61. PRACOVNÍ KONFERENCE ČUS V OLOMOUCI 2015


Autoři: Vladimír Študent;  Prezident . Konference Čus 61
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(1): 73-75
Kategorie: Informace

V Olomouci se uskutečnila ve dnech 21.–23. 10. 2015 již 61. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP.

Clarion Congres hotel Olomouc hostil rekordní počet účastníků – 539 urologů a 302 urologických sester. Kongresový hotel svou lokalitou a kapacitou přednáškových prostor plně vyhovoval potřebám takto velkého kongresu. Jen ubytovací kapacita byla nedostatečná. Ale vzhledem k jeho umístění na křižovatce městské hromadné dopravy i dostatečnému velkopacitnímu podzemnímu parkovišti u hlavního nádraží nebyl problém s transportem účastníků bydlících v jiných olomouckých hotelích. Jejich kapacita byla zcela dostačující.

Předseda České urologické společnosti prof. Babjuk a prezident výroční konference doc. Študent během zahájení konference
Fig. 1. Chairman of the Czech Urological Society prof. Babjuk and president of the annual conference doc. Študent during conference opening ceremony
Obr. 1. Předseda České urologické společnosti prof. Babjuk a prezident výroční konference doc. Študent během zahájení konference Fig. 1. Chairman of the Czech Urological Society prof. Babjuk and president of the annual conference doc. Študent during conference opening ceremony

První den konference začal čtyřmi edukačními kurzy České akademie urologie na témata: Dopplerovská vyšetření v urologii, Zobrazovací metody u karcinomu prostaty, Traumatologie v urologii a Dysfunkce močových cest u dětí.

Již tradiční večeře přednostů a primářů se konala v reprezentačních mísnostech olomouckého arcibiskupství. Jejího zahájení se zúčastnil děkan lékařské fakulty UP Olomouc prof. Milan Kolář, Ph.D., zástupci Olomouckého kraje a města Olomouce. Rovněž zahraniční hosté ze Slovenska, přednostové urologických klinik a představitelé Slovenské urologické společnosti, doc. Ivan Minčík, PhD. Účastnili se i významní zahraniční urologové – zvláště A. Motrie z Belgie prezident Evropské urologické robotické společnosti.

Hosté z výboru Slovenské urologické společnosti – prof. Švihra a doc. Goncalves
Fig. 2. Guests from the Slovak Urological Society Board: prof. Švihra and doc. Goncalves
Obr. 2. Hosté z výboru Slovenské urologické společnosti – prof. Švihra a doc. Goncalves Fig. 2. Guests from the Slovak Urological Society Board: prof. Švihra and doc. Goncalves

Druhý den konference po oficiálním zahájení, kterého se zúčastnil i ředitel FN Olomouc doc. Roman Havlík, Ph.D., pokračoval vyzvanými přednáškami zahraničních hostí (A. Mottrie, P. Chlosta, P. Tenke, V. Nagy, S. Žiaran a P. Tolinger).

Doc. Krolupper obdržel od prof. Babjuka a doc. Kočvary medaili E. Hradce
Fig. 3. Doc. Krolupper received the Medal of E. Hradec from prof. Babjuk and doc. Kočvara
Obr. 3. Doc. Krolupper obdržel od prof. Babjuka a doc. Kočvary medaili E. Hradce Fig. 3. Doc. Krolupper received the Medal of E. Hradec from prof. Babjuk and doc. Kočvara

Poté začal velmi zajímavý blok živých přenosů operací. Tentokrát měli účastníci možnost porovnat laparoskopickou a robotickou resekci ledviny. Laparoskopickou operaci provedl velmi erudovaný prof. Hora z FN Plzeň, robotickou operaci prim. Schraml z MN Ústí nad Labem. I když v jeho případě se jednalo teprve o 15. robotickou resekci ledviny pro tumor, robotická operace prokázala své přednosti. Během oběda se konala čtyři satelitní sympozia na témata OAB BPH, moderní trendy v léčbě BPH, kombinační léčba mLUTS a onkologie – CRPC.

MUDr. Zerhau přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 1. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A
Fig. 4. Dr. Zerhau receiving the 1st place diploma in the Best Scientific Publication Competition of the Czech Urological Society (Category A) from prof. Hora and doc. Jarolím
Obr. 4. MUDr. Zerhau přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 1. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A Fig. 4. Dr. Zerhau receiving the 1st place diploma in the Best Scientific Publication Competition of the Czech Urological Society (Category A) from prof. Hora and doc. Jarolím

Poté proběhl kurz ESU na téma “Urinary tract infections” s přednášejícími T. E. Bjerklund Johansenem a R. Bartoletim. Auditorium bylo zcela zaplněno. Poslední část kurzu byla věnována kazuistikám, které prezentovali také mladí čestí urologové V. Študent a J. Novák, oba prokázali velmi dobrou orientaci v problematice i jazykovou vybavenost, čímž přispěli k vysoké úrovni ESU kurzu.

Živé 3D přenosy operací
Fig. 5. Live 3D surgery broadcasts
Obr. 5. Živé 3D přenosy operací Fig. 5. Live 3D surgery broadcasts

Paralelně mezitím proběhl sesterský wokshop věnovaný tématům intermitentní katetrizace, urostomiím a péči o rány, poté následovaly dvě sekce sesterských originálních sdělení. Vědecký program byl zakončen v obou přednáškových sálech prezentací diskutovaných posterů a videoprezentací lékařů.

Prof. Wolski (PL) a doc. Krhut během slavnostního večera v olomouckém Arcibiskupském paláci
Fig. 6. Prof. Wolski (PL) and doc. Krhut during a special evening event held in the Archbishop’s Palace in Olomouc
Obr. 6. Prof. Wolski (PL) a doc. Krhut během slavnostního večera v olomouckém Arcibiskupském paláci Fig. 6. Prof. Wolski (PL) and doc. Krhut during a special evening event held in the Archbishop’s Palace in Olomouc

V rámci společenského večera udělil výbor ČUS čestná členství společnosti významným českým urologům za přínos k rozvoji české urologie. Toto ocenění získali: MUDr. Václav Heřman, MUDr. Karel Kočí, CSc. Laureátem ceny prof. E. Hradce se stal doc. MUDr. Milan Krolluper.

Doc. Krolupper, doc. Kočvara a doc. Petřík v olomouckém Arcibiskupském paláci
Fig. 7. Doc. Krolupper, doc. Kočvara, and doc. Petřík in the Archbishop’s Palace in Olomouc
Obr. 7. Doc. Krolupper, doc. Kočvara a doc. Petřík v olomouckém Arcibiskupském paláci Fig. 7. Doc. Krolupper, doc. Kočvara, and doc. Petřík in the Archbishop’s Palace in Olomouc

Následně byly předány ceny za nejlepší publikace za rok 2014.

Třetí den konference byl věnován hlavně prezentacím diskutovaných posterů a videoprezentacím, mimo to proběhla plenární schůze ČUS ČLS JEP, kde byl představen nový výbor ČUS.

Celkově bylo v rámci konference prezentováno 146 originálních sdělení (diskutovaných i nediskutovaných posterů, videoprezentací). Všechna abstrakta byla publikována v supplementu časopisu Česká urologie (Ces Urol 2015, 19 (Suppl B): 1–110). Součástí konference byla i doprovodná prezentace 45 firem na výstavní ploše 350 m2. Prezentovány byla nejen léčiva, ale i nejmodernější zdravotnická technika pro laparoskopii, endoskopii a robotickou chirurgii.

Celkově byla 61. výroční konference pozitivně hodnocena v rámci odborného i společenského programu a věřím, že přispěla k navázání nových kontaktů a budoucí spolupráci mezi urology.

Olomouc, 15. ledna 2016

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Archiv ČUS

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

prezident 61. konference ČUS

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

e-mail: studentv@fnol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se