sk

4. 12. 2009

II. Mikulášská konference v Podještědí

Místo: Liberec

Délka trvání: 7

Pořadatel: ISIS Pharma, SPIRIG Eastern

Odborný garant: MUDr. Kučerová Xenie, MUDr. Čapková Štěpánka

Kontakt: michaela@isispharma.cz 

8. 12. 2009

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo: Jihlava

Délka trvání: 3

Pořadatel: Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová

Kontakt: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se