Použití FRC retenční dlahy u ortodontického pacienta při vyšetření magnetickou rezonancí


The Use of FRC Retention Splint in Orthodontic Patient in Magnetic Resonance Examination

Introduction:
The effort to exclude metals from stomatological treatment follows to continuing effort for development of new materials or application of materials from other branches. The fiber-reinforced composites have been used in dental medicine since the end of 80ies. They are composed from glass fibers embedded in a resin matrix. For splinting the materials have been used in the form of strips which toughen during the application.

Care report:
The authors planned the magnetic resonance imaging of the head in the orthodontic patient for suspected neurological illness. In view of the character of the disease the physician was asked to finish the orthodontic examination as soon as possible and to dismantle the fixed orthodontic apparatus.

As a retention device the authors made use of a strip from FRC material, which was not contraindicated for MR imaging in contrast to the conventional steel wire.

Conclusion:
With growing requirements to esthetic outcome the development of non-metal technologies has been increasing. The application of FRC materials for retention after orthodontic therapy has been gaining importance. In case of MR imaging of the head is the use of non-metal materials of cardinal importance.

Key words:
retainer - FRC materials – magnetic resonance


Autoři: V. Filipi;  L. Gregor;  P. Černochová
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny, Brno přednosta prof. MUDr. J. Vaněk, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 4, s. 61-63
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Snaha eliminovat kovy ze stomatologického ošetření vede neustále k vývoji nových materiálů či aplikaci materiálů z jiných odvětví. Vlákny vyztužené kompozity (FRC) se používají v zubním lékařství od konce 80. let. Skládají se ze skleněných vláken, která jsou obklopena pryskyřičnou matrix. K dlahování jsou tyto materiály používány ve formě pásků, k jejichž vytvrzení dochází během aplikace.

Kazuistika:
U ortodontické pacientky bylo plánováno vyšetření Magnetickou rezonancí (MR) hlavy pro podezření na neurologické onemocnění. Vzhledem k charakteru vyšetření bylo od indikujícího lékaře vyžádáno urychlené ukončení ortodontické léčby a demontáž fixního ortodontického aparátu.

Jako retenční zařízení byl s výhodou použit pásek z FRC materiálu, který není na rozdíl od konvenčního ocelového drátu pro MR kontraindikován.

Závěr:
S vyššími nároky na estetiku se rozvíjí použití bezkovových technologií. Používání FRC materiálů pro retenci po ortodontické léčbě nabývá na významu. V případě vyšetření MR hlavy má použití nekovových materiálů zásadní význam.

Klíčová slova:
retainer - FRC materiály - magnetická rezonance


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se