AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 6, p. 2-3

ÚVODNÍK

Buchvald, D.: O homeopatii a dermatologii 113

Hercogová, J.: Hercogová, J.: Melanomový den poosmé 3

Vašků, V.: Na staronové téma 175

Vašků, V.: Skládanka 231

Zajíc, P.: Neví někdo snad, co znamená zkratka SAD? 55

SOUBORNÉ REFERÁTY ( DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘU)

Cetkovská, P.: Kožní projevy u chronické renální insuficience 56

Franců, M. viz Pospíšilová, A.

Kojanová, M. viz Kuklová, M.

Kuklová, I, Kojanová, M., Velčevský, P.: Současný stav problematiky sexuálně přenosných onemocnění 115

Martinásková, K.: Novšie virusové exantémy detského veku – komplexný pohl´ad na problematiku 177

Pizinger, K.: Metastázy do kůže 5

Pospíšilová, A., Franců, M.: Akutní a chronické rány – etiologie, rozdíly v hojení a léčba 232

Skořepová, M.: Tinea capitis 293

Velčevský, P. viz Kuklová I.

KLINICKÉ A LABORATORNÍ PRÁCE

Buchvald, D., Lundeberg, L.: Diagnostika kontaktného ekzému in vitro – vyšetrenie mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientov s kontaktnou precitlivenosťou na nikel lymfocytotransformačným testom a metódou ELISA na stanovenie interleukínu IL-5 16

Bukáč, J. viz Čelakovská J.

Cetkovská, P. viz Kumpová, M.

Čelakovská, J., Ettlerová, K., Ettler, K., Bukáč, J.: Vyhodnocení epidemiologických dat u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let 247

Ettler, K. viz Čelakovská, J.

Ettlerová, K. viz Čelakovská, J.

Hercogová, J. viz Vojáčková, N.

Hercogová, J. viz Mateřánková, A. 

Kumpová, M., Cetkovská, P., Opatrná, S.: Kožní nálezy u dialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin 259

Lundeberg, L. viz Buchvald, D.

Mateřánková, A., Schmiedbergerová, R., Hercogová, J.: Kvalita života a psoriáza – první výsledky dotazníkového šetření mezi českými psoriatiky 299

Opatrná, S. viz Kumpová, M.

Schmiedbergerová, R. viz Vojáčková, N.

Schmiedbergerová, R. viz Mateřánková, A.

Šipulová, L. viz Vojáčková, N.

Vojáčková, N., Šipulová, L , Schmiedbergerová, R., Hercogová, J.: Soubor pacientů s diagnózou primárního lymfedému sledovaných v Lymfologickém centru Dermatovenerologické kliniky UK 2.LF a FN Na Bulovce v letech 2000 – 2006 187

NOVINKY V MEDICÍNĚ

Benáková, N., Štork, J.: Novinky v léčbě psoriázy biologiky a standardními systémovými léky 191

Štork, J. viz Benáková, N.

TERAPIE, FARMAKOLOGIE A KLINICKÉ STUDIE

Čelakovská, J., Ettlerová K. , Ettler, K., Vaněčková, J.: Atopické epikutánní testy – metodiky a význam 62

Ettler, K. viz Čelakovská, J.

Ettlerová , K. viz Čelakovská, J.

Kuklová, L. viz Velčevský, P.

Vaněčková, J. viz Čelakovská, J.

Velčevský, P., Kuklová, I.: Léčba sexuálně přenosných onemocnění123

KAZUISTIKY

Bodnárová, M., Štork, J., Kojanová, M., Ježek, P., Fišerová, V., Havelková, M., Pavlík, I.: Atypická mykobakterióza a úskalí její léčby 305

Čáp, R. viz Horyna, P.

Fišerová, V. viz Bodnárová, M.

Havelková, M. viz Bodnárová, M.

Hercogová, J. viz Schmiedbergerová, R.

Hercogová, J. viz Vojáčková, N.

Hluší, A. viz Tichý, M.j.

Horváth, D., Pizinger, K.: Benigní symetrická lipomatóza 136

Horyna, P., Čáp, R., Hošek, F., Talábová, Z., Šimková, M.: Spinocelulární karcinom v 61 let staré jízvě po popálení 70

Hošek, F. viz Horyna, P.

Ježek, P. viz Bodnárová, M.

Kojanová, M. viz Bodnárová, M.

Minariková, E., Plank, L., Péč, J.: Kazuistický prípad pacienta s blastickým NK-bunkovým lymfómom, syn.CD4+/CD56+ hematodermická neoplázia, syn.včasná plazmocytoidná leukémia/lymfóm z dendritických buniek 204

Pavlík, I. viz Bodnárová, M.

Péč, J. viz Minariková, E.

Pizinger, K. viz Horváth, D.

Plank, L. viz Minariková, E.

Schmiedbergerová, R. viz Vojáčková, N.

Schmiedbergerová, R., Šebková, M., Vojáčková, N., Hercogová, J.: Kontaktní ekzém po tetováži henou 25

Šebková, M. viz Schmiedbergerová, R.

Šimková, M. viz Horyna, P.

Štork, J. viz Bodnárová, M.

Talábová, Z. viz Horyna, P.

Tichý, M. viz Tichý, M.j.

Tichý, M.j., Tichý, M., Hluší, A., Urbánek, J.: Primární kožní difuzní velkobuněčný B lymfom dolních končetin 73

Urbánek, J. viz Tichý, M.j.

Vojáčková, N. viz Schmiedbergerová, R.

Vojáčková, N., Schmiedbergerová, R., Hercogová, J.: Amelanotický a akrolentiginózní melanom 77

REPETITORIUM

Bäumeltová, I. viz Kojanová, M.

Bělohradská, H. viz Procházková, I.

Hercogová, J. viz Lacina, L.

Jančová, E. viz Kojanová, M.

Kojanová, M. viz Lacina, L.

Kojanová, M., Lacina, L., Bäumeltová, I., Šlajsová, M., Jančová, E., Štork, J.: Recidivující ulcerace bérců 265

Krajsová, I. viz Procházková, I.

Lacina, L. viz Kojanová, M.

Lacina, L. viz Procházková, I.

Lacina, L., Procházková, I., Velčevský, P.,Hercogová, J.: Papula s modřinovitým lemem na paži 31

Lacina, L., Velčevský, P., Kojanová, M., Šlajsová, M., Štork, J.: Folikulárně vázané makulopapuly a pustuly v obličeji 81

Procházková, I., Krajsová, I., Štork, J., Bělohradská, H., Velenská, Z., Lacina, L.: Diseminované lividní makulopapuly a ložiska 315

Procházková, I., viz Lacina, L.

Szép, Z.: Klinický prípad: Solitárne uzlovité ložisko v kapilíciu 141

Szép, Z.: Stopkatá polypoidná lézia na stehne 209

Šlajsová, M. viz Kojanová, M.

Šlajsová, M. viz Lacina, L.

Štork, J. viz Kojanová, M.

Štork, J. viz Lacina, L.

Štork, J. viz Procházková, I.

Velčevský, P. viz Lacina, L.

Velenská, Z. viz Procházková, I.

VENEROLOGIE

Kojanová, M. viz Velčevský, P. 

Kuklová, I. viz Velčevský, P.

Lacina, L. viz Velčevský, P.

Štork, J. viz Velčevský, P.

Velčevský, P., Štork, J., Kuklová, I., Lacina, L., Kojanová, M.: Papillae coronae glandis – hirsuties papilaris penis 268

NOVÉ LÉKY, KOSMETIKA, PŘÍSTROJE

Leba, M. viz Resl, V.

Rampl, I. viz Resl, V.

Resl, V., Leba, M., Rampl, I.: Měření transepidermální ztráty vody (TEWL) 319

ABSTRAKTA Z LITERATURY A ZE SETKÁNÍ

12. kongres Evropské společnosti pro kosmetickou a estetickou dermatologii (EASCAD) a 2. Mezinárodní sympozium estetické medicíny, Praha, 18.-19.4.2008 (abstrakta) 84

IV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov, Bratislava, 5.6.-7.6.2008 144

14. Pražské dermatologické sympozium, 13.- 14.6.2008 212

I. Den psoriázy a příbuzných onemocnění - Brno, 24.10.2008 325

Z HISTORIE

Jirásková, M.: Česká dermatologie na přelomu 19. a 20. století 216

Jirásková, M.: Z úsvitu české dermatologie a syfilidologie 164

Jirásková, M.: Česká dermatologie na počátku 20. století 271

Szép, Z., Šmehlík, P.: Francisco Goya: Španielsky král’ Karol IV. s rodinou. Pohl’ad dermatológa a oftalmológa 34

Šmehlík, P. viz Szép, Z.

ČESKÁ A  SLOVENSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 17. ledna 2008 v Praze 92

Zápis ze zasedání Redakční rady Česko-slovenské dermatologie konané 5.6.2008 220

10.kongres International Society of Dermatology v Praze 20.-24.2009: další šance pro české dermatology 278

Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 25. září 2008 v Praze 327

ZPRÁVY Z CIZINY A KONGRESU

Zpráva z 66. výročního mítinku Americké dermatologické akademie (San Antonio, 31.-5.2.2008) (Ettler K.) 98

12. kongres European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD) a 2. Mezinárodní sympozium estetické medicíny (ISAM), Praha, 18.-19.dubna 2008 (Hercogová J.) 101

Zpráva z 9. kongresu Evropské společnosti pro dětskou dermatologii (ESPD) – Atény, 14.-17.5.2008 (Ettler K.) 221

Zpráva o Evropské akademii dermatovenerologie u příležitosti 5. jarního sympozia EADV – Istanbul, 21.- 25.5.2008 (Ettler K.) 224

14. Pražské dermatologické sympozium – 13.-14.6.2008 (Hercogová J.) 280

Zpráva ze zasedání výboru (Board of Directors) EADV v Paříži dne 17.9.2008 (Ettler K.) 281

Zpráva ze 17. kongresu Evropské akademie dermatovenerologie (EADV) v Paříži 16.- 20.9.2008 (Ettler K.) 283

Setkání SPAE v Jánských Lázních (Hercogová J.) 284

2. konference akné a obličejové dermatózy pořádaná pracovní skupinou pro akné ČDS ČLS JEP – Brno 7.11.2008 (Nevoralová Z.) 339

KALENDÁŘ ODBORNÝCH AKCÍ

Odborné akce v r. 2008 41,107,168, 225, 286

Odborné akce v r. 2009 341

Plán postgraduálných dermatovenerologických školiacich akcií v nastávajúcom období v SR 345

NOVÉ KNIHY

Štork, J., Vosmík, F., Pizinger, K, Arenberger, P., Semrádová, V.: Dermatovenerologie (Benáková N.) 170

Kolektiv autorů : Dermatologie v kazuistikách 171

SUPLEMENT

Lečba psoriázy efalizumabem (Raptiva) S3 – S33


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se