KOREKCIA BIPLANÁRNYCH ZAKRIVENÍ PENISU U PACIENTOV S PEYRONEHO CHOROBOU. POPIS MODIFIKÁCIE EGYDIOVEJ TECHNIKY S NALOŽENÍM SUTÚRY PRIAMO NA MATERIÁL BOVÍNNEHO PERIKARDU


Autoři: Peter Weibl 1,2;  Ralf Herwig 3
Působiště autorů: Department of Urology, Landesklinikum Korneuburg, Austria 1;  Uroclinic s. r. o., Bratislava, Slovakia 2;  Department of Reconstructive Urology, Vienna Urology Foundation, Wien, Austria 3
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(1): 48-56
Kategorie: Originální práce

Souhrn

Cieľ:
Cieľom štúdie je analyzovať výsledky modifikovanej techniky podľa Egydia založenej na geometrických princípoch v skupine pacientov s biplanárnou kurvatúrou penisu na podklade Peyroneho choroby.

Materiál a metódy:
Z celkového súboru, 91 pacientov podstúpilo chirurgický zákrok pre s kurvatúru penisu v rozmedzí január 2012 a október 2015. Priemerný vek pacientov bol 51,5 rokov. Biplanárny nález deformity bol zaznamenaný u 19 pacientov. Deveť pacientov bolo vyselektovaných za účelom podrobnejšej analýzy, ktorí boli operovaní modifikovanou technikou podľa Egydia s použitím bovínneho perikardu (s následnou sutúrou naloženou priamo na materiál perikardu za účelom korekcie reziduálnej kurvatúry).

Výsledky:
Počas priemernej doby odsledovania 14 mesiacov (interval: 12–20 mesiacov) sme nezaznamenali žiadnu rejekciu implantátu. Minimálne reziduálne zakrivenie penisu (menej ako 15°) sme zaznamenali u dvoch pacientov, ktoré však nekompromitovalo sexuálnu funkciu pacienta (3/6 mesiacov po chirurgickom výkone). Takmer u všetkých pacientov bola zaznamenaná ideálna korekcia zakrivenia penisu peroperačne (s výnimkou jedného pacienta s reziduálnou kurvatúrou <15°, s následným nálezom vytvorenia hematómu v priestore nad implantovaným perikardom 6 mesiacov po primárnom zákroku, avšak nebola dôvodom celkovej nespokojnosti ).

Záver:
Napriek tomu, že sa nám podarilo dosiahnúť priaznivé výsledky, boli preukázané na veľmi malom súbore pacientov s biplanárnou deformitou penisu na podklade Peyroneho choroby. Dodatočná sutúra naložená priamo na materiál bovínneho perikardu neviedla k vyššiemu počtu komplikácií. Na základe predbežných výsledkov možno konštatovať, že uvedená modifikácia sa zdá byť bezpečnou metódou. Avšak sú potrebné ďalšie štúdie na väčšom súbore pacientov s dlhšou dobou sledovania.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Peyroneho choroba, deformita penisu, zakrivenie penisu, bovínny perikard, rekonštrukcia penisu.


Zdroje

1. Kadioglu A, Küçükdurmaz F, Sanli O. Current status of the surgical management of Peyronie‘s disease. Nat Rev Urol. 2011 Feb; 8(2): 95–106.

2. Kuehhas FE, Weibl P, Georgi T, Djakovic N, Herwig R. Peyronie‘s Disease: Nonsurgical Therapy Options. Rev Urol. 2011; 13(3): 139–146.

3. Zámečník L, Stolz J, Soukup V, Hanuš T. Využití lokální aplikace interferonu-ala2B v léčbe induration penis plastica. Ces Urol 2004; (1): 11–13.

4. Horák A, Krhut J, Mainer K. Využití nízkovýkonného laseru v terapii Peyroneho choroby. Ces Urol 2001; (3): 18–21.

5. Gelbard MK, Chagan L, Tursi JP. Collagenase Clostridium histolyticum for the Treatment of Peyronie‘s Disease: The Development of This Novel Pharmacologic Approach. J Sex Med. 2015 Jun; 12(6): 1481–1489.

6. Lipshultz LI, Goldstein I, Seftel AD, Kaufman GJ, Smith TM, Tursi JP, Burnett AL. Clinical efficacy of collagenase Clostridium histolyticum in the treatment of Peyronie‘s disease by subgroup: results from two large, double-blind, randomized, placebo-controlled, phase III studies. BJU Int. 2015 Oct; 116(4): 650–656.

7. Herwig R, Bayerl M. Superficial tunica albuginea rupture as initial starting point of Peyronie‘s disease: a topic for interdisciplinary consideration. Biomed Res Int. 2015;2015:751372. doi: 10.1155 /2015/751372. Epub 2015 Jan 15.

8. Egydio PH, Lucon AM, Arap S. Treatment of Peyronie‘s disease by incomplete circumferential incision of the tunica albuginea and plaque with bovine pericardium graft. Urology. 2002 Apr; 59(4): 570–574.

9. Egydio PH, Lucon AM, Arap S. A single relaxing incision to correct different types of penile curvature: surgical technique based on geometrical principles. BJU Int. 2004 Nov; 94(7): 1147–1157.

10. Hatzimouratidis K, Eardley I, Giuliano F, et al. European Association of Urology. EAU guidelines on penile curvature. Eur Urol. 2012 Sep; 62(3): 543–552.

11. Ralph D, Gonzalez-Cadavid N, Mirone V, et al. The management of Peyronie‘s disease: evidence-based 2010 guidelines. J Sex Med. 2010 Jul; 7(7): 2359–2374.

12. Kuehhas FE, Egydio PH. The STAGE technique (superficial tunica albuginea geometric-based excision) for the correction of biplanar congenital penile curvature. J Sex Med. 2014 Jan; 11(1): 299–306.

13. Herwig R, Sansalone S. Venous leakage treatment revisited: pelvic venoablation using aethoxysclerol under air block technique and Valsalva maneuver. Arch Ital Urol Androl. 2015 Mar 31; 87(1): 1–4.

14. Mandava SH, Landon WT, Hellstrom WJG. A critical analysis of the surgical outcomes for the treatment of Peyronie’s disease. Arab J Urol 2013; 11(3): 284–293.

15. Sherer BA, Warrior K, Levine LA. 2013–2014 updates in Peyronie‘s disease management. Curr Urol Rep. 2014 Dec; 15(12): 459.

16. Sansalone S, Garaffa G, Djinovic R, et al. Long-term results of the surgical treatment of Peyronie‘s disease with Egydio‘s technique: a European multicentre study. Asian J Androl. 2011 Nov; 13(6): 842–845.

17. Leungwattanakij S, Bivalacqua TJ, Reddy S, Hellstrom WJ. Long-term follow-up on use of pericardial graft in the surgical management of Peyronie‘s disease. Int J Impot Res. 2001 Jun; 13(3): 183–186.

18. Kardioglu A, Akman T, Sanli O, et al. Surgical treatment of Peyronie’s disease: a critical analysis. Eur Urol 2006; 50: 235–248.

19. Levine LA, Estrada CR. Human cadaveric pericardial graft for the surgical correction of Peyronie’sdisease. J Urol 2003; 170: 2359–2362.

20. Kovac JR, Brock GB. Surgical outcomes and patient satisfaction after dermal, pericardial, and small intestinal submucosal grafting for Peyronie’s disease. J Sex Med 2007; 4: 1500–1508.

21. Mulhall J, Anderson M, Parker M. A surgical algorithm for men with combined Peyronis’s disease and erectile dysfunction: functional and satisfaction outcomes. J Sex Med 2005; 2: 132–138.

22. Taylor FL, Levine LA. Surgical correction of Peyronie’s disease via tunica albuginea plication or partial plaque excision with pericardial graft: long-term follow up. J Sex Med 2008; 5: 2221–2228.

23. Garaffa G, Sacca A, Christpher AN, Ralph DJ. Circumcision is not mandatory in penile surgery. BJU Int 2009; 105: 222–224.

24. Chung E, De Young L, Brock GB. Penile duplex ultrasonography in men with Peyronie‘s disease: is it veno-occlusive dysfunction or poor cavernosal arterial inflow that contributes to erectile dysfunction? J Sex Med. 2011 Dec; 8(12): 3446–3451.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se