Význam vyšetření sentinelových uzlin u melanomu: II. Výsledky vyšetření SLN u souboru 177 nemocných kožní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice


The Significance of Sentinel Node Examination in Melanoma. Part II: Results of Sentinel Node Examination in a group of 177 patients of The Department of Dermatology of General Teaching Hospital

Since the year 2001 the sentinel lymph node (SLN) biopsy is the part of a standard care of patients with melanoma examined at melanoma clinic of The Department of Dermatology of General Teaching Hospital. Preoperative lymphoscintigraphy and intra-operative SLN mapping and biopsy had no complications and minimal burden for the patients. In agreement with literature data the positive SLN were found in one third of patients with advanced melanoma, higher Breslow thickness and Clark’s level and more often described ulceration in comparison with those who had no SLN metastases. Despite the short follow-up period from 0,8 to 47,3 months it is, already, possible to observe the differences in SLN positive patients survival what confirms, that micrometastases detection in the sentinel lymph nodes is a significant independent prognostic factor determining the unfavourable disease course in these patients.

Key words:
melanoma – sentinel lymph node – micrometastases – disease prognosis


Autoři: I. Krajsová 1;  I. Vítková 3;  J. Šuk 2;  I. Procházková 1;  T. Šuková 1;  A. Vokáčová 4
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK přednosta prof. MUDr. J. Štork, CSc. 1;  Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc. 2;  Patologicko-anatomický ústav VFN a 1. LF UK přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 3;  Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK přednosta prof. MUDr. M. Šámal, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 3, p. 147-155
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Od roku 2001 je biopsie sentinelových uzlin součástí standardní péče o nemocné s melanomem, kteří jsou vyšetřeni v rámci melanomové poradny Kožní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Předoperační lymfoscintigrafie i peroperační mapování a biopsie SLN probíhaly bez komplikací, zátěž nemocných byla minimální. SLN byly nalezeny v 99,5 %, což potvrzuje vysokou kvalitu provedených vyšetření. V souhlase se světovými literárními údaji byly pozitivní SLN nalezeny asi v 1/3 případů u nemocných s pokročilejšími melanomy, vyšší hodnotou Breslowa, Clarka i častěji popisovanou ulcerací, než měli pacienti, u kterých nebyly metastázy v sentinelových uzlinách prokázány. I přes zatím krátkou dobu sledování v rozmezí 0,8–47,3 měsíců je již možné pozorovat rozdíly v přežívání nemocných s pozitivními SLN, což potvrzuje, že průkaz mikrometastáz v sentinelových uzlinách je významným nezávislým prognostickým faktorem určujícím horší průběh onemocnění u těchto pacientů.

Klíčová slova:
melanom – sentinelová uzlina – mikrometastázy – prognóza onemocnění


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×