31ST ANNUAL CONFERENCE EAUIN MUNICH


Autoři: Jan Šarapatka ;  Vladimír Študent ml.
Působiště autorů: Urologická klinika FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(1): 79-81
Kategorie: Informace

11.−15. března 2016 proběhla v bavorské metropoli 31. výroční konference Evropské urologické asociace. Konference se zúčastnilo přes 13 000 delegátů ze 118 zemí světa. Průběh konference bylo možné sledovat jak na sociálních sítích, tak na EAU TV. Odborný program zahrnoval více jak 4 400 vědeckých témat, celkem se na pódiu vystřídalo 1 425 přednášejících. Jednotlivé sekce probíhaly paralelně až v 12 přednáškových sálech, v dalších prostorech se pak pro zájemce konaly oblíbené ESU kurzy. Hojně užívaným formátem přednášek bylo video, včetně živých přenosů z operačních sálů, kterých bylo tento rok opět více. Personalizace konference byla snažší pomocí mobilní aplikace EAU16 App, která uživatele mimo jiné zavčas upozornila na předem zvolenou přednášku. 

Nová radnice (Neues Rathaus) v Mnichově s jednou z největších zvonkoher (Glockenspiel) v Evropě, která vypráví dva historické příběhy z Bavorska šestnáctého století
Fig. 1. The New Town Hall in Munich with one of the Europe‘s largest glockenspiels which is playing every day two historical stories from 16th century Bavaria
Obr. 1. Nová radnice (Neues Rathaus) v Mnichově s jednou z největších zvonkoher (Glockenspiel) v Evropě, která vypráví dva historické příběhy z Bavorska šestnáctého století Fig. 1. The New Town Hall in Munich with one of the Europe‘s largest glockenspiels which is playing every day two historical stories from 16th century Bavaria

Zajímavým příspěvkem bylo kritické zhodnocení guidelines pro medikamentózní expulzní terapii (MET). Alfablokátory a blokátory kalciových kanálů byly doporučeny v guidelines na základě dat z několika metaanalýz, které prokázaly usnadnění průchodu konkrementu a snížení počtu renálních kolik. Tyto metaanalýzy však zahrnovaly studie různých kvalit. Dvě nedávno publikované, multicentrické, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie (Pickard et al., Furyk et al.) neprokázaly efekt MET. Pickard et al. neprokázali ve své studii rozdíl mezi placebem, alfablokátorem a blokátorem kalciových kanálů. Furyk et al. neprokázali celkový efekt tamsulosinu oproti placebu, ale na druhou stranu tamsulosin byl o 19,4 % efektivnější u větších konkrementů (>5 mm). Na základě dat z těchto studií je změna v guidelines pro MET: alfablokátory jsou možností volby k MET, ale pacient by měl být informován o nízké efektivitě, možných vedlejších účincích, a že je tato léčba off-label.

V sekci pediatrické urologie byla zdůrazněna nutnost návaznosti péče a přechod od dětského urologa k dospělému. V případě vrozených vývojových vad (extrofie močového měchýře, chlopně zadní uretry, neurogenní močový měchýř) se s postupem času zlepšila diagnostika, léčba a doba přežití dětských pacientů. Tím pádem se s těmito pacienty začínají stále častěji setkávat „dospělí“ urologové. Urologická onemocnění dětského věku vyžadující celoživotní péči a pro problematiku tranzitní péče nejsou prozatím jasně definované postupy. V současnosti dětští urologové pracují na vytvoření doporučení věnující se této problematice.

Velký prostor v programu měla živá videa z operačních sálů
Fig. 2. A large part of the programme was occupied by live videos from operating theatres http://eaumunich2016.uroweb.org/live-surgery-at-eau16/
Obr. 2. Velký prostor v programu měla živá videa z operačních sálů Fig. 2. A large part of the programme was occupied by live videos from operating theatres http://eaumunich2016.uroweb.org/live-surgery-at-eau16/

Nejvíce příspěvků bylo tradičně věnováno onkourologii, zejména karcinomu prostaty. Zajímavá debata proběhla na téma multiparametrická-MRI (mp-MRI) mezi Prof. Embertonem z Velké Británie a Dr. Arsovem z Německa. Prof. Emberton silně argumentoval pro standardní užívání mp-MRI a cílených biopsií. Svou argumentaci podpořil množstvím studií dokazujících snížení počtu detekovaných insignifikatních karcinomů při stejném počtu těch, které je potřeba léčit. Proti němu stál Dr. Arsov, který jednotlivé důkazy probíral (definici insignifikatního karcinomu, různost technologie MRI, způsob interpretace nálezů z mp-MRI, fakt, že data pocházejí jen z velkých center apod.) a volal po opatrnosti. Zdůraznil, že mp-MRI a cílené biopsie jsou vždy silně závislé na lékaři, který je provádí. V paralelní sekci se patolog Dr. Leenders z Holandska věnoval provokativnímu tématu: „Je Gleason 6 ještě karcinom?“. Upozornil, že i když má nízký potenciál k metastazování, je to stále karcinom (20 % upgrading po radikální prostatektomii, u 10 % biochemická recidiva, u 2 % metastázy či úmrtí na karcinom). Z mnoha dalších témat je třeba zmínit střet ohledně načasování radiační léčby po radikální prostatektomii. Radiační onkolog Prof. Wiegel z Ulmu obhajoval koncept adjuvantní radioterapie (aRT) a urolog Dr. Karnes z Rochesteru (USA) tzv. časnou salvage radioterapii (eSRT). Velké množství příspěvků se také věnovalo systémové léčbě karcinomu prostaty, jako např. nové paradigma – chemoterapie u hormonálně naivního karcinomu, mechanizmy rezistence na systémovou léčbu apod. Zajímavá shoda panovala mezi onkologem a urologem (Prof. Sternbergovou a Prof. Retzovou) na doporučení standardního podávání perioperační chemoterapie u T2+ karcinomu močového měchýře (pokud nejsou kontraidnikace). V souvislosti se situací v ČR je potřeba zmínit fakt, že protonová léčba nebyla tématem žádné programové sekce, a ani jednoho z více jak 1 100 abstraktů.

Účastníci konference – zleva MUDr. Študent ml. a MUDr. Šarapatka
Fig. 3. The conference participants – from left – MUDr. Student jr., MUDr. Sarapatka
Obr. 3. Účastníci konference – zleva MUDr. Študent ml. a MUDr. Šarapatka Fig. 3. The conference participants – from left – MUDr. Student jr., MUDr. Sarapatka

31. výroční konference EAU byla na vysoké odborné úrovni, se spoustou aktuálních témat. Rádi bychom proto poděkovali výboru ČUS, že finančně (náklady na cestu a ubytování) podpořil účast pěti rezidentů na takto významné odborné akci.

Na příští ročník v Londýně lákal delegáty, mimo letáků, také fotokoutek s tradiční červenou telefonní budkou. 32. výroční koference se bude konat 24.–28. března 2017.

Olomouc, 19. března 2016

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Autor

Kontaktní adresa:

MUDr. Jan Šarapatka

Urologická klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

email: h.sarapatka@seznam.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se