Hodnocení závažnosti a aktivity systémové sklerodermie


Systemic Sclerosis - Disease Severity and Activity Assessment

The authors present an overview of scleroderma classification as a whole, classification criteriaof systemic sclerosis (SSc) and its subclassification into two subsets: limited and diffuse. Variabilityof SSc clinical course, early organ dysfunction of diffuse subset, difficulty of the disease activityassessment need standardized tools for monitoring the disease severity (the disease status), whichare necessary for predicting prognosis of an individual patient and for evaluation of clinical trials.The disease severity at a given time represents combination of tissue damage, i.e. irreversible organdysfunction, and disease activity, i.e. potentially reversible organ dysfunction. The preliminarydisease severity criteria evaluating nine organ systems in 4-grade-scale recommended for use inclinical trials by European Scleroderma Study Group, ESSG, are reviewed. Also the preliminaryclinical SSc activity criteria identified in multicenter clinical study designed by the same group,which are validated in another ongoing study organized by recently founded European groupEUSTAR, i.e. EUlar (European League Against Rheumatism) Scleroderma Trials And Research, arepresented. The list of “core set“ and special potential serological markers of the disease activityderived from the pathogenesis of SSc, which were selected for clinical trials by ESSG, are included.

Key words:
scleroderma - systemic sclerosis - classification - severity - activity


Autoři: J. Štork;  R. Bečvář
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta doc. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 6, p. 213-217
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí přehlednou klasifikaci sklerodermie jako celku, klasifikační kritéria sklerodermiesystémové (SSc) a její členění do dvou základních forem: limitované a difuzní. Klinická variabilitaprůběhu, časné orgánové postižení u difuzní formy, obtížná měření aktivity onemocnění vyžadujestandardizované nástroje k monitorování závažnosti onemocnění (stavu nemoci), které jsou potřebnéke stanovení prognózy nemocného a k hodnocení klinických studií. Závažnost onemocnění jekombinací tkáňového poškození, tj. nevratné poruchy funkce orgánů, a aktivity nemoci, tj. případněvratné poruchy funkce orgánů.V přehledu jsou uvedena předběžná kritéria závažnosti hodnotící devět orgánových systémů večtyřstupňové škále, doporučená k užívání v klinických studiích „Evropskou skupinou sklerodermie“.Uvedena jsou i předběžná klinická kritéria aktivity vypracovaná touto skupinou na základěmulticentrické studie, která jsou ověřována probíhající další studií v rámci nově založené evropskéskupiny „EUSTAR“ - zkratka vytvořena z názvu EUlar („European League Against Rheumatism“)Scleroderma Trials And Research group. V přehledu jsou podány potenciální sérologické ukazateleaktivity onemocnění vyplývající z jeho patogeneze. Současně jsou uvedeny základní a speciálnípotenciální sérologické ukazatele aktivity chorobného procesu navržené a doporučené evropskousklerodermickou skupinou.

Klíčová slova:
sklerodermie - systémová sklerodermie - klasifikace - závažnost - aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se