Per aspera ad medicinam sexualem aneb zpráva z konání 21. kongresu Evropské společnosti pro sexuální medicínu v Lublani


Autoři: Jan Novák
Působiště autorů: Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(1): 78-80
Kategorie: Informace

Rok se nám s rokem sešel a je za námi další kon‑gres Evropské společnosti pro sexuální medicínu (ESSM, European Society for Sexual Medicine). Loni byl jeho dějištěm portugalský Lisabon (1), letos se pořadatelství zhostila slovinská Lublaň, která si svou exkluzivitu zajistila skutečností, že se jednalo o první pořadatelské město z bývalého východního bloku za více než dvacetiletou historii kongresů ESSM.

Lublaň se svými 280 tisíci obyvateli (pro srovnání Ostrava jich má 290 tisíc) patří mezi nejmenší z evropských metropolí. O co víc tímto získává Lublaň na své malebnosti, o to je horší letecké spojení s ostat‑ními evropskými velkoměsty (pro ilustraci vhodná letecká spojení z Prahy byla s nutností přestupu v Londýně (!) a ceny zpátečních letenek začínaly na 7 tisících korunách), což s relativně příznivou do‑jezdovou vzdáleností čítající 650 km z Prahy stálo za mým rozhodnutím vydat se do Lublaně autem. S ohledem na skutečnost, že při cestě z Prahy do jižního předhůří Julských Alp, kde se Lublaň nachá‑zí, je nutné překročit zmíněné Alpy, dovolil jsem si v názvu sdělení parafrázovat i laické veřejnosti dobře známé latinské přísloví „Per aspera ad astra“, tedy „Přes překážky ke hvězdám“ (nejčastěji se s ním setkáváme coby motivačním citátem, v lepším přípa‑dě v řetězových mailech, v horším případě jako více či méně zdařilá tetování na nejrůznějších částech lidského těla), protože „asper“ primárně znamená „drsný, nerovný“ a jistě nelze polemizovat, že největší drsnatinou či nerovností Evropy jsou právě Alpy.

Noční Lublaň<br>
Fig. 1. Ljubljana by night
Obr. 1. Noční Lublaň
Fig. 1. Ljubljana by night

Nizozemský psycholog Woet L.
Gianotten během diskuze, zdali pokles
sexuální touhy ve vztahu je nevyhnutelný;
prof. Gianotten bude zahraničním hostem
na květnovém Sympóziu ČSSM v Českém
Krumlově v roce 2019<br>
Fig. 2. Dutch psychologist Woet L. Gianotten
discussing whether sexual decline
in relationship is inevitable; prof. Gianotten
is going to be a foreign speaker at ČSSM
congress in Český Krumlov in May 2019
Obr. 2. Nizozemský psycholog Woet L. Gianotten během diskuze, zdali pokles sexuální touhy ve vztahu je nevyhnutelný; prof. Gianotten bude zahraničním hostem na květnovém Sympóziu ČSSM v Českém Krumlově v roce 2019
Fig. 2. Dutch psychologist Woet L. Gianotten discussing whether sexual decline in relationship is inevitable; prof. Gianotten is going to be a foreign speaker at ČSSM congress in Český Krumlov in May 2019

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D.,
FECSM (předseda ČSSM) a prof. PhDr. Petr
Weiss (místopředseda ČSSM) představují
Prahu coby kandidátní město pro konání
kongresu ESSM 2021<br>
Fig. 3. MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM
(president of ČSSM) and prof. PhDr. Petr
Weiss (vice‑president
of ČSSM) presenting
Prague as a candidate city for ESSM 2021
congress
Obr. 3. MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM (předseda ČSSM) a prof. PhDr. Petr Weiss (místopředseda ČSSM) představují Prahu coby kandidátní město pro konání kongresu ESSM 2021
Fig. 3. MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM (president of ČSSM) and prof. PhDr. Petr Weiss (vice‑president of ČSSM) presenting Prague as a candidate city for ESSM 2021 congress

Na základě doporučení organizátorů „enjoy the beauties of Slovenia during Valentine’s day“ a „bring your friends and pay half of the registration fee“ jsme vyrazili na kongres ve dvou, čímž jsem se vyhnul výčitkám své polovičky, že ji nechávám na svatého Valentýna doma samotnou.

Přejezd zasněžených Alp s přespáním v rakous‑kém Salcburku byl příjemným zpestřením celé cesty. Zřejmě asi každého při pohledu na skleněné výlohy překypující čokoládovo­‑marcipánovými dobrotami pojmenovanými po salcburském ro‑dákovi napadne, jak si v době, kdy pomazánkové máslo nesmí být pomazánkové máslo, protože vlastně žádné máslo neobsahuje, mohly Mozartovy koule udržet tento svůj téměř až žoviálně znějící tradiční název.

Lublaň je malé a turisty jistě neprávem přehlí‑žené město. Dominantou města je Lublaňský hrad s úchvatným výhledem na Alpy a kolem něhož teče řeka Lublaňka. Charakteristickou stavbou města je Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie, před nímž je tzv. Trojmostí (Obr. 1), což je trojice bohatě zdobených mostů a jejichž autorem není nikdo jiný než nám dobře známý slovinský architekt Josip Plečnik, který je podepsán pod vším, co se v první polovině 20. století postavilo na Pražském hradě. Městu se také někdy dokonce přezdívá „Malá Praha“ a podobu obou měst kromě odkazu Plečnika jsem pociťoval především v neutěšené situaci kolem parkovacích míst, protože zcela bez nadsázky celé město bylo jedno velké placené parkoviště.

Samotný kongres probíhal od 14. do 16. úno‑ra 2019 v Cankarově domě, což je největší kongre‑sové, kulturní a konferenční centrum ve Slovinsku. Kongres přilákal celkem 950 účastníků z 63 zemí. Úvodní slovo patřilo úřadujícímu předsedovi Ya‑covu Reismanovi, kterého si pamatují účastníci loňského Sympózia České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM) v Českém Krumlově.

Program kongresu pokrýval celou šíři sexuální medicíny coby multioborové disciplíny (urologie, andrologie, sexuologie, psychiatrie, psychologie, gynekologie, endokrinologie) a probíhal paralelně ve čtyřech sálech. V čem jsem osobně měl nejvíce problém se orientovat, byly formy jednotlivých sek‑cí, tedy rozlišit, zda avizované téma bude probíráno vpodobě workshopu, state ‑of‑the‑art přednášky, kazuistiky s následnou diskuzí (Obr. 2), firemního sympózia či prezentace výsledků výzkumných skupin, což ve výsledku bylo mnohdy důležitější než samotný obsah. U podobných kongresů je člověk zvyklý, že během prvního a posledního dne bývá program poněkud volnější z důvodu příjezdu, respektive odjezdu účastníků. Byla škoda, že orga‑nizátoři velmi zajímavá témata pro urology umístili právě až na odpoledne posledního dne kongresu, kdy většina z nás měla již naplánovaný svůj odjezd.

Jak už tomu u kongresů odborných společností bývá, je jejich neodmyslitelnou součástí valná hro‑mada. Z pohledu české výpravy, která v porovnání s minulým rokem byla početně o něco slabší, nej‑důležitějším bodem zmíněné schůze byla jedno‑značně volba pořadatelského města pro konání kongresu v roce 2021, v níž byla Praha jedním z kan‑didátů (Obr. 3) vedle Belfastu, Göteborgu a Paříže. Ačkoli konkurence v podobě ostatních evropských měst byla velká, podařilo se Praze v tajné volbě s přesvědčivým náskokem kandidaturu vyhrát! Po prvních pocitech překvapení a velké radosti jsme si uvědomili, že se jedná o velký závazek a že nás v rámci příprav na konání evropského kongresu čeká velký kus práce, tím spíše, když sexuální me‑dicína nemá v naší zemi takovou tradici jako jiné „klasické“ disciplíny. Pro úplnost dodám, že příští rok, tedy v roce 2020, proběhne kongres v nizo‑zemském Rotterdamu a věřím, že bude jistě opět o co stát, protože kongresy ESSM, jak jsem se mohl letos již podruhé sám přesvědčit, mají velmi vyso‑kou úrověň a rozšiřují obzory všem zúčastněným. A věřím, že ani kongres v Praze za dva roky nebude výjimkou!

V Praze 25. 2. 2019

Kontaktní adresa:

MUDr. Jan Novák

Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha

e‑mail: jan.novak3@vfn.cz

Foto: Autor článku.

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo pod‑pořeno farmaceutickou firmou.


Zdroje
  1. Novák J. Lisabon coby světové město sexu(ality) aneb zpráva z konání Světového kongresu sexuální medicíny. Ces Urol 2018; 22(1): 68–70
Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×