Adhezivní systém v prevenci zubního kazu


Adhesive Systems in Prevention of Dental Caries

Imperfect treatment of lost dental tissue can easily lead to its other destruction and dental sensitivity. Today, we have a possibility to treat and fill lost dental crown with adhesive technique and filling composite resins. Authors try in the report to evaluate adhesive systems of Vth and VIth Generation from a view of achieving optimal hermetical sealing of prepared tissue and perfect aesthetical filling in dental cervical region as a recurrent caries formation prevention. In the study we evaluated adhesive systems type total-etch (Vth generation) and self-etch (Vith generation) according to ISO/TS 11405.2003 E. The study confirms that present dentinal adhesives when exact indications and directions for use are followed, create optimal hermetic sealing of dentinal tubules in prepared or in other way destroyed dental tissue. The created hybrid layer enables to build up plastic filling with excellent marginal sealing. It also prevents bacterial percolation to such treated tissue and prevents recurrent caries formation.

Key words:
dentinal adhesives - hermetic sealing of prepared tissue - dental caries


Autoři: E. Gojišová;  M. Vambera
Působiště autorů: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 4, s. 94-100
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Při nedokonalém ošetření ztracené zubní tkáně může snadno dojít k další její destrukci a vzniku citlivosti zubu. Dnes máme možnost ošetřit a doplnit ztracenou tkáň zubní korunky pomocí adhezivní techniky a výplňových kompozitních pryskyřic. Autoři ve svém sdělení hodnotí adhezivní systémy V. a VI. generace z pohledu dosažení optimálního hermetického uzávěru preparované tkáně a dokonalé estetické výplně v oblasti zubního krčku jako prevence vzniku recidivujícího zubního kazu. Jsou porovnávány adhezivní systémy typu total-etch (V. generace) a self-etch (VI. generace) dle ISO/TS 11405.2003 E. Práce potvrzuje, že současná dentinová adheziva při dodržení přesné indikace a pracovního postupu vytváří optimální hermetický uzávěr dentinových tubulů v preparované, nebo jinak poškozené zubní tkáni. Vytvořená hybridní vrstva umožňuje zhotovit plastickou výplň s dokonalým uzávěrem. Preventivně zamezí pronikání bakterií do ošetřené zubní tkáně a zabrání vzniku recidivujícího zubního kazu.

Klíčová slova:
dentinová adheziva - hermetický uzávěr preparované tkáně - prevence - zubní kaz


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×