Lactobacillus reuteri − přirozené probiotikum s celoživotním významem

16. 2. 2021

Probiotika jsou často podávána novorozencům již v prvních dnech života ke zmírnění kojeneckých kolik. Předmětem rostoucího výzkumného zájmu je však také role probiotické léčby v ochraně kojenců před infekcemi, a to i v jejich následném dospělém životě. Které přirozené probiotické kmeny mají ověřené imunomodulační vlastnosti a je vhodné je podávat současně s mateřským mlékem?

Mikrobiom mateřského mléka je ovlivněn mnoha faktory

Včasné získání střevního mikrobiomu v kojeneckém věku určuje zdraví jedince po celý jeho další život. Je známo, že mateřské mléko obsahuje řadu imunitních složek, které mají pro kojence nezastupitelný ochranný vliv − zejména sekreční protilátky, imunitní buňky, cytokiny, antimikrobiální proteiny, např. lyzozym či laktoferrin.

Kromě toho studie ukazují, že mateřské mléko obsahuje různé bakteriální komunity, především Streptococcus, Staphylococcus, Bifidobacterium a Lactobacillus. Diverzita těchto klíčových bakterií je dána mnoha faktory. Ukazuje se, že množství probiotických bakterií je mimo jiné ovlivněno faktem, zda matka žije v městském, či venkovském prostředí.

Lactobacillus reuteri − přirozená bakterie nejen proti kolice

Venkovské matky − více probiotik?

Mnoho prací se zabývalo bakterií Lactobacillus reuteri. Ta byla podle jedné ze studií, provedené švédskými výzkumníky, detekována v mateřském mléce 15 % žen, v případě matek žijících na venkově však byla zastoupena až v 50 % případů.

Snížení prozánětlivé odpovědi

Další ze studií, provedená na novorozených potkanech a publikovaná v roce 2019, potvrdila, že přidání Lactobacillus reuteri DSM 17938 vedlo ke snížení prozánětlivých cytokinů na střevní sliznici, a to ovlivněním toll-like receptoru 4 a nukleárního faktoru κB.

Bylo zjištěno, že L. reuteri moduluje složení intestinálních imunitních buněk ve střevě novorozence, včetně dendritických buněk, efektorových paměťových T buněk a regulačních T buněk. Regulační T buňky přitom představují subpopulaci T buněk s přímým vlivem na autoregulační mechanismy a sehrávají významnou roli v rozvoji zánětlivých a alergických reakcí. V laboratorních podmínkách byly například vyvinuty myši s multiorgánovým onemocněním způsobeným nedostatkem T-regulačních buněk. Přidání L. reuteri do jejich stravy přitom modulací střevní mikroflóry zajistilo prodloužení celkové doby přežití a snížení závažnosti jejich onemocnění. 

Probiotika nejlépe současně s mateřským mlékem

Podání přípravků obsahujících Lactobacillus reuteri společně s mateřským mlékem má svůj biologický smysl, neboť se jedná o probiotikum, které se v mateřském mléce přirozeně vyskytuje. Bylo dokonce zjištěno, že imunomodulační funkce L. reuteri byla při současném podání s mateřským mlékem ještě posílena.

Pokles celkové nemocnosti i v dospělosti

Studie naznačují, že užívání Lactobacillus reuteri redukuje celkovou nemocnost nejen u dětské, ale také u dospělé populace. V roce 2005 byla publikována dvojitě zaslepená randomizovaná studie s 262 zaměstnanci společnosti TetraPak ve Švédsku. Polovina sledovaných dostávala denně 108 jednotek tvořících kolonie (CFU) bakterie Lactobacillus reuteri po dobu 80 dnů, druhá polovina užívala placebo. 

Bylo zjištěno, že ve skupině osob, jimž byl podáván L. reuteri, byl významně menší výskyt respiračních a gastrointestinálních onemocnění, a to až o 55 %. Ve skupině s placebem čerpalo nemocenskou 26,4 % zaměstnanců, zatímco ve skupině, která užívala probiotika, to bylo 10,6 % (p < 0,01). Četnost prostonaných dní ve sledovaném období zde byla o více než polovinu menší než ve skupině s placebem. Ukazuje se tedy, že L. reuteri sehrává v lidském životě celoživotní roli, a má proto smysl jej přidávat do stravy nejen v kojeneckém věku.

(tich)

Zdroje:
1. Hoang T. K., Freeborn J., Wang T. et al. Human breast milk promotes the immunomodulatory function of probiotic Lactobacillus reuteri DSM 17938 in the neonatal rat intestine. J Probiotics Health 2019; 7 (1): 210, doi: 10.35248/2329-8901.19.7.210.
2. Sinkiewicz G., Ljunggren L. Occurrence of Lactobacillus reuteri in human breast milk. Microb Ecol Health Dis 2008; 20 (3): 122−126, doi: 10.1080/08910600802341007.
3. Tubelius P., Stan V., Zachrisson A. Increasing work-place healthiness with the probiotic Lactobacillus reuteri: a randomised, double-blind placebo-controlled study. Environ Health 2005; 4: 25, doi: 10.1186/1476-069X-4-25.



Štítky
Alergologie a imunologie Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Gynekologie a porodnictví Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Stomatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se