Laparoskopická transperitoneální rekonstrukce symptomatického retrokaválního močovodu - kazuistika


Autoři: Marcel Drlík;  Radim Kočvara
Působiště autorů: Centrum dětské urologie, Urologická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(4): 292-294
Kategorie: Video

Souhrn

Cíl sdělení: Retrokavální močovod představuje vzácnou vrozenou obstrukční vadu horních močových cest vznikající na podkladě cévní anomálie – perzistence zadní kardinální žíly jako subrenálního úseku vena cava inferior. Pravý močovod je stištěn dorzálně od této cévy. Za zlatý standard léčby je stále považován otevřený přístup, i když ve světové literatuře přibývá případů řešených minimálně invazivním postupem (laparoskopická a robotická rekonstrukce). Autoři předkládají kazuistiku 12leté dívky, u které byla provedena rekonstrukce retrokaválního močovodu pomocí laparoskopického transperitoneálního přístupu. Jedná se o první popis v české literatuře.

Materiál a metoda: 12letá dívka byla přijata na naše oddělení pro dva týdny trvající recidivující bolesti v pravé bederní oblasti. Na ultrazvukovém vyšetření byla prokázána pravostranná hydronefróza s proximálním segmentálním megaureterem. Následně provedená vylučovací urografie (typická S‑deformita ureteru) a kontrastní CT vyšetření potvrdily diagnózu symptomatického retrokaválního močovodu vpravo a dívka byla indikována k provedení laparoskopické rekonstrukce. Po uvedení do celkové anestezie a zavedení močového katétru byl v poloze na levém boku pupkem zaveden 10mm port pro optiku a poté za kontroly zraku další dva pracovní 5mm porty ve střední čáře nad a pod pupkem. Nástěnné peritoneum bylo otevřeno laterokolicky vpravo, mediálně sesunut colon ascendens a identifikována dilatovaná pánvička a proximální močovod. Poté byl izolován úsek močovodu nad a pod dolní dutou žílou a nakonec kompletně uvolněna retrokaválně probíhající část močovodu. Na dilatovanou pánvičku byl naložen fixační steh Vicryl 5/0, stabilizující budoucí horní okraj anastomózy. Poté byla pánvička přerušena těsně nad pyeloureterálním přechodem a močovod anteponován před dolní dutou žílu. Úsek probíhající za dolní dutou žílou byl kompletně excidován, distální močovod spatulován laterálně a standardním způsobem anastomozován k pánvičce pokračujícím stehem Vicryl 5/0 dle Andersona Hynese. Pyeloureteroanastomóza byla zajištěná JJ stentem 6 CH/28 cm, zavedeným Seldingerovou technikou ze vpichu pod pravým okrajem žeber. Drain jsme nezaváděli, nástěnné peritoneum uzavřeno jednotlivými Haemolog klipy.

Výsledky: Operace trvala celkem 237 min, krevní ztráty byly minimální (do 25 ml). Pooperační průběh byl zcela bez komplikací, močová cévka odstraněna čtvrtý pooperační den. Pacientku jsme propustili pátý pooperační den. Ureterální stent byl odstraněn po sedmi týdnech. Kontrolní ultrazvukové vyšetření 3,5 měsíce po operaci prokázalo kompletní vymizení dilatace dutého systému pravé ledviny a močovodu.

Závěr: Laparoskopický přístup k rekonstrukci retrokaválního močovodu představuje bezpečně proveditelnou alternativu k standardnímu otevřenému přístupu. Poskytuje známé výhody miniinvazivního přístupu.

Video


Videa v českém a anglickém jazyce jsou ke shlédnutí na stránkách České urologie

Hlavní stanovisko práce: Autoři předkládají kazuistku 12leté dívky se symptomatickým retrokaválním močovodem, u které byla provedena standardní antepozice močovodu před dolní dutou žílu s excizí retrokaválního úseku močovodu pomocí trasperitoneálního laparoskopického přístupu. Jedná se o první případ laparoskopické rekonstrukce této vady v české literatuře.

Major statement: The authors present a case report of a 12-year‑old girl with a symptomatic retrocaval ureter. A standard ureteral anteposition in front of vena cava with the excision of retrocaval ureteral segment was performed using a transperitoneal laparoscopic approach. It is the first case of laparoscopic reconstruction of retrocaval ureter in Czech literature.

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Bez podpory.

Došlo: 2. 8. 2019

Přijato: 30. 9. 2019

Kontaktní adresa:

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU

Centrum dětské urologie,

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 6,

128 08 Praha 2

e‑mail: marcel.drlik@vfn.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×