Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2018


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(4): 364-368
Kategorie: Informace

Dne 18. 10. 2019 proběhlo na plenární schůzi, která se uskutečnila během 65. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Praze, předání cen o nejlepší vědecké publikace za rok 2018.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 publikací ve třech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno čtrnáct publikací, v kategorii B tři publikace a v kategorii D pět publikací. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE.

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, na sekretariát ČUS dorazilo 22 obálek s hodnocením. Vyřazeno bylo jedno hodnocení z důvodu chybného hodnotícího formuláře a chybně použité metodiky, z toho důvodu nebylo možné hodnotit žádnou z kategorií. Další dvě došlá hodnocení byla na chybném formuláři, proto byla hodnocena pouze kategorie D. U dalších dvou hodnocení bylo neplatné hodnocení v kategorii D z důvodu nedodržení stanovené metodiky.

Komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce sekretariátu ČUS zasedala 6. září 2019. Komise z došlých hodnocení sestavila konečné pořadí dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup a gratuluje oceněným autorům.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

Kategorie A

Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo

Pacik D, Plevova M, Urbanova L, Lackova Z, Strmiska V, Necas A, Heger Z, Adam V. Identification of Sarcosine as a Target Molecule for the Canine Olfactory Detection of Prostate Carcinoma. Scientific Reports. 2018; 8: 4958. | DOI: 10.1038/s41598- 018-23072-4. IF 4,122.

2. místo

Krhut J, Borovicka V, Bilkova K, Sykora R, Mika D, Mokris J, Zachoval R. Efficacy and safety of mirabegron for the treatment of neurogenic detrusor overactivity-prospective, randomized, double -blind, placebo -controlled study. Neurourol Urodyn 2018; 37(7): 2226–2233. IF 3,560.

3. místo

Pitra T, Pivovarcikova K, Tupy R, Alaghehbandan R, Barakova T, Travnicek I, Prochazkova K, Klatte T, Chlosta P, Hes O, Hora M. Magnetic resonance imaging as an adjunct diagnostic tool in computed tomography defined Bosniak IIF -III renal cysts: a multicenter study. World J Urol. 2018 Jun; 36(6): 905–911. DOI: 10.1007/ s00345-018-2176-z. Epub 2018 Jan 30. IF 2,981. 

4. místo

Krhut J, Gärtner M, Mokris J, Horcicka L, Svabik K, Zachoval R, Martan A, Zvara P. Effect of Severity of Urinary Incontinence on Quality of Life in Women. Neurourol Urodyn 2018; 37: 1925–1930. IF 3,560.

5. místo

Staník M, Poprach A, Mavík D, Capak I, Maluskova D, Mareckova N, Lakomy R, Jarkovsky J, Dolezel J. Clinically node -positive bladder cancer: oncological results of induction chemotherapy and consolidative surgery. Neoplasma. 2018; 65(2): 287– 291. DOI: 10.4149/neo_2018_170403N239. IF 1,696.

6.–7. místo

Drlík M, Kočvara R, Sedláček J, Dítě Z, Vítková I, Komarc M. Distal urethral plate adhesions: New anatomical perspective in hypospadias. J Pediatr Urol. 2018 Apr; 14(2): 164.e1–164.e5. DOI: 10.1016/j. jpurol.2017. 10. 011. Epub 2017 Nov 17. IF 1,935.

6.–7. místo

Sobotka R, Capoun O, Hanus T, Kalousova M, Soukup V. The importance of serum osteopontin and stanniocalcin-1 in renal cell carcinoma. Neoplasma 2018; 65: 6. DOI: 10.4149/neo_2018_171123N759. IF 1,696.

8. místo

Zachoval R, Nencka P, Vašáková M, Kopecká E, Borovička V, Wallenfels J, Čermák P. The incidence of subclinical forms of urogenital tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis. Journal of Infection and Public Health 2018; 11(2): 243–245. DOI: 10.1016/j.jiph.2017. 07. 005. IF 2,118.

9. místo

Stanik M, Macik D, Capak I, Marecková N, Lzicarova E, Dolezel J. Sentinel lymph node dissection in prostate cancer using superparamagnetic particles of iron oxide: early clinical experience. International Urology and Nephrology 2018; 50: 1427–1433. IF 1,692.

10. místo

Zachoval R, Dukatova K, Svabik K. Vaginal ultrasound for imaging of a urinary bladder mass and treatment of a large leiomyoma of the urinary bladder in pregnancy. International Urogynecology Journal 2018; 29(4): 601–602. DOI: 10.1007/ s00192-017-3505-2. IF 2,078.

11. místo

Dolejsova O, Kucera R, Fuchsova R, Topolcan O, Svobodova H Hes O, Eret V, Pecen L, Hora M. The Ability of Prostate Health Index (PHI) to Predict Gleason Score in Patients With Prostate Cancer and Discriminate Patients Between Gleason Score 6 and Gleason Score Higher Than 6-A Study on 320 Patients After Radical Prostatectomy. Technol Cancer Res Treat. 2018 Jan 1; 17: 1533033818787377. IF 1,646.

12. místo

Brisuda A, Háček J, Čechová M, Škapa P, Babjuk M. Clinical and cytopathological factors affecting the cellularity cellularity of urinary cell blocks and the implication for diagnosisand follow-up of urinary bladder urothelial carcinoma. Cytopathology 2018; 29: 537–544. IF 1,473. 13.–14. místo Krhut J, Martan M, Zachoval R, Hanus T, Horcicka L, Svabik L, Zvara P. Is it possible to cure the symptoms of the overactive bladder in women? Int Urol Nephrol. 2018; 50: 433–439. IF 1,564.

13.–14. místo

Pacovsky J, Hyspler R, Husek P, Navratil P, Brodak M. Colloid Osmotic Pressure Participates on the Post- -transplant Lymphocele Pathogenesis. Transplant Proc. 2018 Dec; 50(10): 3422–3425. DOI: 10.1016/j. transproceed.2018. 06. 043. Epub 2018 Jun 30. IF 0,806.

Prof. D. Pacík přebírá od prof. M. Babjuka diplom za 1. místo v kategorii A – Původní vědecká práce publikovaná
v časopise s IF<br>
Fig. 1. Prof. D. Pacík receiving an award certificate from Prof. M. Babjuk for the first place in the A category –
An Original Scientific Paper Published in a Journal with IF
Obr. 1. Prof. D. Pacík přebírá od prof. M. Babjuka diplom za 1. místo v kategorii A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
Fig. 1. Prof. D. Pacík receiving an award certificate from Prof. M. Babjuk for the first place in the A category – An Original Scientific Paper Published in a Journal with IF

Prof. T. Hanuš gratuluje doc. R. Zachovalovi k 1. místu v kategorii B – Původní vědecká práce publikovaná
v časopise Česká urologie<br>
Fig. 2. Prof. T. Hanuš congratulating Assoc. Prof. R. Zachoval on his first place in the B category – An Original
Scientific Paper Published in the Czech Urology Journal
Obr. 2. Prof. T. Hanuš gratuluje doc. R. Zachovalovi k 1. místu v kategorii B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
Fig. 2. Prof. T. Hanuš congratulating Assoc. Prof. R. Zachoval on his first place in the B category – An Original Scientific Paper Published in the Czech Urology Journal

Kategorie B

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

1. místo

Zachoval R, Krhut J, Krhovský M, Švihra J. Frekvence intermitentní katetrizace u pacientů se spinální lézí v České republice. Ces Urol 2018; 22(3): 176–187.

2. místo

Vavřík T, Dolejšová O, Sedláčková H, Mrkos D, Ferda J, Kastner J, Fuchsová R, Topolčan O, Hes O, Hora M. Využití softwarové fúze multiparametrické magnetické rezonance a transrektální ultrasonografie při cílené biopsii nejen signifikantního karcinomu prostaty. Ces Urol 2018; 22(4): 257–265.

3. místo

Pitra T, Dikanová M, Hora M, Michal M, Hes O, Pivovarčíková K. Porovnání výsledků invazivních vyšetření a močové cytologie: zkušenosti jednoho urologického centra po prvním roce užívání Pařížské klasifikace pro hodnocení močových cytologií. Ces Urol 2018; 22(4): 275–284.

Kategorie C

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

Nebyla přihlášena žádná práce.

Kategorie D

Video publikované v časopise Česká urologie

1. místo

Čermák M, Hoření E, Chmelík F, Heráček J, Kočárek J. Robotická rozšířená pánevní lymfadenektomie u pacienta s biochemickou recidivou karcinomu prostaty. Ces Urol 2018; 22(1): 11–13.

2. místo

Hoření E, Čermák M, Chmelík F, Heráček J, Kočárek J. Extraperitoneální robotická radikální prostatektomie s bilaterálním šetřením nervově cévních svazků. Ces Urol 2018; 22(2): 84–86.

3. místo

Balík M, Sotona O. Laparoskopická korekce parastomální kýly po laparoskopické radikální cystektomii. Ces Urol 2018; 22(3): 156–158.

4. místo

Hušek P, Košina J, Pacovský J. Roboticky asistovaná resekce objemného angiomyolipomu levé ledviny. Ces Urol 2018; 22(4): 234–237.

5. místo

Študent V ml., Hartmann I., Šarapatka J., Študent V. Roboticky asistovaná pyeloplastika pro obstrukci pelviureterálního spojení. Ces Urol 2018; 22(4): 238–241.

Prof. M. Babjuk předává diplom MUDr. M. Čermákovi za 1. místo v kategorii D – Video publikované v časopise
Česká urologie<br>
Fig. 3. Prof. M. Babjuk presenting an award certificate to M. Čermák, M.D., for his first place in the D category
– A Video Published in the Czech Urology Journal
Obr. 3. Prof. M. Babjuk předává diplom MUDr. M. Čermákovi za 1. místo v kategorii D – Video publikované v časopise Česká urologie
Fig. 3. Prof. M. Babjuk presenting an award certificate to M. Čermák, M.D., for his first place in the D category – A Video Published in the Czech Urology Journal


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2019 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se