Diagnostika a laparoskopická sutura extraperitoneální ruptury močového měchýře


Autoři: Milan Hora
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(1): 70-73
Kategorie: Z urologické praxe v obrazech

Žena, 84 let, po pádu doma vyšetřena pro úraz pravého ramene a pravého boku skiagrafií. Následně indikováno CT břicha a pánve s podáním jodové kontrastní látky. Diagnostikována fraktura horního raménka kosti stydké vpravo (Obr. 1), močový měchýř byl při menší náplni bez známek perforace (Obr. 2). Při větší náplni močového měchýře však prokázán únik kontrastní látky z extraperitoneální ruptury močového měchýře. Provedena v poloze na zádech flexibilní cystoskopie a následně extraperitoneální laparoskopická revize močového měchýře ze čtyř portů (přístup používaný rutinně při extraperitoneální radikální prostatektomii) Verifikována fraktura horního raménka stydké kosti vpravo s ostrým kostním odlomkem (Obr 4) a dvě ruptury přední stěny močového měchýře, které zašity.

Kazuistika ukazuje na několik zásadních poznatků do klinické praxe: Při fraktuře pánve je potřeba vždy provést cystoradiografii (klasickou či lépe CT) a to s dostatečnou náplní močového měchýře K sutuře močového měchýře lze užít extraperitoneální laparoskopii, není nutná otevřená revize

Nativní CT koronární
řez, šipka ukazuje frakturu
horního raménka stydké kosti
vpravo<br>
Fig. 1. Non contrast CT coronal
section, the arrow shows
the fracture of the right superior
pubic rumus
Obr. 1. Nativní CT koronární řez, šipka ukazuje frakturu horního raménka stydké kosti vpravo
Fig. 1. Non contrast CT coronal section, the arrow shows the fracture of the right superior pubic rumus

CT cystografie sagitální
řez, močový měchýř při
menší náplni bez úniku kontrastní
látky<br>
Fig. 2. CT cystogram sagittal
view. Partial filling of the urinary
bladder with no contrast
leak demonstrated
Obr. 2. CT cystografie sagitální řez, močový měchýř při menší náplni bez úniku kontrastní látky
Fig. 2. CT cystogram sagittal view. Partial filling of the urinary bladder with no contrast leak demonstrated

A, B CT cystografie
s velkou náplní, sagitální řez
(3A) a axiální (3B) je patrný extraperitoneální
únik kontrastní
látky<br>
Fig. 3. A, B CT cystography
on further filling of the bladder,
sagittal (3A) and axial (3B)
view extraperitoneal leakage
of contrast is demonstrated
Obr. 3. A, B CT cystografie s velkou náplní, sagitální řez (3A) a axiální (3B) je patrný extraperitoneální únik kontrastní látky
Fig. 3. A, B CT cystography on further filling of the bladder, sagittal (3A) and axial (3B) view extraperitoneal leakage of contrast is demonstrated

Laparoskopie – horní
raménko stydké kosti vpravo
s frakturou, v kostním defektu
špička jehly, v grasperu vpravo
zachycen odlomek kosti<br>
Fig. 4. Laparoscopy – Fracture
of superior pubic ramus the
tip of the needle is in the bone
defect, a fragment of bone is in
the grasper
Obr. 4. Laparoskopie – horní raménko stydké kosti vpravo s frakturou, v kostním defektu špička jehly, v grasperu vpravo zachycen odlomek kosti
Fig. 4. Laparoscopy – Fracture of superior pubic ramus the tip of the needle is in the bone defect, a fragment of bone is in the grasper

Laparoskopie – ruptura
pravé strany močového
měchýře<br>
Fig. 5. Laparoscopy – rupture
of the right side of the
urinary bladder
Obr. 5. Laparoskopie – ruptura pravé strany močového měchýře
Fig. 5. Laparoscopy – rupture of the right side of the urinary bladder

Laparoskopie – na
levé straně další ruptura močového
měchýře<br>
Fig. 6. Laparoscopy – On
left side of the urinary bladder,
the next rupture.
Obr. 6. Laparoskopie – na levé straně další ruptura močového měchýře
Fig. 6. Laparoscopy – On left side of the urinary bladder, the next rupture.

Došlo: 27. 1. 2019

Přijato: 6. 2. 2019

Kontaktní adresa:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

e‑mail: horam@fnplzen.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře:

Zpracování článku nebylo podpořeno žádnou společností.


Zdroje
  1. Hora M, Zeman J, Kastner J, et al. Urologic complications in pelvic injuries Rozhledy v chirurgii 2003; 82(3): 129–137
  2. Havránek O, Krhut J, Kopecký J, et al. Využití laparoskopie v diagnosticko‑terapeutickém algoritmu u pacientů se spontánní rupturou močového měchýře: tři případy z našeho pracoviště Ces urol 2008; 12(1): 49–54
  3. Pavelka T, Houcek P, Hora M, Hlavacova J, Linhart M. Urogenital trauma associated with pelvic ring fractures Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca 2010; 77(1): 18–23
  4. Hlaváčová J, Hora M, Pavelka T, et al. Urologické komplikace fraktur pánve Ces Urol 2011; 15(1): 35–44
  5. Hora M, Stránský P, Ürge T, et al. Laparoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie nervy šetřící – video Ces Urol 2017; 21(4): 268–271
Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×