Výskyt druhé primární malignity v souboru nemocných s maligním melanomem sledovaných na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a FN Na Bulovce. Retrospektivní analýza


The Second Primary Tumour in Patients with Malignant Melanoma Followed-up at The Dermatovenereological Department of the University Hospital Bulovka. Retrospective Analysis

The aim of the work was to analyse the group of patients with surgically removed cutaneous malignant melanoma, in whom an another primary tumour was subsequently diagnosed. The group includes the patients followed-up at The Dermatology Department of the University Hospital Bulovka in the years 1989–2003. The retrospective analysis was based on the documentation of included patients. The analysis focused on the patient’s sex, age at the time of diagnosis, localization of primary cutaneous melanoma, histopathological classification, time from melanoma diagnosis to the next tumour diagnosis. The proportion of particular types of second tumours was evaluated, dividing them into malignancies (melanoma and non-melanoma), tumours of other localization (solid tumours and haematological malignancies).

Key words:
melanoma – the second primary tumours – non-melanoma skin cancer – solid tumours – haematological malignancies


Autoři: N. Vojáčková;  I. Hejcmanová;  R. Schmiedbergerová;  J. Hercogová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce přednostka prof. MUDr. J. Hercogová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 80, 2005, No. 3, p. 169-172
Kategorie: Klinické a laboratorní práce

Souhrn

Cílem práce byl rozbor souboru pacientů s odoperovaným kožním maligním melanomem, u nichž byla následně diagnostikována nová primární malignita. Soubor zahrnuje pacienty dispenzarizované na Dermatovenerologické klinice FN Na Bulovce v letech 1989–2003. Jedná se o retrospektivní analýzu, která vychází z dokumentace zařazených pacientů. Analýza byla zaměřena na pohlaví, věk v době stanovení diagnózy, lokalizaci primárního kožního melanomu a jeho histopatologickou klasifikaci, dobu od diagnózy maligního melanomu k diagnóze další malignity. Hodnoceno bylo zastoupení jednotlivých typů následných malignit, které je možno rozdělit na nádory kůže (melanomové a nemelanomové), tumory jiných lokalizací (zastoupené solidními nádory a hematologickými malignitami).

Klíčová slova:
melanom – následná malignita – nemelanomové nádory kůže – solidní nádory – hematologické malignity


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×