Dermatologicképřístroje pro fototerapii - podle čeho vybrat tensprávný?


DermatologicalEquipment for Phototherapy - Basis for Selection ofthe Correct One

At present there is on our market a number of apparatuses for phototherapy from differentmanufacturers and therefore it is useful to be oriented and to knowhow to proceed with the selectionof a suitable type. It is probably correct that information in the press reappears after certainintervals because there are new types of equipment and new conditions which must be met whenpurchasing the equipment.Above all we must know which therapeutic spectrum will be used - UVA, UVB, what are thesources in the equipment, high of low pressure, whether we shall use the apparatus for whole bodyirradiation or irradiation only of a certain part of the body and whether we shall select a type witha single spectrum or a combined one. In our reflections also other technical facts should play animportant part, i.e. the reflex mirrors of the apparatus (preferably aluminium ones) and whetherdosimetry forms part of the equipment. It is better to purchase an all-metal apparatus which has thenecessary certificates, in particular a proclamation complying with the Government regulation No.180/1998 Sb.Before making the purchase it is useful to become familiar with types of apparatuses producedduring the last two years.In the conclusion the authors present some findings based on their longstanding practice.

Key words:
phototherapy - equipment - requirements - selection - our experience


Autoři: H. Duchková;  A. Moróc;  M. Hašková
Působiště autorů: Kožní odd Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem vedoucí prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2001, No. 2, p. 100-103
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době je na našem trhu celá řada přístrojů pro fototerapii od různých výrobců, a protoje dobré se orientovat a vědět, jak postupovat při výběru vhodného typu. Je asi správné, že informacese v tisku v určitých intervalech obnovují, protože to odpovídá novějším typům přístrojů a novýmpodmínkám, které je nutno splnit při jejich nákupu.Především je třeba znát, jaké léčebné spektrum budeme používat - UVA, UVB, jakými zdroji jsoutyto přístroje osazeny, zda vysokotlakými či nízkotlakými, zda budeme pořizovat přístroj k celotělovému ozáření či jen na určitou část těla a zda se rozhodneme pro typ s jedním spektrem nebokombinovaný. V našich úvahách by měla hrát důležitou roli i další technická fakta, a to, jakýmireflexními zrcadly je přístroj vybaven (nejlépe hliníkovými) a zda je součástí výbavy dozimetrie. Jelépe si pořizovat přístroj celokovové konstrukce opatřený samozřejmě potřebnými certifikáty,především prohlášením o shodě podle Nařízení vlády č. 180/1998 Sb.Před nákupem je vhodné se seznámit s typy přístrojů, nejlépe za poslední 2 roky.V závěru sdělení uvedeme některé poznatky z naší mnohaleté praxe.

Klíčová slova:
fototerapie - přístroje - požadavky - výběr - některé naše zkušenosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se