Ozářené epikutánní testy - výsledkyu fotosenzitivních nemocných


Photo-Patch Tests - the Results in Photosensitive Patients

The epidemiology of contact photoallergy in our population is not well known at present.Therefore the basic aim of our project was to establish the scale of diagnostic methods in theassessment of skin photosensitivity state by use of photo-patch tests. We tested some substances(TROLAB® set provided by Hermal comp.). These substances could cause photoallergy, phototoxicity,and/or contact sensitivity. In the beginning of the studywe have assessed the minimal erythema doseand its individual seasonal variations to determine the time required for photo-patch testing. Themean suberythematous UV-A dose of 5 J/cm2 was used.The group of 27 patients was studied: 17 patients with known photosensitivity in personal historyand 10 persons without photosensitivity as controls. Although in 5 controls (50 %) contact hypersensitivitywas detected, contact allergy was found out also in 8 cases (47 %) of photosensitive group.Photoallergic reaction appeared on the skin of 2 healthy controls. The incidence of positive photoallergicresponders within the photosensitive group was 5 persons (29.4 %). The results of studyconducted with sunscreens showed that propandione, cinnamates and oxybenzone were the mostfrequent photoallergenic substances. These data suggest that some photosensitive troubles could becaused by a skin response against photoactivated sunscreen components. Thus the physical (nonphotoallergenic)forms of sunscreens are recommended in essentially sensitive people, especiallywhen used from childhood.

Key words:
photo-patch test - contact photoallergy - sunscreens


Autoři: K. Ettler;  J. Vaněčková;  V. Benešová
Působiště autorů: Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN, Hradec Králové přednosta doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 6, p. 195-199
Kategorie: Články

Souhrn

Současný výskyt kontaktní fotoalergie u naší populace není znám. Základním cílem naší prácebylo vyzkoušení diagnostických postupů ozářených epikutánních testů při vyšetřování kožní fotosenzitivity.Testovali jsme látkami ze sady TROLAB (výrobce Hermal). Tyto látky mohou způsobovatfotoalergii, fototoxicitu a/nebo kontaktní přecitlivělost. V začátku studie jsme vyšetřovali MED a jejíindividuální sezonní variace, abychom určili dobu vhodnou pro vyšetřování pomocí ozářenýchepikutánních testů. Jako průměrnou suberytémovou dávku jsme používali 5 J/cm2 UV-A.Probandy jsme rozdělili do dvou skupin podle přítomnosti či nepřítomnosti fotosenzitivníchobtíží. Fotosenzitivní obtíže byly přítomny u 17 osob, 10 osob (kontroly) nemělo žádné příznakyfotosenzitivity. Ačkoli 5 kontrolních osob (50 %) mělo kontaktní přecitlivělost, i u 8 případů (47 %)z fotosenzitivní skupiny byla přítomná kontaktní alergie. Fotoalergická reakce se objevila u 2 zdravýchkontrol. Výskyt pozitivních odpovědí u fotosenzitivní skupiny se projevil u 5 osob (29,4 %).Výsledky práce se sunscreeny vykazují, že propandion, cinamáty a oxybenzon byly nejčastějšímifotoalergenními látkami. Tyto údaje svědčí o tom, že některé fotosenzitivní obtíže mohou býtzpůsobeny odpovědí na světlem aktivované součásti sunscreenů. Proto jsou fyzikální (nefotoalergizující)formy sunscreenů doporučovány u citlivých lidí, zejména jsou-li užívány od dětství.

Klíčová slova:
ozářené epikutánní testy - kontaktní fotoalergie - sunscreeny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se