Imunohistochemická detekcia spinocelulárneho a bazocelulárneho karcinómu v teréne xeroderma pigmentosum (Návrat k bioptickému materiálu po osemnástich rokoch)


Immunochemical Detection of Spinocellular and Basocellular Carcinoma on the Background o f Xeroderma Pigmentosum

The authors examined by immunohistochemical methods two Spinocellular (SCC) and two basocellular (BCC) carcinomas on the background of xeroderma pigmentosum (XP) from two sisters - patients of the Dermatovenereological Clinic at the University in Martin. The bioptic materiál was taken 18 years previously when it was excised from the patients who died in the meantime. The tumours tissue was deposited in paraffin blocs. The authors applied to the prepared preparations a broad spectrnm of cytokeratins (CK) from the group HMW, AEl/AE3, CK 14, CK 18, CK 19 as well as other monoclonal antibodies.Consistent with data in the literatura from the area of immunological pictures of SCC and BCC, the tumours cell populations were positiva in particular when HMW and AE1/AE3 were used. Contrary to BCC, in both SCC the tumour cells expressed CK 14. Simple epithelia were detected quite exceptionally in both types of carcinomas. 5-100 protein was present occasionally in non-tumourous cells (most likely Langerhans cells) in all examined tumours. PCNA was detected in 90 % nuclei of SCC tumour cells which suggests their marked proliferating activity. The picture was supplemented by a major amount of melanin dispersed in the tumours masses of both types of tumours.

Key words:
xeroderma pigmentosum - spinocellular carcinoma - basocellular carcinoma - immunohistochemistry - cytokeratins


Autoři: K. Adamicová 1;  M. Péč 2;  M. Bobrovská 1;  Y. Mellová 3;  J. Péč 4;  Z. Huťka 1
Působiště autorů: iÚstav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, prednosta doc. MUDr. L. Lauko, CSc. 2Ústav biológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, vedúci doc. MUDr. J. Dobiáš, CSc. 3Ústav anatómi
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 1, p. 7-11
Kategorie: Články

Souhrn

Autori imunohistochemicky vyšetrili dva spinocelulárne (SCC) a dva bazocelulárne (BCC) karcinómy z terénu xeroderma pigmentosum (XP) od dvoch sestier - pacientiek Dermatovenerologickej kliniky LJF UK a MFN v Martine. Bioptický materiál pochádzal spred 18 rokov, kedy bol oboro, v súčasnosti už nebohým pacientkám excidovaný. Nádorové tkanivo bolo uložené v parafínových bločkoch. Autori aplikovali na pripravené preparáty široké spektrnm cytokeratínov (CK), zo skupiny HMW, AEl/AE3, CK 14, CK 18, CK 19, ako aj mých monoklonálnych protilátok.V súlade s literárnymi poznatkami z oblasti imunologických portrétov SCC a BCC holi nádorové bunkové populácie pozitívne najetá pri použití HMW a AE 1/AE3. Na rozdiel od BCC v obidvoch SCC exprimovali nádorové bunky CK 14. Jednoduché epitelie holi detegované úplne ojedinele v oboch typoch karcinómov. 5-100 protein bol prítomný v ojedinelých bunkách nenádorového charaktern (najskór Langerhansove bunky), vo všetkých vyšetrených nádoroch. PCNA bol dokázaný v 90 % jadier nádorových buniek SCC, čo svedčí pre ich výraznú proliferačnú aktivitu. Obraz doplňala mohutná prímes melanínu disperzne rozloženého v nádorových masách obidvoch typov tumorov.

Klíčová slova:
xeroderma pigmentosum - spinocelulárny karcinóm - bazocelulárny karcinóm - imunohistochémia - cytokeratíny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se