Syphilis congenita


Syphilis Congenita

After many years we encountered again in the Czech Republic cases of congenital syphilis. Thenumbers are not high (in 1998 - 18 cases) but they suggest certain shortcomings. Because theknowledge of our doctors in this sphere was rather theoretical, in practice some shortcomingsoccurred. The main causes of the increase are less stringent organizational provisions, greatermovement of people and lack of adherence to formerly introduced rules. The latter include inparticular systematic sampling of umbilical blood, examination of seroreactions during pregnancy,systematic dispensarization of former patients and their check-ups, treatment of mothers witha case-history of syphilis. It is also important to report syphilitic abortions with subsequent screening and epidemiological follow-up. The main mistake is usually doubtful interpretation of serological findings, whether the disease proper is involved or transmission of antibodies. The objectiveof the article is to present an up-to-date survey of the problem of congenital syphilis as obviouslya certain number of cases will be encountered particularly in socially problematic subjects.

Key words:
congenital syphilis - incidence - education - interpretation of seroreactions - algo-rithms of procedure - organizational provisions in the Czech Republic


Autoři: M. Salavec;  V. Resl
Působiště autorů: Kožní klinika FN Hradec Králové přednostka doc. MUDr. M. Nožičková, CSc Kožní klinika FN Plzeň přednosta prof. MUDr. V. Resl, CSc
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2001, No. 2, p. 90-98
Kategorie: Články

Souhrn

Po dlouhé řadě let jsme se v České republice opět setkali s případy vrozené syfilidy. Počty nejsouvysoké (v roce 1998 - 18 případů), ale svědčí o určitých nedostatcích. Tím, že znalosti našich lékařůbyly v této oblasti dosud spíše teoretické, v praxi došlo k několika pochybením. Hlavní příčinyvzrůstu spočívají v rozvolnění organizačních opatření, ve větším pohybu osob a v nedodržovánídříve zavedených pravidel. Ty spočívají hlavně v důsledně provedených odběrech pupečníkové krve,vyšetřování séroreakcí během gravidity, v důsledné dispenzarizaci dříve nemocných osob a jejichkontrolách, přeléčení matek majících v anamnéze syfilidu. Důležité je i hlášení syfilitických abortůs následnou depistáží a epidemiologickým šetřením. Hlavní chybou bývají rozpaky v interpretacisérologických nálezů, zda jde o vlastní onemocnění či pasivní přenos protilátek. Účelem článku jepodat současný přehled o problematice vrozené syfilidy, protože se zřejmě s určitým počtem případů, především u sociálně problémových osob, budeme i nadále setkávat.

Klíčová slova:
vrozená syfilis - výskyt - edukace - interpretace séroreakcí - algoritmy postupu -organizační opatření v České republice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se