DESET LET ROBOTICKÉ CHIRURGIE V ČESKÉ REPUBLICE


Autoři: Eva Hoření
Působiště autorů: Centrum robotické chirurgie, Ústřední vojenská nemocnice – VFN Praha ;  Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – VFN Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(1): 76-78
Kategorie: Informace

Dne 8. prosince 2015 se v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze pod záštitou České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti a České akademie urologie konala mezinárodní konference k 10. výročí robotické chirurgie v České republice.

Konference byla podpořena zahraniční účastí Dr. Geerta de Naeyera z předního belgického robotického centra OLV (Onze-Lieve-Vrouw) v Aalstu a MUDr. Jozefa Babeľy z Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici. Mezi přednášejícími nechyběli zkušení urologové, kteří se zabývají robotickou chirurgií v České republice. Odborný program byl rozdělen do jednotlivých sekcí, které zahrnovaly nejen problematiku robotické onkourologie, ale i operační řešení vybraných benigních onemocnění.

Konferenci zahájil primář Urologického oddělení ÚVN Dr. Kočárek spolu s náměstkem ministra obrany Ing. Kuchtou. Následovala úvodní sekce, jejímž úkolem bylo shrnout současný stav robotické chirurgie v České republice (doc. Študent), ve světě (prof. Babjuk) a rekapitulovat prvních deset let činnosti Centra robotické chirurgie ÚVN (Dr. Kočárek). Na úvodní sekci navazoval přímý přenos z operačního sálu v 3D zobrazení pod vedením Dr. Geerta de Naeyera. Účastníci měli možnost posoudit operační techniku zástupce belgické školy prof. Mottrieho při roboticky asistované resekci pravé ledviny s využitím FireFly a power doppler mapování. Velké poděkování patří doc. Záťurovi za jeho excelentní komentáře k peroperačním sonografickým nálezům.

Moderátoři odborné sekce
Fig. 1. Specialized section moderators
Obr. 1. Moderátoři odborné sekce Fig. 1. Specialized section moderators

Po krátké přestávce se Dr. de Naeyer přesunul z operačního sálu do auly mezi účastníky konference, kde prezentoval postupy používané na jeho domovském pracovišti při roboticky asistované resekci ledviny. Toto téma doplnili o své zkušenosti doc. Doležel, Dr. Kočárek a Dr. Chmelík. Na závěr sekce následoval návrat na operační sál, kde již probíhala příprava na další roboticky asistované odstranění pravostranného tumoru ledviny. Operace byla komplikována výraznou abdominální obezitou pacienta a mnohočetnými srůsty v dutině břišní. I přes protrahovaný průběh byl výkon úspěšně dokončen a pacient byl pátý pooperační den propuštěn do domácí péče.

Další sekce se věnovala problematice karcinomu měchýře a možnostem provedení radikální cystektomie miniinvazivními technikami (Dr. Štursa).

Prezentace byly zaměřeny především na operační metody pomocí robotického systému da Vinci (Dr. Schraml). V závěru této sekce předseda České společnosti robotické chirurgie doc. Študent slavnostně předal prof. Babjukovi ocenění za provedení jednoho sta robotických operací.

Robotický sál ÚVN
Fig. 2. Robotic operating room in the Central Military Hospital
Obr. 2. Robotický sál ÚVN Fig. 2. Robotic operating room in the Central Military Hospital

Mezi následujícími tématy nechyběla ani roboticky asistovaná prostatektomie s komentovanými videoprezentacemi. Doc. Broďák současně zrekapituloval možnosti léčby lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Závěrečná část konference se věnovala benigním onemocněním v urologii. Dr. Babeľa provedl účastníky krok za krokem roboticky asistovanou pyeloplastikou. Doc. Heráček prezentoval na videoukázce první roboticky asistovanou prostatektomii pro nezhoubné zvětšení prostaty v České republice a současně nastínil trendy ve vývoji robotické chirurgie u nás a ve světě.

Pohled do auditoria
Fig. 3. View of the auditorium
Obr. 3. Pohled do auditoria Fig. 3. View of the auditorium

Sesterská sekce proběhla v odpoledních hodinách pod vedením Ing. Holečkové. Tuto sekci zahájil doc. Študent, který zdůraznil význam robotického týmu jako celku a nutnost jeho vzájemné spolupráce. Velký úspěch sklidil doprovodný program konference, který sledovali nejen samotní účastníci, ale i pacienti, kteří podstoupili robotickou operaci v Ústřední vojenské nemocnici. V atriu byl po celou dobu konference k dispozici robotický trenažér a simulátor. Pozornost návštěvníků zaujal plně funkční model da Vinci Xi. U této poslední generace robotického systému z dílny Intuitive Surgical bylo možné nasimulovat kompletní operaci od pojezdu operační konzole k pacientovi, až po provedení samotné operace na proskleném zkušebním modelu. Vystaven byl také první robotický stůl, který by měl být uveden na trh již v příštím roce.

Představení modelu da Vinci Xi v atriu ÚVN
Fig. 4. Introducing the da Vinci Xi model in the Central Military Hospital atrium
Obr. 4. Představení modelu da Vinci Xi v atriu ÚVN Fig. 4. Introducing the da Vinci Xi model in the Central Military Hospital atrium

Výroční konference, která uzavřela první dekádu robotické chirurgie na našem území, byla úspěšnou rekapitulací zkušeností lékařů z robotických center v České republice, Belgii a na Slovensku. Vzhledem ke vzrůstajícímu trendu miniinvazivity urologický výkonů předpokládáme v budoucnosti vytvoření dalších robotických center, která přispějí k rozvoji robotické urologie v České republice.

V Praze 8. ledna 2016

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Autor

Kontaktní adresa:

MUDr. Eva Hoření

Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

e-mail: eva.horeni@uvn.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se