Význam vyšetření sentinelových uzlin u melanomu: I. Obecný přehled


The Significance of Sentinel Node Examination in Melanoma: Part I. A Review

The sentinel lymph node (SLN) is the lymph node localized next to the tumour in the direction of lymphatic drainage. Though it is the first lymph node to which the metastatic cells could migrate through lymphatics. The regional lymphatic basin and SLN localization is identified by preoperative lymphoscintigraphy, followed by surgical removal of the node identified by the vital blue dye and labelled radiocolloid.

Removed lymph node is examined by pathologist according to the recommended scheme, using basic hematoxylin-eosin staining and immunohistochemical methods. Excision and histopathological examination helps to precise the disease staging and to decide about possible future treatment strategy. The SLN histopathological state defines with high probability the state of other regional lymph nodes. At present, the SLN examination is considered to be a standard examination procedure enabling to precise disease staging. If all indication and contraindication restrictions are respected, it represents the method with minimal burden and neglectable complications for the patient.

Key words:
melanoma – sentinel lymph node – indications and contraindications – significance of examination


Autoři: I. Krajsová 1;  I. Vítková 3;  J. Šuk 2;  I. Procházková 1;  T. Šuková 1;  A. Vokáčová 4
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK přednosta prof. MUDr. J. Štork, CSc. 1;  Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc. 2;  Patologicko-anatomický ústav VFN a 1. LF UK přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 3;  Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK přednosta prof. MUDr. M. Šámal, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 3, p. 140-146
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Sentinelová uzlina (dále SLN) je uzlina nejbližší oblasti nádoru, která je současně lokalizována ve směru lymfatické drenáže. Je to tedy první uzlina, do které mohou vycestovat metastatické buňky šířící se lymfatickou cestou. Regionální lymfatickou oblast a umístění SLN určí předoperační lymfoscintigrafické vyšetření, po kterém následuje chirurgické odstranění uzliny, která je přesně lokalizována pomocí vitální modře a značeného radiokoloidu. Exstirpovanou uzlinu vyšetřuje patolog podle doporučeného schématu pro vyšetřování SLN, za použití základního barvení H/E i imunohistochemických metod. Excize a histologické vyšetření SLN pomáhá zpřesnit staging onemocnění a rozhodnout o případném dalším léčebném postupu. Histologický stav SLN určuje s vysokou pravděpodobností i stav následných regionálních lymfatických uzlin. Vyšetření SLN je v současné době považováno za standardní vyšetřovací metodu umožňující přesný staging onemocnění. Při dodržování všech indikačních a kontraindikačních omezení jde o minimálně zatěžující metodu se zanedbatelným počtem komplikací.

Klíčová slova:
melanom – sentinelová uzlina – indikace a kontraindikace – význam vyšetření


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×