Naše klinické zkušenosti s použitím fotodynamickéterapie u pacientů s bazaliomem a morbus Bowen(srovnání účinnosti dvou fotosenzibilizátorů)


Our Clinical Experience with the Use of Photodynamic Therapy in Patients withthe Basal Cell Carcinoma and Morbus Bowen(Comparison of Efficacy of Two Photosensitizers)

The group of 18 patients (11 males and 7 females) treated by photodynamic therapy (PDT) at theDepartment of Dermatology of the Faculty Hospital in Hradec Králové during the period 1999-2003was followed. Photosensitizers meso-tetra-para-sulphophenyl-porphin (TPPS4) and -aminolevulicacid (ALA) followed by irradiation by a source of visible light with the wave length of 600-800 nm indoses of 120-200 J/cm2 were used.In 16 patients the solitary or multiple basal cell carcinoma were histologically confirmed, onepatient had morbus Bowen and one had both morbus Bowen and basal cell carcinoma. PDT withTPPS4 was given to 7 patients, 10 patients received ALA and 1 patient was treated with TPPS4 andalso ALA later on. Evaluation after 6 months showed 62.5% healed lesions after TPPS4 use and only50% after local ALA application. Nevertheless, the PDT seems to be a perspective method in thetreatment of localized skin tumors and superficial inflammatory skin diseases. However, its wideruse is conditioned by the registration of photosensitizing substances in the Czech Republic.

Key words:
photodynamic therapy - TPPS4 - ALA


Autoři: M. Vaicová;  K. Ettler
Působiště autorů: Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK, Hradec Královépřednosta doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 6, p. 200-204
Kategorie: Články

Souhrn

Bylo sledováno celkem 18 nemocných (11 mužů a 7 žen), kteří byli léčeni v letech 1999-2003 nakožní klinice FN v Hradci Králové pomocí fotodynamické terapie (PDT). Při léčbě byl použitfotosenzibilizátor mezo-tetra-para-sulfofenyl-porfin (TPPS4) a fotosenzibilizátor -aminolevulovákyselina (ALA) s následným ozářením zdrojemviditelného světla vlnové délky 600-800 nm v dávkách120-200 J/cm2.Šlo o 16 osob s histologicky ověřenými solitárními či mnohočetnými bazaliomy, jednu osobus morbus Bowen a 1 osobu se současným výskytembazaliomu a morbus Bowen. Pomocí PDT s TPPS4bylo léčeno 7 osob, 10 osob ALA a 1 osoba TPPS4 a s odstupem i ALA. Při hodnocení za 6 měsíců poléčbě bylo dosaženo 62,5 % vyléčení při užití TPPS4 a pouze 50 % vyhojení při použití lokálněaplikované ALA. Přesto se PDT jeví jako perspektivní metoda pro léčbu lokalizovaných nádorovýcha povrchově zánětlivých kožních afekcí. Podmínkou jejího dalšího rozšíření je však nutnost registracefotosenzibilizátoru v ČR.

Klíčová slova:
fotodynamická léčba - TPPS4 - ALA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se