Pokroky v novodobej liečbe psoriázy


Advances in Modern Treatment of Psoriasis

Psoriasis is a great mental stress for the patient and also for his environment. The disease can be kept by suitable treatment within a socially and subjectively acceptable stare. Rotational therapy which is suitable in these patients makes fit possible to alternate therapeutic methods and thus to delay the development of side-effects or undesirable effects of the used drngs. A more rapid therapeutic start is achieved by a suitable combination of antipsoriatic drugs which reduce also the risk of the development of side-effects. At present a wide range of treatment is available. Nowadays we have already more extensive knowledge of the mechanistu of antipsoriatics at a cellular level which reveals also their aimed interference with the pathogenetic chain of the disease. Among classical methods phototherapy and photochemotherapy hold an important place. A modem trend is narrowband-monochromatic UVB phototherapy (311 nm). Its modification with balneotherapy (TOMESA) is suitable also for out-patient treatment. In PUVA treatment fit is important to take finto account the cumulative dose which at a level of 1000 J/cm2 increases the risk of dermal malignity, in particular spinocellular carcinoma. In severe forms of psoriasis also retinoidy, the immunosuppressive cyclosporin A and the cytostatic methotrexate proved useful. It seems that despite the immunosuppressive effect of cyklosporín A there is no great risk of the development of malignity, although fit cannot yet be fully evaluated. The wide range of local therapeutic possibilities is extended by vitamin D analogues which are suitable also in combination with retinoidy as they increase their effect. They are suitable also in combination with PUVA treatment, UVB phototherapy, methotrexate, cyclosporin A. The most retem local preparation in the treatment of psoriasis is the selective retinoid tazarotene which acts on the altered target objects of the cell - the keratinocyte. It is suitable also in combined treatment. The approach to the psoriasic pacient must be comprehensive and individual and it is essential to provide him with medical care also during periods of remission.

Key words:
psoriasis - phototherapy - cyclosporin A - retinoids - methothrexate selective retinoid tasarotene- vitamin D -


Autoři: D. Švecová
Působiště autorů: 1. dermatovenerologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vedúci kliniky prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 1, p. 12-18
Kategorie: Články

Souhrn

Psoriáza predstavuje velkú psychickú zátaž pre pacienta a tiež pre jeho najbližšie okolie. Ochorenie sa dá vhodnou liečbou udržiavat v spoločensky aj subjektívne uspokojivom stave. Rotačná terapia, ktorá je u týchto pacientovi vhodná, umožňuje striedanie liečebných metód a tým oddialenie vývinu vedfajších alebo nežiadúcich účinkov používaných Nekov. Rýchlejší terapeutický nástup sa dosahuje aj vhodnou kombináciou antipsoriatík, ktorá taktiež znižujú riziko vývinu vedfajších účinkov. V súčasnosti je k dispozícii široká paleta liečebných možností. V dnešnej dobe sú už známe širšie poznatky o mechanizme antipsoriatík na bunkovej úrovni, čím sa odhaluje ich terčový zásah do patogenetického retazca ochorenia. Spomedzi klasických metód fototerapia a fotochemoterapia zaberá významné miesto. Moderným trendom je úzkopásmová, monochromatická UVB fototerapia (311 nm). Jej modifikácia s balneoterapiou (TOMESA) je vhodná aj pre ambulantně používanie. U PUVA liečby je potrebné zohladňovat kumulatívnu dávku, ktorá pri hodnote 1000 J/cm zvyšuje riziko kožnej malignity, najetá spinocelulárneho karcinómu. Pri tažších formách psoriázy sa osvedčili aj celkové retinoidy, imunosupresívum cyklosporín A a cytostatikum metotrexát. Zdá sa, že napriek imunosupresívnemu účinku cyklosporínu A, nie je riziko vývoja malignity velké, hoci sa v súčasnosti ešte nedá presne vyhodnotit. Širokú škálu lokálnych terapeutických možností rozširnjú analógy vitamínu D3, ktorý je vhodný aj v kombinovanej liečbe s celkovými retinoidmi, kedy zvyšuje ich účinkk. Vhodná je aj v kombinácii s PUVA liečbou, UVB fototerapiou, metotrexátom, cyklosporínom A. Najnovším lokálnym preparátom v liečbe psoriázy je selektívny retinoid tazarotén, ktorý cielene pósobí na zmenené terčové objekty bunky - keratinocytu. Vhodný je aj v kombinovanej liečbe. Ku psoriatickému pacientovi treba pristupovat komplexne a individuálne a potrebné je venovat mu lekársku starostlivost aj v období remisií.

Klíčová slova:
psoriáza - fototerapia - cyklosporín A - retinoidy - metotrexát - vitamín D3 - selektívny retinoid tazarotén

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se