Mucinosis follicularis


Mucinosis Follicularis

A 7-year-old boy, a 74-year-old woman and a 66-year-old man had each an annular focus with a not verv intensive inflammatory component on the upper half of the body. The fotí were subjectively asymptomatic, grew slowly, had a discrete follicular hyperkeratosis, usually on the more active borderline.Bioptic examination in all patients revealed mucin deposits in the epithelial wall of the hair follicle. Surrounding the follicle were not verv dense lymphocyte infiltrates with a small amount of eosinophils immigrating finto the wall of the hair follicle. In the woman part of the lymphocytes displayed a certain pleomorphism of the nucleus and partial epidermotropism.In the boy and the woman the disease receded after application of local corticoids, in the man fit receded spontaneously. All three cases were consistent with the idiopathic subacute form of follicular mucinosis. Some microscopic features in the female patient caused us to take a careful approach as regards the hnal diagnostic evaluation as fit was not possible to rnle out future development of mycosis fungoides.

Key words:
mucinosis follicularis - idiopathic subacute form - clinical picture - histopathological picture - therapy


Autoři: L. Pock 1;  I. Brzoňová 2;  D. S Jablonská;  I. Čížkové 4
Působiště autorů: iDermatohistopatologická laboratoř, Praha 8 2Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Praha přednostka doc. MUDr. Jana Herzogová, CSc. 3Dermatovenerologická ambulance, Hranice 4Dermatovenerologická ambulance, Trutnov
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 1, p. 31-34
Kategorie: Články

Souhrn

7letý chlapec, 74letá žena a 66letý muž měli po jednom naznačeně anulárním ložisku s nepřfliš intenzívní složkou zánětu na horní polovině těla. Ložiska byla subjektivně asymptomatická, zvolna rostla, měla diskrétní folikulární hyperkeratózu, spíše na aktivnějším lemu.Bioptické vyšetření u všech pacientů prokázalo depozita mucinu v epitelové stěně vlasového folikulu. Kolem folikulu byly nepřfliš husté infiltráty lymfocytů s malou příměsí eozinofilů s imigrací do stěny vlasového folikulu. U nemocné ženy část lymfocytů měla určitý pleomorfismus jádra a projevovala i částečný epidermotropismus.U chlapce a ženy onemocnění ustoupilo po použití lokálních kortikoidů, u muže spontánně. Všechny 3 případy odpovídaly idiopatické subakutní formě folikulární mucinózy. Některé mikroskopické rysy u pacientky nás vedly k určité opatrnosti v definitivním diagnostickém hodnocení, nebot zde nebylo možné vyloučit v budoucnu rozvinutí mycosis fungoides.

Klíčová slova:
mucinosis follicularis - forma idiopatické subakutní - klinický obraz - histopatologický obraz - terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se